Om Devold Consulting

Autorisert regnskapskontor
i Bergen

Devold Consulting er et autorisert regnskapskontor i Bergen med forretningsadresse Tertnesflaten 2 i Åsane. Vi er 8 ansatte og har drevet med regnskap og økonomitjenester siden 1979. Vi leverer regnskaps- og rådgivningstjenester til bedrifts- og privatmarkedet i Bergen og omegn.

Devold consulting team regnskapsførere bergen

Regnskaps- og rådgivningsvirksomheten eies og drives av ekteparet Arne Devold og Hilde Reikvam.

Arne er født i Bergen og er daglig leder og styreformann i Devold Consulting. Han er autorisert regnskapsfører og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hilde Reikvam er født i Førde og er styremedlem i Devold Consulting. Hun er regnskapsfører og jurist fra Universitet i Bergen.

Ekteparet er bosatt i Bergen men tilbringer også tid i Førde og Jølster. Kunder fra Sogn og Fjordane er også hjertelig velkommen og vi dekker også kundebesøk i vårt nabofylke.

 

Devold consulting - arne devold og hilde reikvam

 

Regnskapsførervirksomheten drives i lyse og trivelige kontorer med rikelig parkeringsplassmøterommoderne dataløsninger og driften er basert på kvalitetssikrede rutiner fra Regnskap Norge

Les også: Komme i gang - hva må til for å starte et regnskapsoppdrag?

Med over 30 års erfaring og daglig kontakt med næringslivet i Bergen er bedriftsrådgivning en naturlig del av tjenestetilbudet. Gründere, daglige ledere, styreledere og økonomiansvarlige i SMB markedet opplever alle utfordringer og kan føle seg alene i sin oppstarts-, drifts- eller avviklingssituasjon. I en samtale sammen med våre rådgivere vil vi gjennomgå status og identifisere praktiske gjennomførbare forbedringstiltak.

Devold Consulting har en sunn og solid drift og oppnår høyeste kredittverdighetsscore AAA hos kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet. Selskapet har også vært kåret til ”Gaselle”-bedrift av Dagens Næringsliv.

Våre verdier: Verdiskapning og nye arbeidsplasser

 • Devold Consulting skal
  være en positiv bidragsyter
  overfor lokalmiljøet og det
  lokale næringsliv.
 • Vi skal bidra til å skape ny
  næringsvirksomhet, nye arbeidsplasser
  og økt verdiskapning.
 • Vi skal være en kompetansebedrift
  som forenkler gründervirksomhet
  og daglig drift
  av næringaktiviteter.
 • Vi skal bistå å sikre eksisterende
  bedrifter lønnsom
  drift og levere verdifull regnskapsinformasjon.
  Våre informasjons-
  og rådgivningleveranser
  skal være kvalifiserte
  og leveres i rett tid.
 • Vi skal gjøre våre samarbeidspartnere
  gode, invitere
  til samarbeid, være rause
  med å dele vår kompetanse.
 • Våre kunder skal tilbys en
  samtalepartner og følges opp
  personlig.
 • Våre ansatte skal være faglig
  kompetente og vise sosial
  innsikt. Vi skal se kunden,
  svare på kundens spørsmål,
  være kundens samarbeidspartner
  og akseptere at kunder
  er ulike.
 • Vi skal tilby de ansatte et
  attraktivt, trivelig og stabilt
  arbeidsmiljø. Våre medarbeidere
  skal følge Norges lover
  samt etiske og samfunnsmessige
  aksepterte normer.
  Vi skal ha fokus på å motta
  konstruktive tilbakemeldinger
  på en god og verdig måte
  overfor våre klienter.
 • Vårt arbeid skal være målrettet,
  effektivt og resultatorientert.
  Vi skal utvise engasjement,
  arbeidsglede, stå på
  vilje og være hardtarbeidende.
  Vi skal legge vekt på å
  identifisere og kommunisere
  kundens muligheter og utfordringer.
 • Vi skal fremme medmenneskelige
  verdier som
  vennlighet, respekt, samarbeid
  og forståelse.
 • Vi skal hvert år ha en andel
  konsulenttimer satt av til
  frivillig pro bono arbeid – til
  glede for bedrifter eller privatpersoner
  som av ulike årsaker
  ikke ser løsning på sine
  økonomiske utfordringer.
 • Som medlem av Regnskap
  Norge forplikter Devold
  Consulting seg til å følge
  Regnskaps Norges etiske
  regelverk. Målsetningen med
  det etiske regelverket er å
  medvirke at autorisert regnskapsfører
  følger en yrkesholdning
  og foretar valg som
  fremmer den etiske standarden
  for yrket, samtidig
  som det skapes tillit og respekt
  hos kunder, offentlige
  myndigheter, finansinstitusjoner,
  forretningsforbindeler,
  kolleger og allmenheten
  forøvrig.

Leie kontorlokale?

Ekteparet Reikvam og Devold eier og drifter også næringsbygget Tertnesflaten 2 via eiendomsselskapet Devold Consulting Bergen AS.

Eierskap i eget næringsbygg sikrer langvarige stabile lokaliseringsforhold for regnskaps- og bedriftsrådgivningsvirksomheten. I tillegg tilbyr
vi næringslokaler spesielt tilpasset oppstartsvirksomheter