Årsoppgjør skatt og regnskap:

Huskeliste årsskifte regnskap 2023

Huskeliste årsskifte regnskap

Huskeliste årsskifte regnskap 2023 – hva må jeg huske å gjøre med regnskap og dokumentasjon ved nytt år? Du kan forenkle regnskapsarbeidet vesentlig ved å forberede dokumentasjonen til årsoppgjøret godt. Bruk tiden ved inngangen til nytt år mens dokumentasjonen er enkel tilgjengelig og du husker detaljene fra året som har gått.

Vi nærmer oss årsskifte 2023/2024 og en ny sesong med årsoppgjør, ligningspapirer og årsregnskap. Det er på tide å forberede seg til årsoppgjøret.

Merk at for inntektsåret 2023 må virksomhetene levere skattemelding og næringsoppgave på digitalt format – den såkalte temabaserte skattemeldingen.  

Forbered årsoppgjøret 2023 nå ved årsslutt – spar tid og kostnader med Huskeliste årsskifte regnskap 2023

…spar kostnader ved godt forberedt årsoppgjør.

Tiden fra nyttår frem til sommeren er en travel årsoppgjørstid for regnskapsfører. Det er viktig at all regnskapsdokumentasjon er på plass og det er spart tidsbruk om årsoppgjøret forberedes godt.

Hva kan du forberede av dokumentasjon slik at årsoppgjøret gjennomføres mest mulig smertefritt? Ta en kikk på Huskeliste årsskifte regnskap under, sjekk ut om du har dokumentasjonen i orden og få en god start på årsoppgjøret.

Skift til online regnskapssystem fra nyttår – se våre skybaserte løsninger.

Huskeliste årsskifte regnskap 2023 – din sjekkliste for dokumentasjon til årsoppgjøret

1. Periodisering av inntekter

 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid og varer i arbeid pr. årsskifte – liste på alt arbeid med materialer som er levert i år, men som ikke faktureres før neste år

2. Kasse og kontantbeholdning

 • Sende bekreftelse til regnskapsfører på avstemt kasse og kontantbeholdning pr 31.12 – husk attestering fra den som har gjort opp kassen
 • Liste over tilgodelapper og gavekort

3. Varer

 • Varetelling for kunder med varelager pr. årsskifte – varetellingsliste med priser eks. mva – husk nummerert, datert og attestert liste. Husk oversikt ukurante varer.
 • Egen liste for varer som oppbevares hos andre
 • Uttaksbok varer – dersom det er foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten

En digital hverdag – skybasert økonomisystem.

4. Lønn

 • Rest lønnsbilag og lønnsposter leveres regnskapsfører senest innen desember A-melding innleveringsfrist 5. januar
 • Bilag på betalte livs- og pensjonsforsikringer for ansatte, herunder OTP (husk ajourføring av lønns- og ansattopplysninger til forsikringsselskapet dersom du benytter manuell innberetning av OTP-grunnlaget – sjekk gjerne med forsikringstilbyder om du kan fase over til OTP-grunnlag basert på A-melding)
 • Oversikt over dekning av EKOM tjenester (telefon og internett osv.) for ansatte
 • Dokumentasjon på fri avis, fri bil, lån fra arbeidsgiver, bilgodtgjørelser, diett, forsikringer
 • Naturalytelser som aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder

5. Bil i næring

 • For selskaper med bil i næring – notér kilometerstand pr. årets begynnelse og slutt, biltype/modell og registreringsnummer
 • Kjørebok – få med all kjøring før årsskifte

Julebord og julegaver – hvilke fradragsmuligheter har bedriften?

6. Leasing

 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler

7. Kjøp og salg av driftsmidler

 • Lag liste på driftsmidler/eiendeler som er kjøpt og solgt i løpet av året 

8. Tap på kundefordringer

 • Har du tap på kundefordringer? – Liste på kundefordringer som er tapt, spør eventuelt din regnskapsfører om regelverk for tapsføring om du er usikker på hva som kan tapsføres
 • Negative beløp på kundefordringer – skal i utgangspunktet ikke forekomme – gjør opp eventuelle doble innbetalinger og krev oppgjør for eventuelle uoppgjorte kreditnota

Hva kan jeg fradragsføre for hjemmekontor?

9. Diverse restbilag – kontantkvitteringer, nettkjøp, reiseregninger

 • Har du glemt kontantkvitteringer, kvitteringer for kjøp over internett, fakturaer på varer eller tjenester som ikke ennå er betalt? Få med alle restbilag ved årsskifte

10. Aksjer/finans/virtuelle eiendeler/kunst

 • Årets beholdnings- og realisasjonsoppgaver over aksjer og verdipapirer – sluttsedler, tegningsblanketter og VPS oppgaver
 • Beholdnings- og realisasjonsoppgave kryptovaluta og andre virtuelle eiendeler/NFT 
 • Har selskapet investert i andre formuesgjenstander som f.eks. kunst? Oppdater regnskapsfører med liste over formuesgjenstander  

11. Endring i kontaktopplysninger

 • Liste til regnskapsfører over alle endringer i kontaktopplysninger – både personlig og for selskap

12. Årsoppgaver

 • Årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter – bankinnskudd/gjeld – forsikring

Når er det på tide med den første ansettelsen?

13. Skatteoppgjør

 • Skatteoppgjør – oversikt kan lastes ned fra Altinn

14. Avtaler med økonomisk innhold

 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endringer i husleiekontrakter og hjemmekontoravtaler, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen

Best i test regnskapssystemer

15. Prosjektregnskap

 • Driver du innenfor bygg- og anleggsbransjen – har du hatt vekst og prosjekter overstiger kr. 300.000 eks mva.? – husk krav til prosjektregnskap og krav til integrert prosjektregnskap med den øvrige bokføring – er regnskapsfører oppdatert på dine prosjekter? Send oppdatert prosjektliste pr. årsslutt

16. Spesielt for enkeltpersonforetak – Huskeliste årsskifte regnskap 2023:

 • Send oss årsmelding om lønnsbeløp fra arbeidsgiver dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter
 • Husk kjørebok eller reiseregninger dersom du bruker privat bil i næring
 • Kjøp og salg av private eiendeler (Hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.)
 • Premie til egen pensjonsforsikring
 • Utgifter til barnepass
 • Endring i familiesituasjon/sivil status
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført
 • Ligningsverdier nye hus, båter, innbo m.m.
 • Eventuell fordeling av næringsinntekt med ektefelle må opplyses om

Ønsker du å føre regnskap selv? Les våre tips til deg som vil gjøre mer av regnskapsjobben selv.

17. Spesielt for aksjeselskap – Huskeliste årssskifte regnskap 2023:

 • Oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene og avtalens varighet
 • Oversikt over endring i eiersammensetning og uttak utbytte gjennom året – innlevere kopi av generalforsamlingsprotokoll slik at regnskapsfører har korrekte opplysninger for aksjonærregisteroppgaven
 • Gjør opp mellomregningskonti i regnskapet – merk at det blir utbytteskatt på aksjonærlån tatt opp i selskap og større mellomregning i løpet av året (grenseverdi kr. 100.000 i løpet av 60 dager) 

Personlig gjennomgang med regnskapsfører 

Ønsker du personlig gjennomgang av årsregnskapet med regnskapsfører?

De kunder som ønsker gjennomgang av regnskap og kundemøte i forbindelse med årsoppgjøret bes ta kontakt slik at vi har en oversikt over hvem som ønsker at vi bruker tid på personlig gjennomgang – og hvem som leser regnskapene på egen hånd og som dermed ønsker å spare honorartid i forhold til evaluering av årets regnskap.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en regnskapsfører

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar