Ledelse:

Småbedriftsledelse er empati

Ledelse er empati liten 2

Du har en travel mandag og start på uken. Kalenderen er booket. Du skal gjennomføre kundemøter og oppfølging av pågående tilbud. Ansatte skal i gang med ukens jobber, riktige varer skal bestilles. Du skal koordinere dagens underleverandører og direkte etter jobb skal du lede podens fotballtrening.  

…men like etter signering av salgskontrakten sporer kundesamtalen inn på et helt annet tema.

Dagens kundemøte går lett, du får god følelse av mestring, men like etter signering av salgskontrakten sporer kundesamtalen inn på et annet tema. Om kundens nylig avdøde kone, usikkerhet om fremtiden og om behovet for å noen å snakke med. Du lytter, er tilstede og avslutter ikke før kunden har fått betrodd tankene sine.  

Les mer om hvordan komme i gang med et oppdrag hos Devold Consulting.

…vel vitende om at du som forståelsesfull kunde får god service ved neste korsvei.

Rørleggeren kommer forsinket klokken halv tre. Heseblesende inn og beklager forsinkelsen. Alt i orden og en klapp på skulderen, du viser til at vi har alle travle dager, vel vitende om at du som forståelsesfull kunde får god service ved neste korsvei. Du kjenner denne leverandøren godt nok til å vite at han vanligvis leverer.  

Klokken nærmer seg halv fire og snart skal du stille ferdig skiftet med fløyten rundt halsen på eldsteguttens fotballtrening.

Så står din mest trofaste og dyktige ansatt i døren. Hun ser fortvilet ut med antydning til tårer i øynene. Du skulle både ha sjekket rørleggeren og helst også ha kommet tidsnok til trening.

Les mer om Audun sine tanker om outsourcing av regnskapstjenester.

Du prioriterer din ulykkelige ansatt som trenger din støtte.

Du er en erfaren småbedriftsleder og vet å håndtere når oppgavene står i kø. Du tekster kjapt reservetreneren og får sendt en annen betrodd medarbeider til å sjekke rørleggeren. Du prioriterer din ulykkelige ansatt som trenger din støtte.

“People won’t care how much you know until they know how much you care»

For det er slik det er å være småbedriftsleder. Det handler om empati. Det handler om å lytte, å gi av seg selv og stole på menneskene rundt deg. Og som oftest får du tilbake. “People won’t care how much you know until they know how much you care” – ordtaket fra Theodore Roosevelt sier noe om at man ikke oppnår tillit om du ikke bryr deg, du vil ikke få nødvendig informasjon fra dine omgivelser om du ikke tar godt vare på dem.

Det å være småbedriftsleder og leder for stor bedrift er vidt forskjellig.

Så har man diskusjonen i media om «empati-fellen». «Jeg har sett ledere av begge kjønn ende som de reneste sosialarbeidere» kan man lese i DN-artikkel. Artikkelforfatter har nok ikke tenkt på småbedriftslederen. Det å være småbedriftsleder og leder for stor bedrift er vidt forskjellig. Til forskjell fra lederen i stor bedrift er småbedriftslederen tett på sine ansatte, kunder og leverandører hver eneste dag. Uten empati er du ferdig som småbedriftsleder. Evner du ikke å bry deg om de menneskene du har rundt deg mister du tillit og du har et problem som småbedriftsleder.

Les om mer om hvilken pris skal jeg ta – lag en priskalkyle.

Det å vise empati og sårbarhet overfor omgivelsene kan også bli utnyttet.

Men noen ganger taper du. Det å vise empati og sårbarhet overfor omgivelsene kan også bli utnyttet. Småbedriftslederen må lære seg å ikke la seg utnytte av sine empatiske trekk. I verste fall ender empatiske ledere på konkursens rand pga. sin godtroendhet.  Selv småbedriftslederen må noen ganger ta upopulære beslutninger som ikke preges av empatiske trekk, spesielt når ansatte, kunder eller leverandører bidrar til ulønnsomhet eller opptrer illojalt. Det er lett å glemme for den som ikke administrerer lommeboken at spesielt private småbedrifter, ofte uten store sparefond, må ha løpende fokus på lønnsomhet i sine aktiviteter, og at det er lederen sin oppgave å sørge for dette.

Likevel kan du ikke som småbedriftsleder ta på deg rollen som storbedriftsleder. En leder av stor bedrift kan distansere seg mer fra ansatte og omgivelser og bruke mer tid på langsiktig strategi og analyse av informasjon som gir beslutningsstøtte. Storbedriftslederen er en vesentlig mer spesialisert leder og innehar ressurser til å velge om man vil delegere bort oppgaver som innbefatter stor grad av empatiske oppgaver.

Som småbedriftsleder skal du også styre, men dine likeverdige medarbeidere er så tett på at det i like stor grad er en jobb i å veilede og å gå foran med et godt eksempel.  

Den empatiske lederen risikerer å bli utbrent i en stor bedrift, men er like ofte rett frem uunnværlig i en liten bedrift.

Den empatiske lederen risikerer å bli utbrent i en stor bedrift, men er like ofte rett frem uunnværlig i en liten bedrift. Ikke alle tenker over denne forskjellen og hvilken betydning det kan ha for hvilken leder du bør – eller ikke bør – være.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Ta kontakt med våre rådgivere og regnskapsførere.

Skrevet av Arne Devold

Vil du vite mer?

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Regnskap i bergen - møt teamet

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar