Lønn/feriepenger:

Feriepenger – beregning og utbetaling

Feriepenger - beregning og utbetaling

«Feriepenger – beregning og utbetaling» er et aktuelt tema om dagen. Hvor mye får du utbetalt og hvordan beregnes feriepenger? Mange arbeidsgivere velger å følge tariffregelverk om 12 prosent feriepenger selv om de ikke er bundet av høy feriepengesats. Lovbestemt sats er 10,2 prosent. I tillegg dropper ofte arbeidsgiver å trekke ansatte 4/26 deler for feriedagene utenom juli måned. I dette blogginnlegget finner du nærmere beskrivelse av feriepenge regelverket.

Skrevet av Heidi Reikvam Devold.

Sommeren står for tur og alle gleder seg til feriepengene kommer inn på konto. Likevel er det ikke helt klart for flere av oss hva som egentlig er reglene for ferie og feriepenger. Hvor mye har du rett på? Når blir pengene utbetalt? Hva skjer når arbeidsforholdet opphører?

Her gir vi deg en enkel forklaring på det du lurer på om feriepenger.

Hva er feriepenger?

…feriepengene er ment til å dekke lønnsbortfallet i ferietiden

Feriepengenes formål er å virke som kompensasjon for lønn i din ferie. Det vil si at feriepengene er ment til å dekke lønnsbortfallet i ferietiden, fordi den ellers er uten lønn.

Trenger du hjelp til lønnsarbeid og feriepengeberegninger?

Grunnlaget for dine feriepenger opparbeider du i året før du tar ut ferien (opptjeningsåret). Alle arbeidstakere som var ansatt året før har rett på feriepenger fra sin arbeidsgiver. Dersom du ikke var ansatt det forrige året, har du fortsatt rett på ferie, men i så fall uten feriepenger fra din nåværende arbeidsgiver. 

Regler og lover for ferie og feriepenger reguleres av Ferieloven.

Hvor mye feriepenger har du krav på?

Feriepengene dine beregnes på grunnlag av lønnen du mottar i opptjeningsåret.

Feriepengene dine beregnes på grunnlag av lønnen du mottar i opptjeningsåret. Denne beregningen inkluderer de godtgjørelsene som du har mottatt for din personlige arbeidsinnsats. En mer konkret beskrivelse av hva som inngår i feriepengegrunnlaget kan du finne nedenfor.

Mange arbeidsgivere ønsker likevel å være attraktive og tilby 12 prosent feriepenger selv om man ikke er bundet av tariffavtale.

Feriepengene utgjør et minimum på 10,2 prosent av forrige års lønn. Denne satsen gjelder for alle arbeidstakere (som har rett til ferie i fire uker og én dag). Noen har derimot krav på 12 prosent feriepenger. Dette gjelder dersom du har en utvidet ferieperiode på totalt fem uker, heller enn fire. Denne rettigheten er tariff-festet og inngår ikke i ferieloven. Mange arbeidsgivere ønsker likevel å være attraktive og tilby 12 prosent feriepenger selv om man ikke er bundet av tariffavtale.

Den første vanskelige ansettelsen.

Feriepengegrunnlag

Feriepengegrunnlaget bygger på de godtgjørelsene du har mottatt for ditt arbeidsvederlag som lønn og sykepenger, inkludert bonuser og provisjonsbasert lønn som følge av din personlige arbeidsinnsats.

Det som derimot ikke inkluderes er godtgjørelser som utbetales uavhengig av din arbeidsinnsats og ditt feriefravær, som f.eks. tidligere utbetalte feriepenger, utgiftsgodtgjørelser og andel av nettoutbytte.

Reiseregning, utlegg og kjørebok – fra app til lønn og regnskap.

Pensjon og trygd er ikke inkludert i feriepengegrunnlaget da disse utbetales i tolv måneder, uavhengig av ferie.

Når utbetales feriepenger?

…rett til å kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste ordinære lønningsdag eller senest én uke før ferien avvikles

I utgangspunktet skal du få utbetalt feriepenger i det tidsrommet når du faktisk tar ut ferien. Som arbeidstaker har man rett til å kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste ordinære lønningsdag eller senest én uke før ferien avvikles. Det vil si at utbetalingene skal fordeles i samsvar med ferieperiodens lengde dersom denne er delt.

For månedslønte er det derimot vanlig at arbeidsgiver velger å utbetale det totale feriepengebeløpet i en bestemt måned (ofte juni).

For månedslønte er det derimot vanlig at arbeidsgiver velger å utbetale det totale feriepengebeløpet i en bestemt måned (ofte juni), i tillegg til junilønn, da dette forenkler lønnsutbetalingene. En slik ordning vil si at du får utbetalt vanlig lønn alle måneder utenom juli, og feriepenger én måned i året. Altså vil arbeidsgiver dermed utbetale lønn som normalt dersom du avvikler ferie på et annet tidspunkt.

Endringsledelse – hvordan skal du takle omstilling i bedriften din?

Feriepenger ved avsluttet arbeidsforhold

Dersom arbeidsforholdet opphører, har du rett på å få alle dine opptjente feriepenger utbetalt.

Dersom arbeidsforholdet opphører, har du rett på å få alle dine opptjente feriepenger utbetalt. Dette innebærer både feriepenger som du har tjent opp i opphørsåret (med skattetrekk), i tillegg til feriepenger opptjent året før dersom disse ennå ikke er utbetalt (uten skattetrekk).

Bli regnskapskunde hos Devold Consulting.

Feriepengene skal utbetales ved siste ordinære lønnskjøring før fratreden. Feriepenger som ikke kan beregnes innen den tid, ordnes sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Hvorfor inkluderer feriepenger ofte en «bonus»?

…derfor får du i realiteten en liten «bonuslønn».

Dersom du har fastlønn og mottar 12 prosent feriepenger, blir du i praksis gitt lønn tilsvarende 30 arbeidsdager i stedet for de 26 virkedagene som er i en måned.

Det betyr at arbeidsgiver kan trekke 4/26 av feriepengene (tilsvarende fire virkedager) dersom du ikke blir trukket i lønn utenom feriemåneden juli. Mange arbeidsgivere velger derimot å ikke gjennomføre dette lønnstrekket og derfor får du i realiteten en liten «bonuslønn».

Feriepenger for ansatte over 60 år

Arbeidstakere som er over 60 år eller fyller 60 år i løpet av arbeidsåret har rett på 6 ekstra feriedager, og dermed også økning i feriepenger som utgjør 2,3 prosent.

En ferieperiode på 5 uker ferie gir en prosentsats på 12,5 prosent, mens en ferieperiode på 6 uker ferie gir en prosentsats på 14,3 prosent. 

Hvordan regner du ut dine feriepenger?

 

Først må du finne ditt feriepengegrunnlag som du opparbeidet forrige år. For mer informasjon om hva dette innebærer se Ferieloven.

Deretter trenger du å vite hvilken prosentsats som gjelder for deg, enten 10,2 eller 12 prosent. Dette kan du evt. spørre arbeidsgiver om, se i arbeidsavtalen eller i tariffavtale.

Hvordan bli synlig på Google?

Husk at dersom du er over 60 år, må du legge til 2,3 prosent til din opprinnelige sats. Den endelige satsen blir da enten 12,5 eller 14,3 prosent.

Her kan du finne en praktisk feriepengekalkulator

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Vil du vite mer?

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Regnskap i bergen - møt teamet

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar