Eget regnskap:

Føre regnskap selv

Føre regnskap

Å føre regnskap selv kan være en utfordrende og lærerik prosess. Du blir bedre kjent med egen økonomi og egen drift. Samtidig beslaglegger det tid og krever konsentrasjon. Hvordan finne ut hva som passer deg  -  skal du føre regnskap selv? Hvilke faktorer bør du tenke på i vurderingen? Hva må du passe på og hva bør du lære deg når du fører regnskap selv? Skal du droppe regnskapsfører? 

Føre regnskap selv ? Regnskapsføreren din kan synes det er en god idé.

Med dagens skybaserte økonomisystemer har du som næringsdrivende alle muligheter til å føre regnskap selv. Det kan være et smart trekk. I alle fall for noen. Spesielt for de som liker å ha kontroll og har overskudd til å sette seg inn i et selvbetjent økonomisystem og løpende registrere nye transaksjoner i systemet.

Ja, faktisk er det også slik at vi som online regnskapsfører kan synes det er en god ide at du gjør regnskap selv. I alle fall om du er strukturert og kan avse tid til oppgaven.

Regnskapsfører er dyrt, jeg liker tall og er god på IT-systemer, så hvorfor ikke føre regnskap selv?

«Regnskapsfører er dyrt, jeg liker tall og er god på IT-systemer, så hvorfor ikke føre regnskap selv?» tenker gjerne du.

Økonomistyring består av mer enn bokføring, og kanskje både du og regnskapsfører opplever at det blir en bedre tjeneste om regnskapsfører nøyer seg med å kontrollere din bokføring og heller fokuserer restoppgavene i økonomisystemet og helheten i økonomistyringen din. 

Se oversikten over våre selvbetjente skybaserte økonomiløsninger.

Droppe regnskapsfører?

Eller du kan droppe regnskapsfører helt. Tar du det skrittet bør du virkelig vite hva du holder på med. Selv små feil kan bli kritisk bare beløpet er stort nok i bokføring.

Som bedriftens leder kjenner du ditt eget selskap best. Du vet ofte uten nærmere undersøkelser hvorfor bedriften kjøpte materialer i forrige uke og hvorfor det kom inn et større beløp på bankkontoen. Brukt på riktig måte kan absolutt din nærhet og kunnskap til dataene øke effektiviteten i bokføringen.

Du trenger ikke lenger være regnskapsfører for å lage et utkast på bokføringene.

Ved hjelp av automatikken i økonomisystemet og egeninnsats kommer du et godt stykke på vei. En regnskapsfører skal gi deg trygghet i din næringsdrift. Få deg til å fungere godt i ditt yrke og få deg til å yte best på det du er god på. Og noen næringsdrivende er overskuddsmennesker og klarer alt. En regnskapsfører får være like ydmyk overfor at andre kan gjøre regnskap som at man selv tenker man kan snekre. Man kan få til mye med å tilegne seg kunnskap og skaffe gode verktøy.

Hvordan starte nettbutikk?

Det kan f.eks. være forhold knyttet til merverdiavgift, skatt, lønn, budsjett og økonomisk rådgivning, årsavslutning og overføring til nytt år, ligningspapirer til Skatteetaten, årsregnskap til Brønnøysund, styre- og generalforsamlingsarbeid, bedriftsrådgivning og mentortjenester m.m. som fremdeles kan være greit å ha en regnskapsfører og bedriftsrådgiver til å hjelpe seg med.

Nybegynner feilen

Men vær varsom med nybegynner feilen: «Jeg ferdig med å bokføre bilagene. Nå er regnskapet ferdig!»

«Jeg ferdig med å bokføre bilagene. Nå er regnskapet ferdig!»

Så enkelt er det ikke. Å bokføre bilagene er grunnmuren, deretter skal «regnskapshuset» bygges. Og som kjent krever husbygging en del kjennskap til regelverk. Noen rom krever attestering fra fagfolk. Å bygge et stort hus er en lang og krevende prosess. Å bygge en bod klarer mange.

Og som med husbygging kan også regnskapsarbeid kreve fagkunnskap og attestering. Selv om det ikke er plikt til å benytte regnskapsfører, kan revisors attestering bli aktuelt.

Support til å gjøre regnskap selv – les mer om våre tjenester.

Bokfører du for større selskaper kan revisorplikt påløpe. Utfører du visse regnskapsmessige handlinger kan også revisors signatur være nødvendig.

Men kanskje viktigst av alt er avstemming av regnskapet. Først når regnskapet er avstemt vet du at regnskapet stemmer med virkeligheten. 

Sjekk bedriftens registreringer i Brønnøysundregistrene

Du bør tidlig sjekke over at selskapets registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene stemmer. Er bedriften ennå ikke registrert må du registrere deg med Samordnet registermelding. Er det det aksjeselskap du ønsker å registrere kreves også et stiftelsesdokument med vedtekter. 

Du kan bruke Altinn sin veileder for stiftelse av aksjeselskap for å få registrert selskapet. Brønnøysundopplysningene danner grunnlag for flere forhold ved bokføringen. Her registrerer du hvilken selskapsform bedriften har. Selskapsformen påvirker både regnskapets kontoplan og selve bokføringen.

Dernest bør du sjekke kontaktopplysningene på selskapet. Har du eksempelvis kjøpt selskapet kan forrige eiers kontaktopplysninger fremdeles være registrert dersom du ikke har endret dette. Kontaktopplysningene brukes bl.a. av det offentlige, regnskapsførere, revisorer, banker m.fl. til dialog rundt regnskapsmessige spørsmål.

Merverdiavgift kan være utfordrende

Driver bedriften din avgiftspliktig virksomhet? I så fall registrerer du bedriften i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen overstiger kr. 50.000,-. Registreringen påvirker bokføringen og om du har lov til å bokføre merverdiavgiftsoppgjør.

En av de litt mer utfordrende vurderingene er om du ikke skal betale merverdiavgift på salg av dine varer eller tjenester. Og i så fall om det er snakk om unntak eller fritak for merverdiavgift. Vurderingen påvirker bokføringens merverdiavgiftshåndtering. 

…du ikke bør overlate vurderinger rundt merverdiavgift til regnskapssystemet alene. Så gode er rett og slett ikke systemene ennå.

Når du skal føre regnskap selv bør du være oppmerksom på at du ikke bør overlate vurderinger rundt merverdiavgift til regnskapssystemet alene. Så gode er rett og slett ikke systemene ennå. Du kan i innstillingene til systemet huke av om selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller ikke. De enkelte regnskapskontoene har standard kode for behandling av merverdiavgift, men standardkoden kan ikke alltid benyttes. Er du registrert er det likevel ikke all omsetning som skal kreves merverdiavgift for og heller ikke alle inngående faktura og kvitteringer som du kan kreve refusjon for inngående merverdiavgift av. 

Unike butikk konsepter – hvordan gjøre din bedrift unik?

Har du delvis avgiftsplikt kan forholdsvis merverdiavgift bli aktuelt. Eksempler på dette er en tannlege som selger mye avgiftspliktige tannhelseprodukter eller en fysioterapeut som selger avgiftspliktig treningsutstyr utenom ordinær ikke avgiftspliktig behandling. 

Andre vanskelige områder innenfor bokføring av merverdiavgift og eiendom. Her kan du komme borti for eksempel oppføring av bygg i egenregi. Eller frivillig registrering av merverdiavgift for bl.a. utleie av fast eiendom. 

Et godt gratis oppslagsverk om merverdiavgift for deg som skal føre regnskap selv finner du i Merverdiavgiftshåndboken. Vær alltid sikker på om salget av dine varer og/eller tjenester er avgiftspliktig før du går i gang med å føre regnskap selv. Dette kalles utgående merverdiavgift. 

…viktig at du blir kjent med regelverket for merverdiavgift i din bransje.

Ønsker du å føre regnskap selv er det viktig at du blir kjent med regelverket for merverdiavgift i din bransje. Er du en liten bedrift vil du med stor sannsynlighet møte på de samme gjentagende problemstillingene. Ved å stadig bygge ut din kunnskap om hvordan merverdiavgift i din bransje behandles vil du etterhvert bli trygg på bokføringen.

