Bli kunde

Hvordan bli regnskapskunde hos oss?

7 kjappe steg for å komme igang med regnskapsfører

For å gi deg best mulig service i oppstarten av et regnskapsoppdraget trenger vi en prat. Vi må bli kjent både med deg og med virksomheten din. Så legger vi en plan sammen for å etablere gode økonomirutiner og avtale hvem som gjør hvilke oppgaver.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Våre rådgivere vil gjøre sitt ytterste for å gi deg den beste start du kan få med ditt regnskapsoppdrag. Din suksess er vår viktigste oppgave. 

 

1. Introduksjonsmøte

Vi inviterer til et introduksjonsmøte der vi blir kjent med deg og din eksisterende eller planlagte virksomhet, vi sjekker ut om det er spesielle temaer knyttet til regnskapsoppdraget. Enkelte bransjer har egne regnskapsforskrifter som påvirker krav til kundens regnskapsdokumentasjon. Vi sjekker også ut om du har spørsmål knyttet til prosessen hvordan bytte regnskapfører.

2. Regnskapsoppdrag eller bistand?

Skal du gjøre regnskapet selv og trenger support på selvbetjent regnskapssystem? I så fall er det ikke et autorisert regnskapsoppdrag du er på jakt etter. Når våre autoriserte regnskapsførere gjennomfører et regnskapsoppdrag påtar vi oss det faglige ansvaret for regnskapet og oppfølging av deg som kunde.

Finanstilsynet setter strenge krav til regnskapsfører som jobber med autoriserte regnskapsoppdrag. Gi derfor tydelig beskjed allerede på introduksjonsmøtet om du vil kjøpe konsulenttimer til din egen regnskapsførsel eller om du ønsker vi skal ta ansvar for regnskapet.

3. Valg av økonomisystem

I økonomisystemet holder du oversikt over at du tjener penger, at du har sent fakturakrav til dine kunder, at kundene har betalt deg, du ser hvilke krav leverandørene krever for sine varer og tjenester, du kan både betale leverandører og sjekke hvilke leverandører du allerede betalt med mye mer.

Økonomisystemet er et av de viktigste støtteverktøyene i næringsvirksomheter.

Har du et skybasert økonomisystem med automatisert ajourføring finner du opplysningene du trenger i tilnærmet sanntid. 

Vi lytter til dine behov og sammen finner vi et økonomisystem som passer til ditt aktivitetsnivå. Vårt mål er å gi deg et enkelt og forståelig øyeblikksbilde av din økonomiske situasjon slik at du er i stand til å ta de beste beslutningene.

4. Plikter og frister

Regnskapsfører vil også gjennomgå plikter, ansvarsforhold og frister med kunden før vi kan komme i gang med et regnskapsoppdrag.

Som næringsdrivende har man et sett av ulike plikter i forhold til lovverk å være klar over. Lovverket stiller krav til ansvarsforhold og definerer ulike roller i selskapet, spesielt i aksjeselskap, som kunden må ha kjennskap til.

Vi informerer kunden om de ulike fristene for innberetninger til offentlige myndigheter og presenterer en fristkalender

5. Oppdragsavtale

Regnskapsfører skal etter Regnskapsførerloven § 3 og Tilsynsveiledning punkt 1 opprette skriftlig oppdragsavtale med kunden. I oppdragsavtalen reguleres hva som er regnskapsførers ansvar og hva som er kundens ansvar i et regnskapsoppdrag. 

Regnskapsfører vil også be om en fullmakt fra kunden for å kunne utføre sitt arbeid. Fullmakten gir regnskapsfører bl.a. mulighet til å innhente bankkontoopplysninger, opplysninger fra offentlige etater, inkassoselskaper, innlevere momsoppgaver, likningspapirer og årsregnskap m.m.

6. Registrering i Brønnøysundregistrene

Regnskapsfører vil når oppdraget starter foreta en sjekk av selskapets registrering i Brønnøysundregistrene og registrere Devold Consulting som kundens regnskapsfører.

Ved å foreta en slik registrering vil vi automatisk få tilgang til bl.a. AltInn som er en viktig webportal for å foreta innberetninger til det offentlige.

Har du hatt regnskapsfører fra tidligere? Vi ordner alt det praktiske – vi trenger kun en overføringsdato og kontaktopplysninger på forrige regnskapsfører for å overføre et regnskapsoppdrag.

7. ID-kontroll

Før et autorisert regnskapsoppdrag starter må regnskapsfører foreta en identitetskontroll. Dette for å sikre at før vi kommer i gang med regnskapet har vi identifisert at kunden er den vi tror den er.

Kunden må fremvise en legitimasjon for identifikasjon, dette i henhold til lovkrav i Hvitvaskingsloven

Hva skjer etter start av regnskapsoppdrag?

Etter at vi har fått satt opp økonomisystemet og lagt til rette for automatisert regnskap, vil du løpende kunne følge med på oppdateringen av økonomien din i et oversiktlig dashbord. Her ser du enkelt hva som er status og kan utføre de oppgaver du ønsker å gjøre selv.

Vår regnskapsfører gjør sin del av jobben i samme system og sørger for at du er ajour og orientert. Du kan chatte med regnskapsfører i systemet direkte og stille de spørsmål du ønsker svar på eller du kan kontakte våre rådgivere på telefon og epost.

Regnskapsfører vil gi tilbakemeldinger til kunden om eventuelle forbedringer i bilagsrutiner og følge opp eventuelle uklarheter i regnskapet. Regnskapsfører vi også følge opp avtalte oppgaver som melding om frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, melding om betaling av merverdiavgift.

I perioden januar til mai hvert år utfører regnskapsfører årsavstemminger på lønn og årsoppgjør på regnskap. Det er i denne perioden svært viktig at regnskapsfører får rask tilbakemelding på sine forespørsler slik at arbeidet ikke stopper opp eller blir forsinket på grunn av manglende dokumentasjon.

 

 

Ta kontakt for å bli kunde