Økonomisk rådgivning

Det handler om å ta de smarte økonomiske valgene

Din økonomiske rådgiver hjelper deg med de rette beslutningene.

Våre økonomiske rådgivere hjelper deg med akkurat det spørsmålet du trenger svar på. Rådgiverne jobber daglig med å trygge våre klienters næringsdrift og være din økonomiske problemløser.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Devold Consulting tilbyr også mer utvidet bedriftsrådgivning.

Innenfor økonomisk rådgivning tilbyr vi blant annet følgende spesialiserte økonomitjenester:

 • Bistand spørsmål vedr. regnskap, skatt og årsoppgjør
 • Finansieringsanalyse
 • Lønnsomhets og priskalkyler
 • Salgs-, drifts- og likviditetsbudsjetter
 • Kostnadsbesparelser og bedre innkjøp – tiltaksliste
 • Kost-nytte analyser
 • Nøkkeltallanalyse
 • Avkastning 
 • Excel-modellering
 • Verdivurdering selskap
 • Bil- og transportøkonomi
 • Eie – leie vurderinger
 • Økonomisk krise – tiltaksliste
 • Kapitalbinding vekstbedrifter
 • Vurdering lån og finansieringtilbud
 • Vurdering forsikringstilbud
 • Vurdering økonomiske avtaler

Hvordan gjennomfører vi et oppdrag med økonomisk rådgivning?

Kost-nytte analyse av rådgivningsoppdraget

Vi har alltid kundens behov i tankene når vi tilbyr økonomisk rådgivning. Derfor søker vi å starte oppdraget med å vurdere om nytten ved  gjennomføre rådgivningen overstiger tidsbruk og kostnader. Virker det fornuftig å utarbeide kalkyle, analyse, estimat, tiltakslise, modell eller lignende begynner vi kartleggingen av utfordringen.

Kartlegging av problemstilling

Ofte er kartlegging av problemet en del av rådgivningsoppdraget. Noen problemstillinger er såpass komplekse at man må fremstille saken grafisk og «tegne opp» de ulike momenter, transaksjoner og parter. Først når man har klart for seg hva problemstillingen faktisk er har man mulighet til å bistå. I mange tilfeller sitter du som kunde med så mange biter informasjon som rådgiver må få plassert i et «situasjonskart» for å kunne gi deg korrekt og tilfredsstillende tilbakemelding og rådgivning.

Hvordan starte nettbutikk?

Informasjonsinnhenting og avklaring regelverk

Mange av rådgivningsoppdragene krever omfattende kjennskap til offentlig regelverk, praktisk kunnskap om hvilke etater man eventuelt må kontakte og hvordan informasjonen praktisk skal skaffes til veie for eksempel i offentlige registre. 

Presentasjon av løsning 

Når problemstillingen er avklart og informasjon og regelverk er avklart kan våre rådgivere presentere en løsning på saken. Ofte klarer vi å gjøre dette på sparket i epostkorrepondanse, på telefon eller i møte. Noen ganger må vi få tid til å jobbe med saken internt før løsning presenteres – spesielt der kontakt med offentlige etater og offentlig saksbehandligstid er nødvendig.    

Ta kontakt med våre økonomirådgivere.