Gjøre regnskapet selv:

Uføretrygdet med enkeltpersonforetak og enkle regnskapsforhold

Uføretrygd og enkeltpersonforetak

På uføretrygd. Vi ble kjent med Hilde Espedal fra HILTON design og internett da vi trengte tilleggshjelp med nettsider og illustrasjoner. Hilde ønsker å være åpen om sin situasjon med uføretrygd og forteller her sin historie om hvordan man kan ha tilleggsinntekt som næringsdrivende. Dagens trygderegelverk er mer tilpasset personer som mottar uføretrygd slik at man kan bruke sin restkapasitet til å bidra i arbeidslivet. Med enkle regnskapsforhold velger hun også å gjøre regnskapet selv.

Skrevet av Hilde Espedal.

Uføretrygd og enkeltpersonforetak

Jeg har alltid likt å tegne og være kreativ.

Jeg er Hilde Espedal. Jeg mottar uføretrygd, og har enkeltpersonsforetaket HILTON design & internett der jeg jobber litt med logodesign, tegning/illustrasjon, websider og annen grafisk design. Jeg har alltid likt å tegne og være kreativ.

Jeg ble nærmest flasket opp på tegning, kunst og maling, med en farfar som var maler og notetegner, og en far som til tider brukte stuegulvet til å male flere meter lange skilter og plakater for Hotel Norge blant annet. Allerede som tenåring ble jeg stadig vekk med min far på jobber, og det var f.eks. fast ”sommerjobb” å lage messestands på fiskeri- og oppdrettsmessene i Trondheim for bl.a. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Julebord og julegaver i bedriften – regler du bør kjenne til.

Siden gikk jeg på skole på Voss, og i Coventry for å få litt formell utdanning i tillegg til barnelærdomen, hehe…

Leddgikt – ikke bare syk og ikke frisk

Jeg fikk diagnosen psoriasisartritt…

Jeg fikk diagnosen psoriasisartritt – en form for leddgikt da jeg var 25 år gammel. Da jeg startet firmaet mitt i 2000 var jeg fremdeles frisk nok til å jobbe tilnærmet vanlige arbeidsdager, men da jeg ble for syk til å jobbe til vanlige tider, måtte jeg etter hvert dessverre over på uføretrygd. Jeg valgte å beholde enkeltpersonforetaket, siden det var fint å ha muligheten til en liten ekstra inntekt ved siden av uføretrygden når helsen tillot at jeg kunne ta på meg noen jobber i ny og ne.

10 tips til bedre næringsdrift for småbedrifter.

Å gå på uføretrygd og samtidig ha et enkeltpersonsforetak har til tider hatt sine utfordringer… Første året jeg var 100 % uføretrygdet fikk jeg for eksempel ikke lov å tjene en eneste krone ved siden av trygden. Det var en fullstendig ulogisk regel i mitt hode, og heldigvis er den regelen nå tatt vekk etter trygdereformen.

Handler om å bruke rest arbeidskapasitet

Å ha enkeltpersonsforetaket mitt gir meg en fleksibilitet i forhold til å kunne jobbe litt ved siden av…

Det å ha uføretrygd gir meg jo heldigvis en stabilitet i inntekten selv om det ikke er noe å bli rik av. Å ha enkeltpersonsforetaket mitt gir meg en fleksibilitet i forhold til å kunne jobbe litt ved siden av uten at jeg må være ansatt i en ”vanlig stilling”. Skulle jeg prøvd å finne en deltidsjobb, ville jeg jo vært helt avhengig av at arbeidsgiveren var villig til å være veldig fleksibel i forhold til mine arbeidstider, siden sykdomsaktiviteten kan variere veldig i perioder.

Hjelp til ligningspapirer og årsoppgjør – les mer her.

Om å gjøre regnskap og ligningspapirer selv

Når det nå nærmer seg vår og med det etter hvert tid for selvangivelse, tenker jeg av og til på hvor mye enklere det er å føre regnskapet for mitt enkeltpersonforetak nå enn det var for bare noen år siden…

Helt siden jeg startet firmaet mitt, har jeg ført regnskapet selv…

Helt siden jeg startet firmaet mitt, har jeg ført regnskapet selv, og det har skjedd mange endringer siden jeg startet firmaet mitt i 2000.

Den gangen måtte jeg f.eks. alltid fylle ut og sende inn næringsoppgave sammen med selvangivelsen. Det medførte jo litt ekstra arbeid i forhold til å fylle ut næringsoppgaven med riktige tall fra regnskapet, for så å føre dem videre til selvangivelsen. Men det gikk jo greit da.

Få hjelp til å komme igang med å gjøre regnskapet selv.

Jeg hadde et regnskapsprogram på PC’en, men det var nok egentlig beregnet for litt større foretak enn mitt, så der var litt å sette seg inn i…

Momsoppgaven måtte inn hver annen måned, men etter hvert ble det endret til at jeg bare trengte å sende inn én momsoppgave årlig.

Jeg kunne også søke om å få slippe å sende inn beregning av personinntekt siden omsetningen og timetallene mine var så lave. På den måten kunne jeg slippe ett ekstra vedlegg til selvangivelsen.

Online regnskapsprogram hjelper meg

Jeg hadde et regnskapsprogram på PC’en, men det var nok egentlig beregnet for litt større foretak enn mitt, så der var litt å sette seg inn i…

Jeg har fremdeles noen forholdsvis tykke mapper med utskrifter av hovedbok, bilagsjournaler, resultatregnskap…

Jeg følte jo at jeg måtte trekke pusten dypt hver gang jeg skulle i gang med årets selvangivelse. Måtte jo passe på at næringsoppgaven ble fylt ut riktig, og at riktige vedlegg ble sendt med fra PC’en vet du. Jeg har fremdeles noen forholdsvis tykke mapper med utskrifter av hovedbok, bilagsjournaler, resultatregnskap osv fra noen år tilbake.

Fra ufør til arbeid – les Hilde Olsen sin historie om den lange veien ut av NAV systemet.

Idag har jeg et enkelt og lettforståelig online regnskapsprogram.

I dag går jo disse tingene mye mer automatisk, og ikke minst mer papirløst. Jeg har et enkelt og lettforståelig online regnskapsprogram, og det går greit med å importere transaksjoner fra banken min. Posteringer går enkelt, og alt blir registrert og lagret online. Mye mindre papirarbeid for meg!

Les mer om Hilde sine web- og illustrasjonstjenester.

Når selvangivelsen skal sendes inn, er det en mye enklere prosess enn det var før. Med så lav inntekt som jeg har i firmaet, slipper jeg å sende inn full næringsoppgave, selv om det er blitt en rimelig enkel prosess i selvangivelsen online på Altinn.no. Jeg trenger bare å føre inn tall for inntekter og utgifter i foretaket, og det er det. Dessuten har jeg per i dag såpass liten inntekt i firmaet at jeg ikke lenger trenger å sende inn momsoppgaver.

Uførtrygd – være sin egen sjef?

…kanskje den beste løsningen å bare være sin egen sjef?!

Det er nok en mye enklere prosess å starte et enkeltpersonforetak og føre sitt eget regnskap i dag enn det var da jeg startet mitt. Så hvis man mottar uføretrygd og lurer på hvordan man kan få til å jobbe litt ved siden av uten å skulle være avhengig av en velvillig arbeidsgiver og/eller fleksible arbeidstider, så er kanskje den beste løsningen å bare være sin egen sjef?!

Er du i tilsvarende situasjon som Hilde? Du når henne på mob. 950 07 762 og hun har sagt seg villig til å svare på spørsmål om temaet i artikkelen.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Det er ingen plikt til å ha regnskapsfører for norske firmaer. Vår praktiske anbefaling er at næringsdrivende med næringsinntekt under kr 50.000 leverer forenklet næringsoppgave på egenhånd. Har du næringsinntekt over kr. 50.000 men likevel mindre enn et halvt årsverk (ca 250.000) og enkle økonomiske forhold kan du også vurdere å utføre regnskapsarbeidet selv uten særskilt regnskapsbakgrunn – såfremt du har tid og lyst – eventuelt kan du spe på med noen veiledningstimer fra regnskapsfører. Har du opp mot full stilling som næringsdrivende og eventuelt ansatte bør du vurdere om du har kompetansen som skal til for å føre regnskapet og ligningspapirene selv.   

Mottar du lønn i tillegg til uføretrygd? Du kan kombinere både lønn og næringsinntekt i tillegg til uførtrygd. NAV/det offentlige og samfunnet forøvrig ønsker at du bruker din rest arbeidskapasitet.

Kontakt en rådgiver

 

 

Play Video

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Play Video

Kommentarer

Legg igjen en kommentar