Bør jeg la ansatte feile for å lære av sine feil?

«Det er menneskelig å feile» heter det i ordtaket. Hvor går grensene mellom feilfrie leveranser og ansattes muligheter til å lære av egne feil?

Er det optimalt for en bedrift å levere varer og tjenester feilfritt?

Det er en balanse her. Mens det er viktig å gi dine ansatte rom til å lære og vokse, er det også viktig å sørge for at feil ikke får for store konsekvenser for virksomheten. 

Noen nøkkelpunkter å vurdere om toleransegrense for feil:

 • Læringsmulighet

Feil kan ofte være de beste læringsmulighetene. Når ansatte gjør feil, har de muligheten til å lære hva som ikke fungerer, hvilke konsekvenser det kan ha og hvordan de kan forbedre seg for fremtiden.

 • Trygt miljø

Det er viktig å skape et miljø hvor ansatte føler seg trygge til å ta risiko og gjøre feil. Dette kan oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

 • Kvalitetssikring

Menneskelige feil vil oppstå. Derfor er det viktig å identifisere hvilke feil som er minst ønskelig i virksomheten, og bygge gode kvalitetssikringsrutiner basert på dette.

 • Veiledning og støtte

Selv om du tillater feil, er det viktig å gi veiledning og støtte for å hjelpe ansatte å lære av disse feilene. Dette kan inkludere tilbakemeldinger, coaching og opplæringsmuligheter.

 • Risikostyring

Det er også viktig å vurdere risikoen forbundet med feilene. Hvis en feil kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten, vil det gjerne være nødvendig å gi mer veiledning og tilsyn.

Hvordan kan man få mest mulig læring ut av feil som ansatte har begått?

Å lære av feil på jobben kan være en verdifull kilde til personlig og profesjonell vekst.

Her er noen måter å maksimere læringspotensialet fra feil:

 • Refleksjon

Ta deg tid til å reflektere over feilen og identifisere årsakene og faktorene som medvirket til at den oppstod. Spør deg selv hva du kunne ha gjort annerledes og hva du har lært av situasjonen. Skriv ned refleksjonene dine for å få bedre forståelse og beholde dem som referansepunkt.

 • Ta ansvar

Aksepter ansvar for feilen og erkjenn at det er en del av en læringsprosess. Unngå å legge skylden på andre. Ved å ta ansvar blir du mer motivert til å lære og forbedre deg.

 • Analyser konsekvensene

Vurder konsekvensene av feilen og hvordan de påvirker deg, teamet ditt eller organisasjonen/ virksomheten. Dette vil hjelpe deg med å forstå omfanget av feilen og identifisere potensielle løsninger eller forebyggende tiltak for fremtiden.

 • Samarbeid og kommunikasjon

Diskuter feilen med kollegaene eller teamet ditt. Del erfaringer og lærdom for å unngå gjentakelse av samme feil. Åpen kommunikasjon kan også bidra til å skape et trygt og støttende arbeidsmiljø.

 • Lag tiltaksplan

Basert på refleksjon rundt feilen, kan du utvikle en konkret tiltaksplan for å forhindre lignende feil i fremtiden. Identifiser nye strategier, prosesser eller metoder som kan bidra til forbedring.

 • Søk veiledning

Rådfør deg med veiledere, mentorer eller erfarne kolleger. De kan gi verdifulle perspektiver og råd basert på deres egen erfaring. Samtidig kan de også hjelpe deg med å reflektere og identifisere alternative løsninger.

 • Fortsett å lære

Feil er en del av den kontinuerlige læringsprosessen. Fortsett å være nysgjerrig og åpen for å lære nye ting. Ved å være årvåken og lærevillig, vil du fortsette å utvikle deg.

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar