Spørsmål og svar | FAQ

Svar på vanlige spørsmål til regnskapsfører

Fradrag for el-sykkel til ansatte?

El-sykkel til  ansatte er blitt et populært tiltak for å bidra til et bedre klima og miljø….

Hva er en SAF-T fil?

Spørsmålet «Hva er en SAF-T fil?» dukker ofte opp i forbindelse med bokettersyn eller skifte av regnskapssystem. …

Får man fradrag for styremiddag?

Bedriftens styre har behov for å møtes og diskutere selskapets ledelsesoppgaver. Møtene kan bli lange og foregår…

Hva er avstemming av regnskapet?

Regnskapsfører snakker ofte om viktigheten av å avstemme regnskapet. Hva betyr avstemming? Avstemming er å sammenligne regnskapet…

Hvilket regnskapssystem bør jeg velge?

Valg av regnskapssystem avhenger av hvordan du ønsker å løse virksomhetens regnskapsoppgaver. Du bør stille deg selv…

Kan regnskapsfører bidra til en mer bærekraftig bedrift?

Ja, det kan regnskapsfører faktisk gjøre. Å redusere bedriftens fotavtrykk på miljøet er på vei til å…

Hva koster et regnskapsoppdrag hos oss?

Vi fakturerer etter medgåtte timer og gjeldende timesatser på timesoppdragene våre. Noen klienter tilbys fastpris. Vanlige priser…

Kan jeg be om en kvalitetskontroll fra regnskapsfører dersom jeg bokfører regnskapet selv?

Vi bistår gjerne med opplæring og veiledning til klienter som bokfører regnskapet selv. Regnskapsfører må følge God…

Hvilke regnskaps- og økonomioppgaver kan jeg gjøre selv for å spare honorar?

Vi anbefaler regnskapskunder som har tid, kompetanse og interesse til å vurdere å gjøre følgende regnskaps- og…

Har regnskapsfører taushetsplikt?

Ja, det følger av Lov om autorisasjon av regnskapsførere at regnskapsfører har taushetsplikt om alt de under…

Er regnskapstallene mine offentlig tilgjengelig?

For regnskapspliktige selskaper er de formelle årsregnskapene offentlig. Regnskapsplikten avhenger av selskapsform og bransje. Aksjeselskaper er regnskapspliktige…