Fra ufør til arbeid – Les Hilde sin utrolige historie og lange vei ut av NAV systemet.

Signaturberettigede i selskapet og Altinn rettigheter

…sjekk at du har oppført riktige signaturberettigede i Brønnøysund

Hvem skal signere for bedriftens regnskaper? Årsregnskap og ligningspapirer skal signeres, sjekk at du har oppført riktige signaturberettigede i Brønnøysund.

Det påhviler et særlig ansvar å være signaturberettiget for selskapet. Den som signerer er den personen i selskapet som kan binde selskapet juridisk.

Hvis du fører regnskap selv i et selskap med flere ansatte er det ikke sikkert du skal stå som signaturberettiget. Men du bør ha delegerte rettigheter til å signere oppgaver i Altinn for å løse regnskapsoppgaver og innberetning til det offentlige.

Signaturrett i Brønnøysundregistrene for selskapet er ikke det samme som delegert signaturrett i Altinn.   

Når bedriften er registrert vi du finne stiftelsesdato i Brønnøysundregistrene. 

Er du i et oppstartsår kan du vurdere 18 måneders oppstartsregnskap i stedet for 12 måneder. 

Er du i et oppstartsår kan du vurdere 18 måneders oppstartsregnskap i stedet for 12 måneder. Når grunnlagsopplysningene er på plass i Brønnøysund er neste steg å finne et økonomisystem for bokføringen

Dele regnskapsdata

Du bør velge et økonomisystem der du kan dele tilgang med andre brukere. Dette fordi du kan ha stor nytte av at personer kan logge på systemet og hjelpe deg – f.eks. en regnskapsfører, en revisor eller en annen regnskapskyndig person.

I tillegg kan du få behov for datafangst fra eksempelvis ordre/faktura, timeregistrering, lønn, kasse, betalingsterminal, nettbutikk, lager, bank m.m. der andre brukere skal registrere data i systemet. Da er et skybasert system perfekt.

Skybaserte økonomisystemer er egnet for deling og gir deg en fantastisk fleksibilitet. 

Du oppretter ny bruker i systemet, gir brukeren de roller og rettigheter i systemet du ønsker og inviterer brukeren inn i systemet via en epost. På et blunk kan eksempelvis du og regnskapsfører logge dere på fra hvert sitt kontor og diskutere løsning på en utfordring sammen. Det er også vanlig med en chatfunksjon inne i systemet slik at brukerne kan sende meldinger til hverandre.

Fra app til regnskap

Det utvikles løpende nye praktiske apper som du eller andre brukere kan integrere opp mot økonomisystemene og dermed gjøre små enkeltoppgaver. 

Eksempelvis kan lageransvarlig registrere en ny vare inn på lager, en timeansatt registrere påløpt arbeidstid som senere overføres direkte til fakturering og lønn, et innkjøp registreres via mobilkamera og kvittering går direkte videre inn i prosjekt og viderefakturering til kunde. Bruk apper til å automatisk registrere kjørebok eller få reiseregning rett i regnskapet.

Bruk de smarte appene til å hente inn kvitteringer og bilag, timer, merking av prosjekter, varer inn og ut av lager.

De sømløse integrasjonene mellom de skybaserte økonomisystemene og et stort antall tilleggssystemer gir et stadig økende tilbud til å dekke nærmest ethvert behov for datafangst til økonomisystemet.

Send kjørebok rett fra app til regnskapet.

Hvordan velge riktig økonomisystem for din bedrift?

Hvilket økonomisystem skal du velge når du fører selv? Du kan for eksempel starte med å studere best i test oversikter over økonomisystemer. 

Du kan også teste de fleste systemene med prøveperioder. Det er imidlertid tidkrevende å teste ut mange systemer. Du må gjerne kontakte regnskapsfører for å få innspill på hva de ulike systemene er gode på.  

Noen økonomisystemleverandører satser mer på deg som vil føre regnskap selv enn andre. Et enkelt språk og forståelig terminologi er viktig for en ikke-økonom. Gode veiledere og innebygget hjelpefunksjoner likeså. 

Et godt selvbetjent økonomisystem leder deg løpende videre i bokføringsprosessen. Det innehar automatikk som hjelper deg til å bokføre riktig.

Skal du føre regnskap selv er det interessen, motivasjonen, evnen til å jobbe strukturert og ikke minst ledig tid som er de viktigste faktorene for suksess. 

Oppfyller du disse forutsetningene kommer du mest sannsynlig i mål før eller siden. Men vær forberedt på at det er krevende det første året. Til din fordel har du bare et begrenset antall problemstillinger i et selskap. Når du har kommet deg helskinnet gjennom første året, og fått en betryggende kontroll fra noen som kan regnskap, vil du neste året møte på mye av de samme temaene. Etter noen år vil du være kjent med du fleste problemstillingene i for din bedrift og i din bransje.

Eksempler på aktuelle skybaserte økonomisystemer er f.eks. Visma eAccounting, Poweroffice Go, Tripletex, Fiken, Uni Economy m.fl. Bankene er på vei inn i økonomisystem markedet med sine systemer som f.eks. DNB Regnskap og Folio.

Maskinlæring og kunstig regnskapsintelligens

Og slik er det vel i mange bransjer der digitaliseringen har skutt fart. Systemene blir smarte, brukervennlige og det kodes  inn stadig mer assistert veiledning. I begynnelsen var fokuset med de skybaserte systemene tilgjengelighet og deling av data. Så kom integrasjoner mot bank og andre sidesystemer. Nå jobbes det knallhardt med innhold, assistert veiledning og robotisering av bokføring.

Her snakker vi om ordentlig maskinlæring og kunstig intelligens.

Semine fra Bilagos er en leverandør som fortjener å bli nevnt i den sammenheng. Her snakker vi om ordentlig maskinlæring og kunstig intelligens. Utfordringen med eksisterende selvbetjeningssystemer har vært lite treffsikre forslag på  regnskapskontoene, mye av teknologien har vært basert på å gjenta leverandørbilagets forrige kontoføring. Semine derimot undersøker kontokodeforslag på varelinjenivå. Det betyr i praksis at man bruker kunstig intelligens til å analysere hver varelinje på fakturaen og sette en separat kontokode tilpasset hvilken vare eller tjeneste som er levert.

Lagerstyring for småbedrifter.

Hvordan foregår bokføringen for deg som vil føre regnskap selv?

Det er greit å kjenne til at bokføring, eller såkalt dobbelt bokholderi, er en metode der alle poster har en debet (+) og en kredit (-) føring. Føringene kalles transaksjoner og summen av føringene vil alltid gå i null. 

Selv om enkelte selvbetjeningssystemer tar høyde for at du ikke skal kunne debet og kredit, vil du få bedre forståelse for bokføringen om du setter deg inn i basic bokføringsmetodikk.

Inntekter er kredit, kostnader er debet, gjeld og egenkapital er kredit, eiendeler er debet.

Tenk på det dobbelte bokholderi som en logg med overføringer av verdier som alltid har en sender og en mottager. 

Når du kjøper en vare for videresalg mottar du en verdi fra selgeren. I første omgang øker varekjøpet hos deg (+ debet varekjøp kto 4000) og du skylder du selger penger (- kredit leverandørgjeld kto 2400/leverandørkonto). Så betaler du varen (- kredit bankkonto) og nuller ut gjelden (+ leverandørgjeld). Nå vil ditt enkle regnskap vise et varekjøp, at du har betalt fra bankkonto og ingen leverandørgjeld. 

Så selger du varen (- kredit salg kto 3000) og kjøper skylder deg penger (+ debet kundefordring kto 1500/kundekonto). Kunden betaler for varen (+ debet bankkonto kto 1920) og fordringen nulles ut (- kredit kundefordring kto 1500/kundekonto).

De første posteringene

Mange synes det er utfordrende å komme i gang med å føre regnskap selv. Spesielt de første posteringene kan være vanskelige. Ikke fordi posteringene i seg selv er vanskelig, men kanskje fordi man ikke har oversikt og ikke vet helt i hvilken ende man skal begynne.

Men fortvil ikke, det er mange steder å søke hjelp og ikke minst blir veilederne i regnskapssystemene bedre og bedre.

Et godt selvbetjent regnskapsprogram veileder deg gjennom første postering av kapitalinnskuddet. 

Før hadde man et krav til å sette opp en såkalt åpningsbalanse i stiftelsesdokumentet i aksjeselskapene. Dette formelle kravet er bortfalt, men i realiteten bokfører man en åpning i regnskapet likevel. Enkelte selvbetjente regnskapssystemer har nå fått veiledere i å bokføre åpningen, men har ikke ditt system dette så får du litt innspill nedenunder.

Tenk praktisk og fornuftig. Bokføring handler om verdioverføringer. Hva er den første verdioverføringen som skjer i en nyoppstartet bedrift? Jo, eier(e) setter inn penger. I et aksjeselskapet betaler stifteren inn kapital i form av et aksjeinnskudd. Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet og det skjer derfor en verdioverføring mellom stifter og selskap. Den enkleste måten å føre aksjeinnskuddet er beløpet inn i bank (+ debet bankkonto kto 1920) og motpost aksjekapital (- kredit aksjekapital kto 2000).

Det blir enklere bokføring for deg om du slipper å føre private transaksjoner i enkeltpersonvirksomhetens regnskap.

I et enkeltpersonforetak er eier og virksomheten samme juridiske person og det er ikke samme krav til kapital i virksomheten. For praktiske formål bør du fremdeles likevel skille næringsøkonomien fra privatøkonomien ved å ha egne bankkontoer i næring og holde private bankkontoer utenom. Det blir enklere bokføring for deg om du slipper å føre private transaksjoner i enkeltpersonvirksomhetens regnskap. Normalt vil innehavers første verdioverføring i et enkeltpersonforetak også være å betale inn kapital på næringskontoen. Det kreves som regel penger for å komme i gang. I enkeltpersonforetak fører vi innskuddsbeløpet inn i bank (+ debet bankkonto kto 1920) og motpost privatkonto (- kredit privatkonto kto 2060).

Det skal sies at tipset om egen næringskonto kan bli redusert og foreldet i de kommende økonomisystemene. Det jobbes i skrivende stund med at du kan holde rede på transaksjoner vedrørende bankposter i næring, privat, skatt og merverdiavgift gjennom autoføringer i økonomisystemet. I fremtiden vil økonomisystemet gjerne løpende estimere offentlige skatter og avgifter og sette av midler til for eksempel skatt og merverdiavgift på egne bankkontoer for deg. Dette er ny teknologi som vil bli mer utbredt i årene fremover. 

Når kapitalinnskuddene er på plass i regnskapet starter de vanlige bokføringene.

Bruk automatikken i økonomisystemet så langt mulig, det reduserer fare for feil fortegn og feil bruk av kontoer.

Du slipper heldigvis å gjøre debet og kreditføringene helt på egenhånd. I de enkle selvbetjente økonomisystemene heter det typisk «Jeg vil kjøpe en vare» eller «Jeg vil selge en vare». På denne måten hjelper systemet deg et stykke på vei til å holde orden på fortegnene når du vil føre regnskap selv.

Hvilken pris skal jeg ta? – lag en priskalkyle.

Hvordan finne riktig regnskapskonto?

Så skjer det selvfølgelig mange andre verdioverføringer i en bedrift. Sett at du for eksempel kjøper et næringsbygg, at du låner inn penger til bedriften, at du må betale erstatning til en kunde for en skade du gjorde på en jobb eller at du leverer ut demovarer.

For å finne ut hvordan du skal føre slike litt annerledes poster trenger du et oppslagsverk for bokføring.

I noen økonomisystemer kommer oppslagsverket inkludert – i andre systemer ikke. 

I noen økonomisystemer kommer oppslagsverket inkludert – i andre systemer ikke. Sjekk gjerne ut dette på forhånd så sparer du noen kroner. Et eksempel på et enkelt rimelig oppslagsverk er Kontohjelp. Et litt mer avansert hjelpemiddel er f.eks. Sticos Oppslag. Her søker du på bl.a. stikkord og finner kontokodene du skal bruke. Du finner også veiledning i forhold til merverdiavgift koder og behandling av skatt. I de avanserte systemene finner du også maler til avstemmingsarbeid og dokumentmaler til f.eks. styre og generalforsamlingsarbeidet.

Den viktige avstemmingen av regnskapet

Avstemming av et regnskap betyr å etterkontrollere at føringene du har gjort selv stemmer med virkeligheten.

Avstemming av et regnskap betyr å etterkontrollere at føringene du har gjort selv stemmer med virkeligheten. Hva består etterkontrollen i? Når du avstemmer tar du for deg kontoer i regnskapet og ser at sluttsummen på kontoen stemmer med den verdien posten skal representere.

Ikke fornøyd med integrert bankavstemming i økonomisystemet? Vi har sjekket bankavstemming mal i Excel – les testen her. 

Eksempelvis kan det stå i regnskapet at du skylder kr. 40.500 i merverdiavgift ved nyttår. Stemmer skyldig beløp med Skatteetatens tall? Stemmer skyldig beløp med siste innsendte skattemelding for merverdiavgift? Er de øvrige merverdiavgifts terminer innberettet riktig og er de betalt?

I regnskapet leser du at vi skylder en leverandør kr 150.000,-. Er dette riktig? Har vi mottatt alle fakturaene og er alle leverandørbetalingene bokført? 

Når man avstemmer må man derfor ofte ta kontakt med eksterne kilder for å innhente oppgaver med tall å avstemme mot.

Gjennom avstemming forsikrer man seg om at bl.a. kunder, leverandører, banker, Kemner, Skatteetat osv. har samme tall i sine regnskaper mot deg som du har mot dem. Når man avstemmer må man derfor ofte ta kontakt med eksterne kilder for å innhente oppgaver med tall å avstemme mot. Det kan være bankkontoutskrift, kontospesifikasjon, en åpen post liste, en saldooppgave osv. Når oppgaven er hentet inn sjekker man at tallene og saldo stemmer med ens egne føringer. 

Avstemmingsarbeidet har lenge vært en del av økonomisystemene. Man har hatt bankavstemming som et hovedfokus og integrert økonomisystemet opp mot bank for å sikre at alle inn- og utbetalinger kommer med i regnskapet. Idag kan dette gjøres som en automatisert oppgave der du etterkontrollerer og overvåker at avstemmingen blir korrekt.

Automatisering av regnskapet – bli effektiv med regnskap.

Fortsatt savnes noe av de øvrige avstemmingsoppgaver som assistert avstemming direkte i økonomisystemet. Men dette kommer i fremtiden. Inntil den tid er man fortsatt avhengig av ekstern avstemmingsstøtte som f.eks. via ulike excel avstemmingsskjema. 

Selvhjelpsgrupper og blogger for regnskapsarbeid

Prøv å søke etter “regnskapshjelp” i Facebook grupper.

Å føre regnskap selv krever læring. Du kan lære mye av å være med i selvhjelpsgrupper på sosiale medier. Prøv å søke etter “regnskapshjelp” i Facebook grupper, da finner du for eksempel gruppen “Regnskapshjelp for småbedrifter”

Du må gjerne også finne en selvhjelpsgruppe for din bransje som hjelper deg med akkurat ditt økonomisystem. For eksempel Fotografer som bruker Fiken. Å finne en slik gruppe for deg som skal føre regnskap selv kan ha stor læringsverdi.

Du kan ogå finne en del blogger for småbedrifter  med innhold om regnskap – for praktisk regnskapsføring kan du lese mer i dette blogginnlegget om debet og kredit.

Lag en oppgaveliste

For deg som skal føre regnskap selv for første gang kan det være smart å få satt opp en oversikt over oppgave du skal utføre. Lag en liste med aktuelle oppgaver og frister slik at du vet hva som skal gjøres når.

Eksempel på enkel oppgaveliste for aksjeselskap inklusiv bokføring av lønn:

Oppgaveliste regnskap

Tabell: Forslag til enkel oppgaveliste for deg som skal føre regnskap selv. 

Føre regnskap selv og datasikkerhet

Dersom du betaler faktura fra ditt skybaserte system er det i realiteten et betalingsmiddel.

Skal du føre regnskap selv er det viktig å tenke på datasikkerhet. Bruker du et anerkjent skybasert økonomisystem bør du være trygg på at systemleverandøren har nødvendige backuprutiner og sperrer for uautoriserte brukere. Dersom du betaler faktura fra ditt skybaserte system er systemet i realiteten et betalingsmiddel. Det vil være fornuftig om innloggingen til systemet er på tofaktor autentiseringsnivå på lik linje med nettbanken. 

Når det gjelder backup er det kanskje greit å ha gjort en test av tilbakelegging av lagrede data.

Når det gjelder backup er det kanskje greit å ha gjort en test av tilbakelegging av lagrede data. Gjør et par dummy bokføringer og spør økonomisystemleverandøren om de kan legge inn restore fra gårsdagen. Har systemleverandøren problemer med det bør du være skeptisk. Hva om du har lagt inn en bankfil eller gjort en annen større jobb i systemet og noe er feil? Du bør kunne gå tilbake noen hakk i bokføringen etter å ha lagt inn filer. Her er store forskjeller i systemene og det du tror skulle være en enkel sak å fikse kan vise seg å bli en stor jobb.

Datasikkerhet handler også om å benytte oppdaterte nettlesere og generelt ha både operativsystem på datamaskinen, mobil eller nettbrett oppdatert. Sikkerhetshull blir oppdaget løpende og du ønsker ikke at virusprogrammer skal fange opp innloggingsrutinen din til økonomisystemet.

Gjøre mer regnskap selv- men fortsatt samarbeide med regnskapsfører?

Teknologiutviklingen har utvilsomt gjort det enklere å samarbeide med regnskapsfører med regnskap og enkelte velger å føre regnskap selv. For andre strekker ikke tiden til eller man mangler interessen for regnskap og tall.

For de yngre og de kommende generasjoner vil det bli vanligere å føre regnskap selv enn det er idag.

Å vurdere om man skal føre regnskap selv handler også noe om generasjoner og datakunnskaper. For de yngre og de kommende generasjoner vil det bli vanligere å føre regnskap selv enn det er idag. Spesielt vil det bli vanlig å gjøre mer selv i de minste bedriftene der den økonomiske risikoen er begrenset og det er enklest å lage gode selvbetjente økonomisystemer.  

Vil et godt selvbetjent økonomisystem hjelpe deg som ønsker å føre regnskap selv helt i mål uten hjelp fra profesjonelle rådgivere? Det vil være helt avhengig av bedriftens størrelse, kompleksitet i transaksjoner, ditt kompetansenivå, selskapsform og en rekke andre faktorer. 

Så spørsmålet blir i like stor grad hva er godt nok for deg og Skatteetaten.

Du vil sannsynligvis støte på transaksjoner som ikke vil være direkte dekket av automatikken i systemet. Du vil sannsynligvis heller ikke være i stand til 100% å avdekke egne feil. Så spørsmålet blir i like stor grad hva er godt nok for deg og Skatteetaten. Utfordringen vil til en viss grad være at det ikke skal mer enn én grov feil til på et større beløp og katastrofen kan være et faktum. 

Bedriftsrådgivning og mentortjenester.

Men uansett status på datakunnskaper og interesse for regnskap vil det nok være fordeler å bytte fra lokale regnskapsløsninger over til skybaserte regnskapssystemer allerede idag. Så har du i alle fall mulighet til å bidra selv i perioder du har anledning og overskudd. Du kan enkelt utføre utbetaling av inngående faktura og du kan nyte godt av en del automatiske bokføringer. Og skulle du ønske å gjøre enda mer i økonomisystemet eller ta helt over bokføringen senere slipper du å bytte system eller flytte data.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Skrevet av Arne Devold

Vil du vite mer?

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar