Årsoppgjør

Tid for å avslutte regnskapet og disponere resultatet

Årsoppgjørets vurderinger og diposisjoner har stor betydning for regnskapet

Årsoppgjøret er den faglig mest kompliserte delen av regnskapet. Ved årets slutt skal alle konti i regnskapet kontrolleres og vurderes. Når årsoppgjøret er ferdig kan vi fortelle mer om virksomhetens økonomiske status etter året som har gått. Regnskapet er etter endt årsoppgjør klart til å sendes til Brønnøysundregistrene.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Hjelp til årsoppgjør i Bergen? Vi leverer årsoppgjør for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Vi tilbyr regnskapsavslutning og innberetning av årsregnskap til Brønnøysundregistrene etter nærmere avtale med kunden.

Årsoppgjør – hva er det?

Et årsoppgjør er en gjennomgang av regnskapet fra A til Å, der alle konti blir avstemt og regnskapet forberedes til ligningspapirer og innberetning av årsregnskap. For revisjonspliktige selskaper oversender vi revisor en komplett og ryddig avstemming og dokumentasjon av regnskapet.

Litt enklere sagt kan man si at under årsoppgjøret sjekker man i detalj at regnskapet gir et riktig økonomisk bilde for året som har gått.

Dersom selskapet er revisorpliktig skal årsregnskapet etterkontrolleres av revisor.

Regnskapsførers arbeid med regnskapsavslutning og årsoppgjør sikrer god dokumentasjon av regnskapspostene og realitetsbehandlingen av disse. Det er i årsoppgjøret vi foretar den mest omfattende kontrollen på at regnskapet stemmer med virkeligheten.

For større aksjeselskaper vil årsoppgjøret og årsregnskapet være et samarbeid mellom kunden, regnskapskontoret og revisor.

Når starter årsoppgjøret og hvor lenge varer det?

Årsoppgjørsperioden starter umiddelbart etter nyttår. Men vi utfører også forberedelser av årsoppgjøret med opprydninger og avstemmingsarbeid i løpet av høsten.

I januar utfører vi årsavstemming av lønn, i mars innleveres årsoppgave merverdiavgift for de merverdiavgiftspliktige som har årsoppgave. Deretter jobber vi med klargjøring av årsoppgjør for oversendelse til revisor. Årsregnskapet må vedtas av generalforsamling innen 30. juni og innberetingsfrist innen 31. juli. Skatteetaten kan justere frister enkelte år etter behov.

Noen klienter møter utfordringer underveis som gjør at de ikke får levert inn regnskapsbilag innen avtalte frister. Dermed kan noen klienter oppleve at et årsoppgjør må utføres på høsten. 

Årsoppgjør og fravalg av revisjon.

Små aksjeselskaper kan velge fravalg av revisjon. For nærmere terskelverdier og regler – les mer på Altinn sine infosider her.

For de fleste aksjeselskaper (AS), enkeltpersonforetak (ENK) og norskutenlandske foretak NUF vil vi kunne utføre årsoppgjør uten revisor. Kontakt våre rådgivere og regnskapsførere for mer opplysninger om årsavslutning.

Kontakt en rådgiver på årsoppgjør