Aksjonærlån:

Fritt fram for lån i eget selskap?

Lån i eget selskap

Har du lån i eget selskap? Da bør du være våken i vurdering av regelverket.

Du har kanskje hørt at eiere må være forsiktige med å låne penger i eget aksjeselskap (AS), men hvor mye kan eier låne i AS? Og hva med enkeltpersonforetak (ENK), er det noen lånebegrensninger for innehaveren der?

Lån i eget selskap – enkeltpersonforetak

Du står fritt til å overføre penger mellom virksomhetens bankkonto og din egen private konto i ENK.

La oss starte med deg som eier en ENK virksomhet. Her står du fritt til å overføre penger mellom virksomhetens bankkonto og din egen private konto, det er ingen beløpsgrenser.

ENK virksomheten er ikke en egen juridisk enhet. Du som eier ENK’et og virksomheten i seg selv er samme juridiske person. For praktiske formål har man et personnummer og et organisasjonsnummer, men ENK’ets eier betaler felles skatt for begge enheter og både virksomheten og privatpersonen deler felles «lommebok».

I praksis er det ikke snakk om et «lån» fra et ENK.

Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du belaster virksomhetens bankkonto eller hvor store beløp du «låner» fra næringsvirksomheten. I praksis er det ikke snakk om «lån» fra et ENK, «lånet» er et privat uttak. Betaler du penger tilbake inn på virksomhetens bankkonto er det et privat innskudd.

Ønsker du å føre regnskap selv? Les tipsene våre til deg som ønsker å gjøre mer på egenhånd av regnskapsjobben. 

I en ENK virksomhet holder man rede på de private innskudd og uttak i regnskapet slik at man kan redegjøre for dette overfor skattemyndighetene i næringsoppgaven.

Noe annet er det at det er upraktisk, kompliserende og fordyrende i forhold til regnskapsrutiner å stadig gjøre små og mange uttak fra ENK virksomheten. Det bør man i praksis unngå og heller ta ut få og faste beløp, for eksempel tilsvarende et månedlig lønnsbeløp. Da sikrer man oversiktlige og gode private uttaksrutiner fra ENK virksomheten. Det vil også kunne føre til dårlig betalingsevne og høyere gjeld enn eiendeler i ENK virksomheten dersom man tar ut til privat forbruk mer enn årets og tidligere års ubrukte overskuddskapital.

Les mer om våre rådgivningstjenester.

Lån i eget selskap – aksjeselskap

Det er strenge regler for aksjonærlån og hovedregelen er at fra og med 07.10.2015 blir aksjonærlån ansett som skattemessig utbytte.

Hva så hvis du eier et aksjeselskap, kan du da gjennomføre et lån i eget selskap? Det er strenge regler for aksjonærlån og hovedregelen er at fra og med 07.10.2015 ble aksjonærlån ansett som skattemessig utbytte.

Reglene gjelder ikke bare for offisielle kredittlån, men også for sikkerhetsstillelser og mellomregningslån som opparbeides i løpet av året.

Starte nytt aksjeselskap? – stiftelse av AS fra kr. 990,-

Lån til aksjonærens ektefelle og nærmeste slektninger rammes også av utbytteskatt

Det er heller ikke bare eiere som rammes. Også eiernes nærstående som aksjonærens ektefelle og nærmeste slektninger kan rammes av utbytteskatt dersom man låner penger i eget selskap. Har du aksjonærlån tatt opp før 07.10.2015 gjaldt andre regler og det måtte foretas en vurdering på om lånet var reelt før det ble ilagt utbytteskatt.

Det viktigste unntaket er at du som aksjonær kan låne inntil kr. 100.000 fra selskapet i inntil 60 dager.

Unntak utbytteskatt på aksjonærlån – kr. 100.000 i inntil 60 dager

Men her er flere unntak. Det viktigste unntaket er at du som aksjonær kan låne inntil kr. 100.000 fra selskapet i inntil 60 dager.

Lånet må være betalt innen 60-dagers fristen for å unngå utbytteskatt.

Unntak utbytteskatt på aksjonærlån – under 5 % eierandel i aksjeselskapet

Det er også et unntak dersom lånet er til en aksjonær som er ansatt og som har under 5% eierandel i selskapet.

Likeledes vil du unngå utbytteskatt dersom lånet er i form av en kundefordring til aksjonærs selskap og innfris innen 30 dager.

Julebord og julegaver i bedriften – regler du bør kjenne til.

Dermed er det i de fleste tilfeller ikke lenger verken praktisk eller smart å låne penger i eget selskap til privat forbruk. Lån heller pengene fra en bank eller en finansinstitusjon slik at du slipper utbytteskatt.

Hvis du ikke får lån i banken til privat forbruk er det gjerne en rimelig god grunn til det og kanskje du heller bør vurdere å redusere forbruket i en periode.

Vær obs på at mellomregningskontoen regnes med som aksjonærlån 

I små AS’er finnes det mange eneaksjonærer som også er daglige ledere. Disse vil etter hvert oppdage at daglig drift av et AS medfører en mellomregningskonto i regnskapet som viser mellomværende mellom daglig leder og bedriften.

En slik mellomregningskonto viser enkelte ganger at daglig leder skylder selskapet penger og på denne måten har leder tatt opp et lån i eget selskap. Det er praktiske gjøremål i daglig drift som kan kreve at man må gjøre utlegg og utbetalinger på forskudd.

…ikke smart å bruke opp denne bufferen på andre ordinære kredittlån.

Mellomregningskontoen kan bli vurdert som aksjonærlån. Du kan fort få uforutsette utlegg og få bruk for unntaket fra utbytteskatt som gir deg den nevnte bufferen på kr. 100.000 over 60 dager.

Derfor er det ikke smart å bruke opp muligheten å ta et begrenset lån i eget selskap på andre ordinære kredittlån mellom selskapet og deg som aksjonær/daglig leder. Skal du unngå utbytteskatt bør du derfor beholde buffer-beløpet til mellomregningsutlegg.

Les mer om Arne sine 10 tips til å drive bedre i småbedrift.

Enkelte klienter fristes til å låne penger ulovlig i eget selskap…

I vår praksis ser vi at regelverket og de begrensede uttaksmuligheter med aksjonærlån i AS ikke passer alle klienter.

Lån til aksjonær spesielt utfordrende når eier har vært vant til utttaksrutiner i enkeltpersonforetak

Enkelte klienter fristes til å låne penger ulovlig i eget selskap og blir belastet med utbytteskatt. Spesielt klienter som går over fra ENK til AS og som har hatt utstrakt bruk av hyppige småuttak fra ENK virksomheten kan komme til å slite med overgangen til de strenge lånebegrensningene i AS.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar