Gratis dokumentmaler

Vi tilbyr våre kunder gratis nedlastning av dokumentmaler

Gratis dokumentmaler til våre klienter fra Leder1

Som en service til våre klienter gir vi tilgang til et bredt utvalg av gratis dokumentmaler, veiledere og verktøy innen ledelse, styrearbeid og personal. Tjenesten er levert av Leder1.no.

Les også om hvorfor du bør velge Devold Consulting som du samarbeidspartner på regnskap og rådgivning

Når du klikker på den gratis dokumentmalen du ønsker deg linkes du videre til kasseløsningen hos Leder1.no. Her foretar du bestillingen av skjemaet.

Skjemaet kan kun benyttes kostnadsfritt for våre klienter og du må bruke en kupongkode.

Er du ekstern bruker – må du kjøpe malen hos Leder1. 

Kontakt rådgiver for gratiskode

 

Gratis dokumentmal arkiv:

 

A:

Advarsel ansatt

Agentavtale og forhandleravtale

Aksjonæravtale

Aksjonærlån  

Aksjesalg

Aksjeeierbok

Anbefalingsbrev

Ansettelsesbevis

Ansvar for styremedlemmer 

Arbeidsavtale standard 

Arbeidsavtale flerspråklig 

Arbeidsavtale daglig leder

Arkivering av kontrakter og avtaler 

Attest til ansatt

Avskjedigelse av medarbeider 

Avvikling av selskap 

B – D:

Beredskapsplan  

Bestridelse av krav

Budsjettverktøy med standard kontoplan 

CV  

Daglig leder rollen  

Daglig leders rapport 

Databehandleravtale

Diverse instrukser bygg verktøy (8)  

Dokumenter kompetanse og utvikling 

Driftsbudsjett 

Drøftelsesmøter 

Due Dilligence

E:

Egenkapitalrapport  

Egenmelding

Etableringsbudsjett 

Etterutdanning  

Evaluering av styret  

Evalueringsskjema etter prøvetid 

Egenerklæring HMS  

Egenerklæring GDPR

Endringsoppsigelse  

F:

Faktura 

Ferieplan

Firmabil  

Flyttekontrakt bedrifter  

Flyttekontrakt for privat flytting  

Forenklet HMS vernerunder 

Forretningsplan  

Fortrolighetsavtale  

Franchise 

Franchise avtale

Franchisehåndbok

Fremtidsfullmakt

Fravalg av revisorAS 

Fullmakt

Fullmaktsmatrise

G – H:

GDPR dokumentasjon

Generasjonsskifte 

Gjeldsbrev  

Guide til fratredelsessamtaler  

Hjemmekontor  

Husleiekontrakt  

Håndverkerkontrakt  

HMS Minstekrav  

I:

Innkallelse til generalforsamling

Instruks for Key Account manager KAM  

Instruks for markedssjef  

Instruks for salgssjef  

Inkassokrav egeninkasso  

Instruks for daglig leder  

Instruks personvernombud

Instruks styreleder

Instruks for styret  

Instruks kontrollkomitè

Instruks for valgkomitè

Instruks for tillitsvalgt

Instruks for verneombud  

Intensjonsavtale 

Investoravtale

K – L:

Klagebrev  

Kjøpekontrakt  

Kjøpekontrakt bil 

Kjøpekontrakt ved salg og kjøp av eiendom

Konkurs 

Konkursbegjæring skifteretten 

Konkurranseklausul

Kostnadskalkyle ved nyansettelse 

Kontantkvittering  

Konflikthåndtering 

Kompanjongavtale 

Kommunikasjonsplan

Kvalitetshåndbok  

Loggverktøy for GDPR dokumentasjon

Leieavtale kontor

Leie av bil

Likviditetsbudsjett 

Lønnssamtale  

Lønnsslipp

Låneavtalefamilier  

M:

Markedsplan med aktivitetsplan 

Medarbeidersamtale  

Midlertidig ansettelsesavtale

Medarbeiderundersøkelse  

Momsrefusjon fra utlandet 

Møtebooking  

Møtefullmakt

Møteledelse

O – P:

Omstrukturering og nedbemanning 

Opsjonsavtale generell

Opsjonsavtale for kjøp av fast eiendom

Opplæringsplan

Oppdragsavtale  

Oppsigelse  

Oppbudsbegjæring av AS

Oppsigelse av husleieforhold

Oppfølgingsplan av sykemeldte  

Organisasjonskart

Personlighettest ved rekruttering 

Personvernerklæring

Prosjektplan 

Permitteringsvarsel  

Personalhåndbok  

Pressemelding  

Presentasjon til investor

Profilhåndbok  

Protokoll for kapitalnedsettelse  

Protokoll for kapitalforhøyelse 

Prosjektledelse 

Prosedyrer i bedrifter

Purring og inkasso 

R – V:

Reiseregning 

Rekvisisjon

Registrering av varemerke 

Regnskapførers uttalelse

Revisors beretning

Reiseforskuddsskjema

Rekrutteringsguide 

Salg og salgtrening  

Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon 

Samarbeidsavtale

Situasjonsanalyse

Sjekkliste for avtaler og kontrakter 

Sjekkliste for budsjettering 

Sponsoravtale

Sjekkliste for kompanjongskap 

Stiftelsesdokument og vedtekter

Strategiplan  

Styremøteprotokoll

Styrearbeid  

Styreprogram 

Swot analyse  

Salg av kundeportefølje  

Samboerkontrakt  

Styreinstruks  

Salgsbrev / anbud  

Salgsrapport 

Sluttavtale  

Styrets årsberetning 

Suspensjon  

Timeregistrering 

Taushetserklæring for styremedlemmer  

Testamente 

Varsling 

Vareuttaksbok

Varetellingsliste

Veileder for oppsigelser

Vilkår og betingelser

Villighetserklæring styremedlemmer

Virksomhetsoverdragelse

Visjon og forretningsidè 

Les også Ina sitt blogginnlegg om man kan drive firma uten å være opptatt av business.