Spørsmål og svar | FAQ

Svar på vanlige spørsmål til våre regnskapsførere og rådgivere

Fast autorisert regnskapsfører eller konsulent til regnskapet?

Det skjer en rivende utvikling i regnskapsbransjen med mer fokus på selvbetjente regnskapssystemer. Enkelte klienter ønsker å…

Dekker bilgodtgjørelse driftskostnadene ved bilholdet?

Bilgodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon som ytes fra arbeidsgiver til ansatte som bruker privatbil i jobbsammenheng.  Som…

Hva er minimumskrav til vedtekter i et aksjeselskap?

  Vedtekter i et aksjeselskap kan defineres som «et sett med regler for hvordan bedriften skal drives»….

Hvilke utfordringer kjennetegner etablering av teknologiselskaper?

Å være en tech-gründer gir noen utfordringer sammenlignet med andre typer selskapsetableringer. Er du gründer av en…

Hvordan bytte regnskapsfører?

Å bytte autorisert regnskapsfører er en prosess. Regnskapsfører skal følge «God regnskapsføringsskikk» som sikrer rettigheter både for…

Kan jeg fradragsføre kostnader med grunnlag i en bankkontoutskrift eller en banktransaksjon?

Nei, bankkontoutskriften (eller et bilag som dokumenterer banktransaksjoner) vil i de aller fleste tilfeller ikke være god…

Kan jeg betale lønn til ektefelle eller samboer fra enkeltpersonforetaket?

I et enkeltpersonforetak (ENK) er virksomhet og eier samme juridiske person. Det betyr bl.a. at alle inntekter…

Tilbyr dere fastpris på regnskap uten prøveperiode?

Som din regnskapsfører ønsker vi å levere vårt beste for å gjøre deg fornøyd. Vi forstår at…

Hvordan søker jeg utsettelse på skattemeldingen for næringsdrivende?

Når datoen 31. mai nærmer seg er det en del næringsdrivende som sliter med å rekke hovedfristen…

Hva kjennetegner et godt fakturasystem?

Et godt fakturasystem kjennetegnes av flere viktige egenskaper og funksjoner. Fakturasystemet bør tilfredsstille følgende kriterier: Brukervennlighet Et…

Miljøsertifisering bedrift – hvilke sertifiseringer finnes?

  I Norge finnes det flere sertifiseringer og ordninger som fokuserer på miljø og bærekraft.  Her er…

Velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Valget mellom å etablere et enkeltpersonforetak (ENK) eller et aksjeselskap (AS) bør vurderes med hensyn til ulike…

Hva koster en ansatt?

Det er mange forskjellige kostnader forbundet med å ha en ansatt, og noen av kostnadene er forbundet…

Hvordan omregner jeg fra månedslønn til timelønn?

For å regne fra månedslønn til timelønn, trenger du å vite antall arbeidstimer per måned.  Antall arbeidstimer…

Hva er en firmaattest og hvor finner jeg den?

En firmaattest er et offisielt dokument som bekrefter et selskaps juridiske status, identitet og registreringsdetaljer. Den blir…

Hvordan forhandler jeg bedre innkjøpsavtaler?

Å forhandle bedre innkjøpsavtaler kan være en viktig strategi for å oppnå bedre priser, vilkår og betingelser…

Bør jeg la ansatte feile for å lære av sine feil?

«Det er menneskelig å feile» heter det i ordtaket. Hvor går grensene mellom feilfrie leveranser og ansattes…

Hvilke avtaler er viktige å ha på plass i bedriften?

I en bedrift er det flere viktige avtaler som spiller en vesentlig rolle i virksomhetens drift og…

Hvordan motivere og engasjere ansatte som leder?

Å motivere og engasjere ansatte er viktig for å oppnå høy ytelse og arbeidstilfredshet i en organisasjon…

Hva er et årsregnskap?

Et årsregnskap er en finansiell regnskapsrapport som oppsummerer selskapets økonomiske aktiviteter gjennom et regnskapsår. Årsregnskapet gir aksjonærer,…

Hvordan finansiere en startup?

Å finansiere en startup kan være en av de største utfordringene for en gründer. Det finnes flere…

Hva er daglig leders plikter og oppgaver i et aksjeselskap?

Aksjeloven stiller flere krav til daglig leder i et aksjeselskap. Her er noen av de viktigste plikter…

Hvordan markedsføre seg gratis eller på lavbudsjett?

Det finnes flere måter å markedsføre seg gratis eller på lavbudsjett. Her er noen forslag for å…

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk kontrakt mellom aksjonærene i et selskap som definerer deres rettigheter, plikter og…

Hva er avskrivninger?

Avskrivninger er en fordeling av kostnader over eiendelens levetid Avskrivninger er en regnskapsmetode som brukes for å…

Hvordan lage et godt regnskap?

En regnskapsfører vil lage et godt regnskap ved å følge bestemte prinsipper og standarder som er etablert…

Eie eller leie firmabilen?

Valget mellom å leie eller eie en firmabil avhenger av flere faktorer, inkludert din virksomhets økonomiske situasjon,…

Bør jeg ta ut lønn eller utbytte?

Det er viktig å merke seg at valget mellom å ta ut lønn eller utbytte fra selskapet…

Hvem kan vurdere å føre sitt eget regnskap?

Selv om mange små bedriftseiere velger å outsource regnskapsføringen sin til en profesjonell regnskapsfører, kan det være…

Hvordan kan jeg bruke regnskapet mitt til å forbedre min forretningsstrategi?

Regnskapet kan være en verdifull ressurs for å forbedre din forretningsstrategi. Her er noen måter du kan…

Hvilke regnskapsrapporter må jeg levere til myndighetene?

Kravene til regnskapsrapporter som må leveres til myndighetene kan variere avhengig av bransje og størrelse på bedriften….

Hvordan kan jeg forbedre likviditeten i bedriften min?

En bedrifts evne til å overleve avhenger av likviditet – dvs. evnen til å betale løpende kostnader…

Fradrag for el-sykkel til ansatte?

El-sykkel til  ansatte er blitt et populært tiltak for å bidra til et bedre klima og miljø….

Hva er en SAF-T fil?

Spørsmålet «Hva er en SAF-T fil?» dukker ofte opp i forbindelse med bokettersyn eller skifte av regnskapssystem. …

Får man fradrag for styremiddag?

Bedriftens styre har behov for å møtes og diskutere selskapets ledelsesoppgaver. Møtene kan bli lange og foregår…

Hva er avstemming av regnskapet?

Regnskapsfører snakker ofte om viktigheten av å avstemme regnskapet. Hva betyr avstemming? Avstemming er å sammenligne regnskapet…

Hvilket regnskapssystem bør jeg velge?

Valg av regnskapssystem avhenger av hvordan du ønsker å løse virksomhetens regnskapsoppgaver. Du bør stille deg selv…

Kan regnskapsfører bidra til en mer bærekraftig bedrift?

Ja, det kan regnskapsfører faktisk gjøre. Å redusere bedriftens fotavtrykk på miljøet er på vei til å…

Hva koster et regnskapsoppdrag hos oss?

Vi fakturerer etter medgåtte timer og gjeldende timesatser på timesoppdragene våre. Noen klienter tilbys fastpris. Vanlige priser…

Kan jeg be om en kvalitetskontroll fra regnskapsfører dersom jeg bokfører regnskapet selv?

Vi bistår gjerne med opplæring og veiledning til klienter som bokfører regnskapet selv. Regnskapsfører må følge God…

Hvilke regnskaps- og økonomioppgaver kan jeg gjøre selv for å spare honorar?

Vi anbefaler regnskapskunder som har tid, kompetanse og interesse til å vurdere å gjøre følgende regnskaps- og…

Har regnskapsfører taushetsplikt?

Ja, det følger av Lov om autorisasjon av regnskapsførere at regnskapsfører har taushetsplikt om alt de under…

Er regnskapstallene mine offentlig tilgjengelig?

For regnskapspliktige selskaper er de formelle årsregnskapene offentlig. Regnskapsplikten avhenger av selskapsform og bransje. Aksjeselskaper er regnskapspliktige…