Lønn- og personaltjenester

Ta vare på dine ansatte med kvalitetssikrede lønns- og personalrutiner

Vi hjelper deg med sikre lønnsrutiner

Dine ansatte er din bedrifts viktigste ressurs. Kundene kjøper ikke bare varene og tjenestene dine, de kjøper tilliten fra deg og dine ansatte. Tar du godt vare på dine ansatte med gode lønns- og personalrutiner står du og bedriften bedre rustet til å takle utfordringer.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

 

Behov for lønnstjenester i Bergen? Ønsker du å ansette dyktige medarbeidere og være en attraktiv arbeidsgiver? Med flinke ansatte øker du egen kapasitet og du kan løse større og mer komplekse arbeidsoppgaver. Du kan få trivelige kollegaer som både styrker bedriftens faglige kompetanse og det sosiale miljøet. 

Lønnstjenester i Bergen fra våre regnskapsførere

Som arbeidsgiver påtar du deg et stort ansvar overfor ansatte – og arbeidsoppgavene er mange. Med rådgivere fra Devold Consulting kan du føler deg trygg på at oppfølgingen blir ivaretatt. Du velger selv hvor stor del av jobben du ønsker å få bistand til – vi støtter deg der du føler mest behov for det.

Du kan om ønskelig vedlikeholde ansattopplysninger og gjøre lønnskjøring på våre skybaserte lønnssystemer selv – eller du kan overlate til oss hele eller deler av de lønnstjenester du ikke ønsker å utføre selv.

Ønsker du å gjøre regnskap og lønnsarbeidet selv? Vi gir deg support.

Devold Consulting leverer komplette lønnstjenester til arbeidsgivere i Bergen og omegn.

Har du ekstra poster i forbindelse med lønnskjøring som diett, bilgodtgjørelse eller andre godtgjørelser, fri bil m.m. ? Vi bistår med korrekt lønnsinnberetning eller supporterer ditt eget lønnsarbeid. 

Hvordan takle konflikter på arbeidsplassen?

La våre regnskapsførere i Bergen hjelpe deg med lønnstjenester 

Etter nærmere avtale med arbeidsgiver kan vi utføre bl.a. lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper, reiseregninger og behandling sykepenger og NAV-saker.

Reiser du eller dine ansatte mye? Et godt skybasert reiseregningssystem automatiserer lønnsregistreringen i forbindelse med reiser og sparer deg og din regnskapsfører for mye tid. Du kan også kjøre reiseregning som egen mobil app.

Les om digitale reiseregninger – kom hjem til ferdig utfylt reiseregning.

Send oss en melding

Ring oss

Oppfølging av ansatte med tanke på arbeids- og lønnsvilkår bør være et av de høyest prioriterte områdene for enhver arbeidsgiver. 

Vi tilbyr følgende lønnstjenester for arbeidsgivere i Bergen:

 • Bistand ved ansettelser – arbeidsavtaler
 • Etablering av lønnsrutiner
 • Skybasert lønssystem
 • Registrering av ansatte i lønnssystem
 • Periodiske lønnskjøringer
 • Diett, bilgodtgjørelse, lønnstrekk, ansattutlegg, fri bil m.m. 
 • Utbetaling/remittering av lønn
 • Innberetning av A-meldingen
 • Avstemming av lønn mot regnskap
 • Bistand reiseregninger – maler for dokumentasjon – elektronisk skybasert reiseregningssystem
 • Arbeidsrett – permisjoner – nedbemanning – sykefravær
 • Oppfølging NAV-saker

Timeansatte? Lønnsarbeidet blir mer effektivt med et timeregistreringssystem

Effektive lønnsrutiner for timeansatte krever ofte timeregistrering. Det skal ikke mange ansatte til som går på timelønn før det blir komplisert å ajourføre lønnssystemet. 

Med et timeregistreringssystem følger den ansatte selv opp loggføring av timer på mobil eller på desktop versjon. Timene overføres automatisk til lønnssystemet og lønnskjøringen blir enkelt og raskt utført.

Ved mer avanserte behov for mannskaps- og ressursstyring inn mot prosjekter kan et mer omfattende timeregistreringssystem være nødvendig.  

Mer om timeregistrering og ressursstyring.

Eksempel praktisk lønnskjøring i lønnssystem

Du velger selv om du ønsker støtte for selvbetjent regnskap med lønnskjøring eller om du vil våre regnskapsfører skal utføre lønnskjøringen for deg. 

Nederst på siden ser du en eksempelvide på hvor enkelt lønnskjøring kan utføres i et av våre online økonomisystemer – her vist med lønnskjøring i Poweroffice Go.

 

Kontakt en rådgiver på lønn

 

Play Video
Play Video