Klage på tvangsmulkt og skattemelding

Når innberetningene til Skatteetaten er blitt feil

Våre rådgivere hjelper deg med å klage når skattevedtak er blitt feil

Har du mottatt tvangsmulkt og ønsker å klage på fastsettelsen? Noe som ikke stemmer i skattemelding for merverdiavgift eller skatteoppgjøret? Feil kan skje og vedtak kan søkes omgjort.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Klage på tvangsmulkt og klage på ligning – ikke alle er enige i Skatteetatens vurderinger

Ikke alle skattytere en enige i Skatteetatens vurderinger med hensyn til fastsettelse av tvangmulkt og skatteoppgjør.

Noen ganger foretas en skjønnsligning av skattekravet der det er innlevert for lite eller manglende dokumentasjon til Skatteetaten i forbindelse med ligning. Ofte ønsker skatteytere å få omgjort slike skjønnsligninger.

Devold Consulting kan bistå med klage på tvangsmulkt eller klage på ligning og søknad om endring av ligning. I mange tilfeller vil bedre systematisering og mer komplett dokumentasjon til Skatteetaten danne grunnlag for en skatteklage og gi ligningsfunksjonæren et bedre grunnlag for å foreta korrekt ligningsbehandling.

Klagen på ligning må fremsettes innen 6 uker etter skatteoppgjøret er sendt deg.

Skatteetatens retningslinjer for fastsettelse av tvangsmulkt er offentliggjort

Skatteetaten har offentiggjort retningslinjer for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Retningslinjene beskriver i detalj hvilke tilfeller man dropper tvangsmulkt.

Blant annet kan Skatteetaten vektlegge sykdom, skade, død, konkurs, nystiftelse, feil skjema, problemer med innlevering samt om den opplysningspliktige tidligere har levert oppgaver rettidig.

Fullstendig oversikt finnes i rettledningen.

Manglende ajourføring av regnskap er som oftest årsak til tvangsmulkt

Årsaken til tvangsmulkter og manglende skattemeldigner er ofte manglende ajourføring av regnskap. Noen av våre regnskapsoppdrag etableres nettopp med en skatteklage og at vi hjelper til med opprydning av manglende ajourførte regnskaper og ligningspapirer.

Skattespørsmålene er noen ganger kompliserte. Mange svar finner vi i lover og forskrifter. Noen ganger må det utøves skjønn og fortolkning i en slik grad i forhold til regelverket at spørsmålet må sendes videre til Skatteetaten i form av en veiledende eller en bindende forhåndsuttalelse for å få svar. Devold Consulting hjelper deg med slike forespørsler.

Enkel endring av skattemelding for formue og inntektsskatt

Dersom du ønsker å utføre en en enkel endring av en post i selvangivelsen slipper du å sende inn formell klage. 

Kontakt en rådgiver på klager