Gründer:

Hvordan bruke sensitivitet som en styrke i næringslivet?

Sensitiv grunder nina fadnes

«Sensitiv gründer» er Nina Fadnes sitt favoritt tema. Hun utdyper: «Har du som meg, med undring og beundring kikket deg rundt og observert gründere som har et ustoppelig pågangsmot og en tilsynelatende ubegrenset arbeidskapasitet? De bretter opp ermene og kaster seg inn i arbeidsdagen med energi og lyst. Høyt tempo, lange dager, stress og konflikter ser ut til å prelle av dem som vann på gåsa. Men det er en grunn for at de kan gjøre alt dette, og ikke du, dersom du er en sensitiv gründer.» I dette gjesteblogg innlegget deler diplomøkonom og terapeut Nina Fadnes sine råd og motiverende ord til deg som er sensitiv gründer.

Skrevet av Nina Fadnes.

Ikke alle gründere er like!

…de du sammenligner deg med kanskje ikke er like sensitiv som deg, verken i kropp eller sinn.

Der hvor mange gründere jobber lange dager og tar utfordringer på strak arm, samtidig som de sover godt om natta og har en sterk, frisk kropp, oppleves arbeidsdagen noe annerledes for deg som er sensitiv. Der hvor andre henter energi og motivasjon, føler du deg i stedet engstelig og overveldet av bekymringer og inntrykk.  

Det enkle svaret på hvorfor det er sånn, er at de du sammenligner deg med kanskje ikke er like sensitiv som deg, verken i kropp eller sinn. 

Så la meg nå få dele med deg, min opplevelse av hva det vil si å være en sensitiv gründer og hvorfor denne hastede måten å drive business på kanskje ikke passer for oss. 

Hva er en sensitiv gründer? 

 … det er annerledes å drive business når man er sensitiv

En sensitiv gründer er en person som i større eller mindre grad er sensitiv og som driver sin egen virksomhet, enten alene eller sammen med andre.  

Dette kan fort oppleves som slitsomt dersom man ikke er helt klar over sin egen sensitivitet. For det er annerledes å drive business når man er sensitiv, og man gjør lurt i å ta hensyn til hva denne sensitiviteten innebærer.  

Hvordan det kan oppleves å være en sensitiv gründer:   

 • Du kan ikke å ta noen snarveier i arbeidet ditt. Du føler et behov for å følge dine verdier, holdninger og  intuisjon.  
 • Du kjenner deg ofte overveldet, stresset, sliten og overstimulert i møte med kunder, samarbeidspartnere eller kollegaer. Konflikter preger deg veldig.  
 • Du sliter med å ta ordentlig betalt for dine tjenester og produkter. Motivasjonen din er ikke bare penger.  
 • Mangel på søvn, dårlig kosthold, problematiske relasjoner etc. ser ut til å påvirke deg og din bedrift, mer enn du opplever at det påvirker andre gründere. 
 • Når du kommer i en ubehagelig situasjon med andre mennesker, er du rask til å ta på deg skyld og klandre deg selv. 
 • Du føler deg annerledes, låst eller begrenset av forventninger og du legger merke til adferd og sosiale spill i arbeidslivet som du ikke ønsker å ta del i. 

Dette er nedsiden, eller det som kan være tappende og frustrerende med å være sensitiv gründer.  

Men man kan også velge å snu de sensitive kvalitetene til noe positivt: 

 • Du har sterk integritet og er opptatt av å bruke den. Arbeidet du gjør er grundig. 
 • Du er flink til å se andre mennesker, tolke stemninger og situasjoner. 
 • Du er kreativ, følsom og arbeider godt selvstendig.  
 • Du har et indre driv som motiverer deg hver dag. Du er viljesterk, selvstendig og ønsker å dele det du har å gi med andre.  
 • Å ta vare på deg selv, er å ta vare på bedriften din. Dersom du imøtekommer behovene som sensitiviteten din medfører, er det ingen grenser for hva du kan få til. Se på det som en bonus at du kan rettferdiggjøre litt ekstra tid til å få nok søvn, riktig mat og opprettholde en ryddig livssituasjon for å yte bedre.   
 • Du er samvittighetsfull og har en sterk rettferdighetssans. Evnen til å se det store bildet gjør at du er en god samarbeidspartner og flink til å inkludere alle. Du lærer av og tar ansvar i de situasjonene du havner i.   
 • Du har en genuin interesse for mellommenneskelige relasjoner og psykologi. Dette gjør at du ofte vil være flink til å bygge gode, velfungerende samspill og samtidig oppdage usunne strukturer i et arbeidsmiljø 

Alt handler om hvordan vi velger å se på det å være sensitiv. Det var i hvert fall nøkkelen for meg, å snu sensitiviteten min til en styrke.  

Småbedriftsledelse er empati.

Litt om høysensitivitet: 

En sensitiv person kan komme i alle former, med ulik grad av sensitivitet. 

En sensitiv person kan komme i alle former, med ulik grad av sensitivitet. Det å være ekstra sensitiv kalles å være empat og man regner med at omlag 15-20 prosent av befolkningen har dette personlighetstrekket.  

Noen vil oppleve å være ekstra sensitiv i en fase av livet, f.eks knyttet til sykdom, overganger eller betydelige livshendelser. Men de aller fleste som er høysensitive er født sånn, og forblir sånn i alle livets faser.  

Noe empater har til felles er at ustabilitet i livet, som mangel på søvn, dårlig kosthold, stress og press over tid, ofte vil føre til økt sensitivitet.  

Er alle empater innadvente introverter? 

I motsetning til de fleste høysensitive, er jeg utadvent. Jeg elsker sosiale lag, småprat, latter og ablegøyer. Men siden jeg også er introvert næres jeg ikke av det. Jeg kan være med på en fest av og til, men da har jeg behov for å lade/hvile batteriene etterpå. 

Den energifylte gründeren som jeg beskrev innledningsvis vil med stor sannsynlighet være det vi kaller for ekstrovert. En ekstrovert person næres av å være sammen med andre mennesker i sosiale settinger. Til motsetning vil introverter sannsynligvis føle seg overveldet av inntrykk og tappet i en tilsvarende situasjon. De har gjerne behov for alenetid for å lade batteriene sine og trives ofte i mindre sammenkomster.  

Da jeg var yngre slet jeg med å identifisere min egen kombinasjon og prøvde å følge tempoet til ekstroverter.

Da jeg var yngre slet jeg med å identifisere min egen kombinasjon og prøvde å følge tempoet til ekstroverter. Da endte jeg ofte opp med oppførsel som et overstimulert barn – trøtt og gira på samme tid. I dag prøver jeg å aldri avtale flere eventer på rad og sørger for noen rolige dager i etterkant. Jeg har lært å godta at jeg går glipp av ting innimellom, samt at jeg bevisst bruker naturen til å lade mellom jobbøkter og festligheter.  

Det kan være lurt å tenke litt over forskjellen mellom disse begrepene og finne ut hvor man selv befinner seg. Vi blander dem ofte sammen og tenker at det ene innebærer det andre. Selv om introverter ofte er innadvente og ekstroverter er utadvente, er det likevel fullt mulig med andre kombinasjoner. 

Grensesetting og relasjoner på arbeidsplassen: 

En sensitiv gründer jobber ofte for ro, harmoni og rettferdighet både på arbeid og i hjemmet. De har en utpreget evne til å se andre mennesker og møte dem med respekt og begrensede fordommer. Men det jeg har oppdaget, er at mange sensitive gründere har litt utfordringer med grensesetting.  

 Sensitiviteten kan gjøre det vanskelig for en empat å si nei.

Som empat, er det lett at andre mennesker, både bevisst og ubevisst, benytter seg av din empati. De synes det er fint å ha en på jobb som alltid føler ansvar, tar på seg arbeidsoppgaver og som lytter og forstår.

Sensitiviteten kan gjøre det vanskelig for en empat å si nei.  

Kan jeg drive firma uten å være opptatt av business? 

Grunnen til at så mange sensitive grundere brenner seg ut, er nettopp fordi de bretter sin «omsorgskappe» over kunder, klienter, kollegaer, samarbeidspartnere, familie, venner, venners venner, postmannen og kanskje også hunden og undulaten!  

Mitt råd til sensitive gründere om grensesetting:

Du hjelper best når du holder ditt eget og andres følelsesliv adskilt. Den aller største energilekkasjen jeg ser hos sensitive mennesker kommer fra manglende grensesetting.  

Det er lett å tenke at vi hjelper andre mennesker. På et bevisst plan er intensjonen god, men under ligger det kanskje et usunt «hjelpemønster». Identiteten til mange sensitive gründere er knyttet til å hjelpe andre, fordi det føles givende og meningsfylt.  

Det er derimot ikke alle som ønsker å få en frivillig eller ufrivillig «omsorgskappe» pakket godt rundt seg. De fleste liker å bli møtt med empati når de har det vanskelig, men det er en grense mellom hva som er profesjonelt og hva som er overflødig eller invaderende. 

… husk å sette grenser slik at verken du eller de rundt deg blir tappet.

I det øyeblikket hvor jeg klarte å praktisere dette hos meg selv, så merket jeg umiddelbart at jeg ikke følte meg så sliten og tappet. Det var en vond erkjennelse at ikke alle ville ha hjelp av meg og at jeg ikke kunne «redde verden». Men jeg føler at jeg faktisk hjelper flere nå, og fra et sunnere sted. Så du kan fortsatt hjelpe, men husk å sette grenser slik at verken du eller de rundt deg blir tappet. 

Mange sensitive gründere møter veggen 

Nesten alle sensitive gründere som jeg har truffet, har på et tidspunkt i livet møtt veggen eller vært gjennom alvorlig sykdom.

Nesten alle sensitive gründere som jeg har truffet, har på et tidspunkt i livet møtt veggen eller vært gjennom alvorlig sykdom. Ofte er dette grunnen til at de har startet opp for seg selv, for å ha mer kontroll over sin egen arbeidsdag.

Starte bedrift? Klar for nye utfordringer?

Dette er jo så flott, heia sensitive gründere! Det er likevel min erfaring at mange sliter med «ettervirkninger» av å ha tatt på seg for mye. Slike ettervirkninger kan være utmattelse og ekstra sensitivitet, men også kronisk sykdom som for eksempel ME. 

Det er lett å gå på veggen igjen, dersom man ikke setter grenser og tar høyde for sin egen sensitivitet.  

Ta kontroll over hverdagen din 

 Hele poenget med å jobbe for seg selv, er å kunne styre hverdagen sin selv.

Hele poenget med å jobbe for seg selv, er å kunne styre hverdagen sin selv. Personlig løser jeg det ved å tilpasse dagen til min egen kropp. Et helt konkret eksempel, er at jeg har behov for en rolig start på dagen. Derfor har jeg sjeldent avtaler med kunder eller klienter før etter kl. 11. For meg fungerer det bedre å jobbe utover ettermiddagen.   

Jeg tar også med meg flere arbeidsoppgaver ut i naturen, da dette er et sted hvor jeg lader batteriene samtidig som jeg kan jobbe uforstyrret uten andres energier.  

 … se på pusterom som en investering i arbeidskvalitet, ikke bortkastet tid. 

Et annet tips kan være å bygge seg opp en buffer, slik at du kan ta deg litt fri når du har behov for det, og unngå å sprenge avtaleboken. Eller du kan prøve å finne andre måter å jobbe på som tillater deg å få penger inn gjentagende, f.eks. ved å holde foredrag, skrive bøkerlage nettkurs o.l. Lær deg å se på pusterom som en investering i arbeidskvalitet, ikke bortkastet tid.  

Hvorfor er det smart med firmablogg?

Det er små grep som skal til, men de er viktige å innføre. Ikke la andres meninger om dine rutiner hindre deg i å skape en bedre arbeidssituasjon for deg selv. Arbeidet ditt blir alltid best når du tar vare på deg selv. 

Din historie er også en utrolig fin erfaring for de du møter i jobben. Del og bruk den til en fordel i arbeidet ditt. Da kommer kundene til deg fordi du har denne historien, og ikke på tross av den.  

Menn og sensitivitet 

 Alle kan være sensitive.

Å være ekstra sensitiv har ingenting med kjønn, alder, etnisitet eller andre personlige kjennetegn å gjøre. Alle kan være sensitive.  

Det er like mange sensitive menn som kvinner, men samfunnets syn på kjønnsrollene gjør at det gjerne oppleves som mer utfordrende å være sensitiv som mann. Å gråte, trekke seg tilbake, være følsom, varm og omsorgsfull står i kontrast med forventningene mange har til mannsrollen. 

 Samfunnet har behov for nye rollemodeller…

Det er mange gutter og menn som kvier seg for å snakke om at de er sensitive, og samfunnet gjør det ikke alltid lettere. Det er veldig synd, da vi så inderlig trenger flere mannlige sensitive gründere. Samfunnet har behov for nye rollemodeller som kan være en motpol til de stereotypiske mannlige kreftene vi har i verden i dag. 

Hvordan jeg jobber på en feminin måte 

…å foreslå en feminin tilnærming til lederskap som et godt alternativ for en sensitiv gründer.

Dagens verden er hovedsakelig styrt med en maskulin framtreden. Så derfor har jeg lyst til å foreslå en feminin tilnærming til lederskap som et godt alternativ for en sensitiv gründer. For gründerskap er lederskap. Og denne tilnærmingen kan praktiseres helt uavhengig av kjønn. For dette er en arbeidsmetode, et tankesett og en tilnærming hvor man jobber med kroppen, med flyten, med integriteten og med hjertet. La meg forklare litt nærmere:  

Når jeg jobbet i næringslivet var den ekstroverte og maskuline måten å arbeide på verdsatt. Gå ut og ta for deg. Det handlet om tall og bunnlinje, resultater, vekst og kortsiktig tenkning. Beslutningene ble tatt raskt og pengene kom enda raskere.  

 Nøkkelen er å sørge for at arbeidet står i stil med verdiene dine…

I dag jobber jeg med det som kalles en «feminin tilnærming» og inviterer deg til å gjøre det samme. Det tar litt lengre tid, men til gjengjeld mister du ikke deg selv i jaget. Nøkkelen er å sørge for at arbeidet står i stil med verdiene dine, slik at du kan være på lag med integritet din.

Regnskapsfører i Bergen – våre tjenester. 

For å få til dette, er det viktig å sjekke inn med seg selv jevnlig: Hvem er jeg i dag? Hva er budskapet med arbeidet mitt nå? Hva ønsker jeg fremover? Hvem vil jeg hjelpe? Hvem ønsker jeg å jobbe med? Og så finne ut hvilke endringer som må til for å nå disse målene.  

 … å ha det godt med seg selv for å kunne levere det beste til sine kunder. 

Som empat er man gjerne avhengig av å ha det godt med seg selv for å kunne levere det beste til sine kunder. En feminin tilnærming er da en fin måte å jobbe på. Det handler om å jobbe innenfra og ut og ha tillit til prosessen. Målene skal fortsatt nås, gode penger kan tjenes, men man har det godt med seg selv og trives med hvordan man har kommet dit. Det tar gjerne litt lengre tid, men til gjengjeld kan reisen også nytes underveis. 

Min historie  

Alt jeg nå har delt med deg, skulle jeg ønske at jeg visste som nyutdannet økonom. For å gjøre en lang historie kort, så ble det opp som en rakett, med karriere, fine titler og mye moro, og deretter ned som en litt sliten oppblåsbar skydancer etter ti år.  

 måten jeg hittil hadde jobbet på fungerte åpenbart ikke for kroppen min…

Jeg ble syk, veldig syk og bestemte meg for å rive opp hele livet mitt med roten og bygge alt på nytt. Ja, hvorfor ikke, jeg hadde ikke så mye å tape, for måten jeg hittil hadde jobbet på fungerte åpenbart ikke for kroppen min, selv om den fungerte for arbeidsgiverne mine.  

Så da ble det en reise ut i verden og innover i meg selv. Jeg kjøpte og solgte hjemmet mitt flere ganger for å få råd til reisene. Det ble flere etterutdanninger, kurs, jobboppdrag og spennende møter både med dyr og mennesker.  

Etterhvert forstod jeg mer av min høysensitivitet og har nå utviklet mine medfødte evner til å gå inn i andres energier og følelser, i kontrollerte former, i en trygg terapi-setting. Takket være sensitiviteten min, kan jeg hjelpe andre sensitive mennesker på et dypt plan, slik at de kan snu sin egen sensitivitet til en styrke.  

Så om du leser dette, og strever med å finne ut hvordan du skal kombinere sensitiviteten med gründerjobben – vit at du ikke er alene. Det er mange som befinner seg i samme båt, og jeg håper at du nå har fått redskaper og inspirasjon til å fortsette din helt unike business.  

 Vi trenger så sårt ekte, varme, forståelsesfulle og sensitive gründere.

Vi trenger så sårt ekte, varme, forståelsesfulle og sensitive gründere. Noen som kan samle der andre skaper splid. Noen som tenker på miljøet, dyrene, barna og helheten fremfor overforbruk og kynisme.  

 Ta sensitiviteten din på alvor…verden trenger din sensitivitet!

Ta sensitiviteten din på alvor, for når du tar den på alvor, tar du deg selv på alvor. Tøå vise deg selv som du er. Verden trenger deg og din sensitivitet. Det er den som gjør deg så unik, ettertraktet, ekte og autentisk. 

Julebord og julegaver i bedriften- regler du bør kjenne til.

Det er bare til å ta kontakt dersom du har spørsmål eller lurer på noe.  

Ha en nydelig dag videre! 

Varm hilsen fra Nina Fadnes 

Kontaktinfo: 

www.ninafadnes.com 

https://www.youtube.com/user/ninafadnes 

https://www.facebook.com/grunderlivet 

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar