Etableringsfasen

Etableringsfasen er som et puslespill der brikkene skal på rett plass

Viktigheten av å ha rett fokus i i etableringsfasen

I etableringsfasen skal mye skje på en gang. Å holde fokus og prioritere de oppgavene som skaper lønnsomhet blir viktig. Det kan være fort gjort å la seg avlede av detaljer og miste den økonomiske oversikten.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Selskapet er stiftet. Idéen og konseptet er klart. Forberedelser er unnagjort. Du er klar for å sette igang med din nye virksomhet. Hvordan gå videre herfra?

I etableringsfasen er det mange oppgaver som skal løses samtidig. Du skal markedsføre deg selv og etablere kontakt med kunder. Bedriften din skal ha et sted å være. Du må ordne med økonomien og gjerne kontakte en bank og en regnskapsfører. Og du må velge selskapsform.

IT systemer skal fungere. Du må gjerne kjøpe inn inventar og driftsutstyr som maskiner og kanskje en bil. Du må finne de riktige leverandørene. Avtaler og abonnementer. Epost og telefonsamtaler. Du må kanskje tenke på design. Kvalitetssikringsrutiner. Merverdiavgift og lønn.

Alt på en gang.

Etableringsfasen kan være et stort kaos. Men det kan også være orden i kaoset. Masse jobbing blir det uansett. Men du trenger ikke trå unødvendige feil. Feil som kunne vært unngått med en rådgiver i etableringsfasen.

Kontakt en rådgiver på etablering