Rettshjelperen:

3 vanlige spørsmål om arv

Arv og rettshjelp gro hiis wallmark

En av våre regnskapsklienter er rettshjelper Gro Hiis Wallmark. I dette gjesteblogginnlegget forteller hun om hva en rettshjelper er og om sin faglige og praktiske bakgrunn. Hun svarer også på 3 vanlige spørsmål om arv: Kan jeg gjøre barna arveløse? Arver samboere hverandre og hvem ordner egentlig med arveoppgjøret? Har du behov for rettshjelp kan Gro med glede hjelpe deg.

Skrevet av Gro Hiis Wallmark.

I 2009 var jeg ferdig med mastergrad i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen. Som nyutdannet jurist og småbarnsmamma ønsket jeg å ha tid til familien samtidig som jeg ville bruke utdannelsen til å arbeide med saker hvor jeg følte jeg virkelig kunne hjelpe.

…rettshjelp til ”halv advokatpris”

Dette førte meg i kontakt med Webjuristene. Det er en kjede av rettshjelpere som yter rettshjelp til ”halv advokatpris”. Det meste av vår saksbehandling foregår via nettportalen www.webjuristene.no – men vi bistår også i møter, meklinger og rettssaker. Vi har både privatpersoner og firma som klienter – men hovedgruppen av de som søker bistand hos oss er ”vanlige folk” som ønsker effektiv og profesjonell rettshjelp til overkommelige priser.

Ta kontakt med rettshjelper Gro Hiis Wallmark.

Yrket Rettshjelper ble innført i 1992 for å øke konkurransen i markedet for å yte juridisk hjelp. Som rettshjelper har jeg samme juridiske utdannelse som advokater. Jeg har bevilling fra advokattilsynet, er bundet av advokatetiske regler og har ansvarsforsikring på linje med advokater. Jeg har også valgt å gjennomføre advokatkurset selv om dette ikke er obligatorisk for rettshjelpere.

jobbet som webjurist med hjemmekontor i 8 år og trives godt med å styre min egen hverdag.

Jeg har nå jobbet som webjurist med hjemmekontor i 8 år og trives godt med å styre min egen hverdag. I noen perioder har det vært tungt å ha aleneansvar for kundeoppfølging, administrative oppgaver, markedsføring, økonomi ++ men totalt sett har friheten ved å være selvstendig langt overveid minusene.

Din online regnskapsfører i Bergen.

Ingen dager er like og jeg får nye spennende faglige utfordringer hver dag. Jeg kan også ta med meg jobben ”over alt” – noe som har gitt meg og familien mulighet for å reise på lengre turer i Norge og i utlandet.

3 typiske spørsmål jeg ofte får om arv.

Et av fagfeltene som angår oss alle er arverett og under følger 3 typiske spørsmål om arv jeg ofte får:

1. Kan jeg gjøre barna arveløse ?

Svaret er i utgangspunktet nei. I Norge har vi lovfestet pliktdelsarv som tilsier at 2/3 av det man etterlater seg skal tilfalle barna. Barna har dog ingen råderett over arven så lenge du lever – og du kan om du vil gi bort alt du har slik at det ikke er noen arv igjen til barna når den tid kommer. Mange ønsker av forskjellige grunner å gi føringer for arvefordelingen til barna, dette må gjøres i testaments form for å være gyldig. Webjuristene bistår gjerne. Normalt vil bistand til utforming av testament koste kr 1875,-

Kan man drive firma uten å være opptatt av business?

2. Arver samboere hverandre ?

Arveloven sier at samboere har lovfestet arverett etter hverandre dersom de har, har hatt, eller venter barn sammen. Også samboere uten barn kan ha arverett, men da må det fastsettes i testament. Har dere ikke felles barn og har dere ikke opprettet testament arver dere altså ingenting fra hverandre.

Bedriftsrådgivning og mentortjenester for gründere og næringsdrivende.

3. Hvem ordner med arveoppgjøret ? 

Hovedregelen i Norge er at man skifter privat. Det vil si at en eller flere av arvingene ordner med oppgjøret, utbetaler arven og sender inn nødvendige papirer til det offentlige.

Er situasjonen fastlåst må det evt foretas offentlig skifte via domstolen. Dette er en svært kostbar og tidkrevende prosess. Skulle det dukke opp spørsmål eller konflikter kan det derfor være lønnsomt å innhente juridisk bistand før situasjonen blir fastlåst.

Webjuristene har god erfaring i å bistå som rådgiver underveis i arveoppgjør. Vår timepris er 875,- inkl. mva og vi sender alle klienter spesifiserte timelister. Har du spørsmål om arv eller andre rettslige spørsmål – ta kontakt. Finn Webjuristene på Facebook.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Regnskap i bergen - møt teamet

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar