Skatt:

Hvordan betaler jeg inn restskatt uten å få rentetillegg?

Restskatt

Det nærmer seg tid for skattemelding og skatteberegning. Både næringsdrivende og private som får restskatt kan unngå renter om man innbetaler et tilleggsforskudd på skatten.

Restskatt uten renter

Etter 31. mai får du renter på restskatt innbetalingen.

Dersom du vet at du har betalt inn for lite skatt på foregående inntektsår kan du betale inn et ekstra beløp før fristen for skattemeldingen 31. mai slik at du slipper renter på restskatten. Dette gjelder både personlige og upersonlige skattytere.

Ligningspapirer og årsoppgjør – les mer om våre tjenester.

Lønnsmottager – unngå renter på restskatt

Er du lønnsmottager? Da mottar du forhåndsutfylt skattemelding og kan finne beløpet du eventuelt skylder i skatt på skattemeldingenes siste side.

Har du gjort endringer i skattemeldingen kan du legge inn endringene i Skatteetatens skatteberegningskalkulator og finne skyldig beløp. Deretter betaler du inn med kid-nummer og kontonummer som du finner i skattemeldingen din. 

Enkeltpersonforetak – unngå renter på restskatt

Mange næringsdrivende vil velge å få hjelp fra en regnskapsfører for å beregne rest- eller tilgode skatt.

Driver du enkeltpersonforetak? Da er du også personlig skattyter og kan benytte metoden og skatteberegningskalkulatoren nevnt i avsnittet over.

Men det kan være noe mer utfordring å beregne rest- eller tilgode skattebeløp. Delvis forhåndsutfylt selvangivelse kommer i starten av april – men det vil mangle skatteopplysninger fra næringsvirksomheten din. Mange næringsdrivende vil velge å få hjelp fra en regnskapsfører som har profesjonelle skatteprogrammer som støtte for å beregne restskatten.

Aksjeselskap – unngå renter på restskatt

Driver du aksjeselskap eller NUF? Da er selskapet upersonlig skattyter og det anbefales å bruke regnskapsfører for å beregne eventuell restskatt.

Årsaken til dette er at skattegrunnlaget beregnes i skatteregnskapet – ikke i finansregnskapet. Du kan ikke gjøre et godt estimat på skatt i AS ut i fra et bokført finansregnskap – regnskapet må justeres for skattemessige verdier og til hjelp for dette benyttes et årsoppgjørssystem.

Du kan lage ditt eget kid-nummer for forskuddskatt innbetalingen.

Når du har beregnet restskattbeløpet er du klar til selve forskuddsbetalingen.  Så kan du lage et kid-nummer selv for personlige skattytere (eks. enkeltpersonforetak) og for upersonlige skattyterere (eks aksjeselskap) samt finne kontonummeret for betalingen til skatteoppkreveren i din kommune.

Gjør regnskapet enklere – skaff en online regnskapsfører nå.

Forsinkelsesrenten på restskatten

Er du allerede for sent ute med skattebetalingen? Med Skatteetatens kalkulator for forsinkelsesrenten kan du beregne rentebeløpet du må betale ved forsinket betaling.  Kalkulatoren beregner hvor mye forsinkelsesrenten for et gitt beløp utgjør i kroner.

For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente. Dersom forsinkelsesrenten i fremtiden endres, vil det bli tilsvarende endringer i det beregnede beløpet.

Penger tilgode på skatten?

Har du penger tilgode på skatten? Hvis det i skatteoppgjøret står at du har penger tilgode betyr det at du har betalt for mye i skatt og får penger igjen. Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

I skattemeldingen du mottok i mars/april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. 

Du kan endre kontornummer (personlig skattyter) for utbetaling av tilgodeskatt. Hvis det er forskjell på beløpet som står tilgode på skatteoppgjøret og beløpet du har fått utbetalt, kan skatteoppkrever ha foretatt en motregning i tilgodebeløpet.

Lykke til med restskattinnbetalingen!

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Skrevet/tilrettelagt av Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar