Valg av regnskapsfører

Hvorfor velge Devold Consulting som din regnskapsfører i Bergen?

Velg en regnskapsfører som er til å stole på

Å være en attraktiv regnskapsfører handler først og fremst om tillit. Regnskap er et samarbeidsprosjekt der vi som regnskapsfører og du som kunde må kunne stole på hverandre. Gjennom mer enn 40 års samarbeid med næringslivet i Bergen har vi vist at vi er til å stole på.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Synes du det er vanskelig å velge regnskapsfører? Hvem skal du velge og hvorfor?

Valg av regnskapsfører kan være utfordrende. Først og fremst handler det om tillit. Du må kunne stole på at din regnskapsfører vil deg ditt beste. Stole på at din regnskapsfører vil gi deg de beste løsningene vurdert ut i fra en kost/nytte vurdering. 

Din regnskapsfører er en person du kan ha et langt, nært og tillitsfullt forhold til. Din regnskapsfører vil etterhvert kjenne deg og din virksomhet og vil være en faglig ressursperson for deg.

Hvorfor velge Devold Consulting som din regnskapsfører?

Vi ønsker at du skal velge oss som din regnskapsfører i Bergen fordi:

  • Kunder har vist oss tillit i over 40 år
  • Vi fornyer våre kunnskaper og vedlikeholder kompetansen
  • Vi stopper aldri med å lete etter bedre rutiner og bedre løsninger
  • Vi lytter til være kunder og lærer dine preferanser
  • Våre regnskapsførere har stå på viljen, klokskapen og evnen til å få jobben gjort
  • Vi vet du er kunden og at du kjenner dine egne behov best
  • Vi bruker «best i test» systemer  
  • Som din regnskapsfører skal vi se deg, informere deg, være din partner og spørre deg – dette er vår etablerte og garanterte kundeservice.

To generasjoners regnskapserfaring og bredt tilbud av regnskapstjenester

Devold Consulting har siden 1979 og levert regnskaps- og rådgivningstjenester til bedrifts- og privatmarkedet.

To generasjoners erfaring fra mange ulike næringer med et bredt tjenestetilbud gjør oss til en stabil og pålitelig samarbeidspartner. Vi har valgt å ikke spesialisere oss på enkelte næringer. Dette gjør våre medarbeidere allsidige både med hensyn til faglig kompetanse og praktisk bransjekunnskap.

I ditt valg av regnskapsfører bør du vektlegge at Devold Consulting benytter én utøvende regnskapsfører pr. kunde som har ansvar for den daglige oppfølgingen. Denne regnskapsføreren utfører både regnskapsføring, lønnsføring og annen oppfølging. I tillegg kan det faglige ansvaret for oppdraget ligge hos en autorisert regnskapsfører. Ved eventuelt sykefravær eller annet fravær vil det settes opp en midlertidig regnskapsfører som kunden kan forholde seg til.

Brukervennlige økonomisystemer

Våre valg av økonomisystemer baserer seg på brukervennlighet og best i test systemer. Du skal være trygg på at våre systemer er velfungerende og av de beste i sin klasse av økonomiløsninger.

Medlem av Regnskap Norge, kvalitetskontroller og høy kompetanse

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap, vårt ARS nummer hos Finanstilsynet er 33414, og vi er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.

Dette sikrer deg som kunde at våre driftsrutiner gjennomgår strenge kvalitetskontroller og at vi følger kvalitetsrutiner utarbeidet av vår bransjeorganisasjon. Vi holdes løpende orientert om faglige nyheter fra bransjeorganisasjonen og vi informeres om utviklingen i regnskapsbransjen.

Det stilles høye kompetansekrav til ansatte – vi har 8 medarbeidere – herav 4 autoriserte regnskapsførere. 3 av våre ansatte innehar siviløkonom tittel – vi har diplomøkonomer – foretaksøkonom og jurist. Alle ansatte deltar i etterutdanningskurs slik at den faglige kvaliteten på medarbeiderne holdes ved like.

Internrutiner

Vi styrer oppfølging av våre kunder innenfor et strengt rammeverk av internrutiner. Dette betyr i praksis at når du gjør ditt valg av regnskapsfører skal du være trygg på at din regnskapsfører kjenner ditt oppdrag og vet hvilke arbeidsoppgaver vi skal gjøre for deg. Både din regnskaspsfører og daglig leder vet hvilke frister arbeidet skal være ferdig til og fristene blir fulgt opp.

Ved hver hovedfrist sjekkes det i et internsystem at alle kunders arbeidsoppgaver er ferdig utført. Oversittes en frist skal dette kun skje dersom kunden selv ikke har klart å følge opp bilagsinnlevering eller innlevering av annen nødvendig info.

Aktive eiere og yrkesstolthet

Devold Consulting er en familiebedrift med aktive og lett tilgjengelige eiere. Som aktive eiere møter vi våre kunder hver dag, vi tar våre kunders utfordringer på alvor, vi viser ansvar og føler en yrkesstolthet overfor det arbeidet vi utfører. Ved valg av Devold Consulting som din regnskapsfører skal du alltid vite at vi som aktive eiere i daglig drift er der for deg.

Vi har derfor valgt å ikke være del av en sentralt eiet regnskapskjede fordi vi har tro på at personlig eierskap fremmer ansvarsfølelse, pålitelighet og nærhet til kunder. Fremfor alt skal du velge Devold Consulting fordi vi føler en genuin glede ved å bistå våre kunder til å bli bærekraftige bedrifter som gir arbeidsplasser og økonomisk og sosial trygghet.

 

Kontakt en rådgiver