Merverdiavgift

Korrekte merverdiavgiftsoppgjør er pliktig og viktig

Å betale avgifter til staten er et av næringslivets bidrag til velferdsstaten - sikre gode rutiner

Korrekt oppgjør av merverdiavgift til staten er høyt på prioriteringslisten over temaer i bokettersyn fra Skatteetaten. Avgift på bedriftens omsetning er en viktig del av statens inntekter og avgiftspolitikk. Feil og/eller manglende innsendinger i merverdiavgiftsoppgjøret kan føre til tvangsmulkter og gebyrer for virksomheten.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Ønsker du å slippe oppgaven med å utarbeide, kontrollere, innberette og stå ansvarlig for skattemeldingen for merverdiavgift? Da er du ikke alene. Denne oppgaven er en av de mest etterspurte tjenestene blant våre klienter. 

Vi leverer komplette tjenester tilknyttet merverdiavgift. Vi kan etterkontrollere avgiftsplikt, beregne ordinære skattemeldinger for merverdiavgift og tilbakegående avgiftsoppgjør, endre og korrigere oppgaver, klage på avgiftsvedtak samt gi rådgivning innenfor bransjer med spesielt krevende mva regelverk. 

Vi leverer bl.a. følgende tjenester tilknyttet merverdiavgift:

 

Kontakt en rådgiver på mva