Pro bono og frivillig arbeid – gratis rådgivningstime

Når livet går skeis er det godt med en utstrakt hånd

Gratis rådgivningstime til næringsdrivende som opplever at livet butter imot

Noen ganger er ikke livet enkelt. Noen sliter mer enn andre - også næringsdrivende. I tråd med våre verdier gir vi en utstrakt hånd til noen av dem som sliter. Ta kontakt og fortell om din situasjon.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Gratis rådgivningstime til noen av de som sliter

Noen ganger er ikke livet så lett. Alle opplever utfordrende perioder i løpet av karrieren – men noen sliter mer enn andre. I tråd med våre verdier gir Devold Consulting en utstrakt hånd med gratis rådgivningstime til noen av dem som sliter.

I kjølvannet av egen fysisk eller psykisk sykdom kan økonomiske og praktiske utfordringer komme raskere og med større tyngde for næringsdrivende enn for lønnsmottagere.

Dersom bedriften er avhengig av en person kan hele eller vesentlige deler av firmaets inntjening stoppe opp om denne nøkkelpersonen ikke klarer å utføre sine oppgaver eller utfører dem dårligere enn ellers. De økonomiske utfordringene kan ramme flere enn den som er syk og sliter.

Dersom du opplever en slik periode selv eller kjenner noen næringsdrivende i nærmeste omgangskrets som trenger en konsulent time for å diskutere sine utfordringer kan vi i noen tilfeller tilby gratis rådgivningstime og oppfølging.

Samtale med fokus på å lytte og forstå

Tema for samtalen kan være å finne alternative driftsløsninger i en sykdomsperiode, orientere om regelverk fra NAV, vurdere økonomisk status og forhold tilknyttet bank, kunder, leverandører, ansatte m.m.

Det viktige er at man klarer å finne løsninger som gjør at driften ikke lider vesentlig og at bedriften er oppegående frem til man henter seg inn igjen, blir frisk og får arbeidsførhet tilbake. Som økonomisk rådgiver i en årrekke har vi også en del forretningskontakter som vi kan forespørre og spille på om det er aktuelt å få inn støtte i en periode. 

Det er også mulig å ta kontakt rett og slett for å ha noen å prate med i en vanskelig periode. Å ha noen som forstår og lytter til utfordringene med næringsdrift kan gjøre at man finner veier ut av uføret.

Å ha en sparringspartner om kapasitetsproblemer, tvister med kunder eller leverandører, personalsaker eller andre næringsrelaterte spørsmål kan bidra til å strukturere egne tanker om spørsmålene og få vinklet sakene på en ny konstruktiv måte.     

Send en forespørsel om gratis rådgivningstime

Vi kan ikke hjelpe gratis alle som henvender seg om forespørsel etter pro bono arbeid. Skriv en kort begrunnelse på epost om hvorfor du eller en av dine nærmeste trenger gratis rådgivningsbistand og så vil vi kontakte deg tilbake.

Kontakt rådgiver for samtale