Bør jeg ta ut lønn eller utbytte?

Det er viktig å merke seg at valget mellom å ta ut lønn eller utbytte fra selskapet ditt kan avhenge av en rekke faktorer, inkludert din personlige økonomiske situasjon, skatteplanlegging og virksomhetens økonomi.

Her er noen faktorer som kan påvirke valget mellom lønn og utbytte:

Skattesituasjon

Det er viktig å forstå skattekonsekvensene av å ta ut lønn eller utbytte. Lønn blir beskattet som inntekt, mens utbytte blir beskattet som kapitalinntekt. Det kan hende at det ene alternativet er mer skatteeffektivt enn det andre, avhengig av din personlige skattesituasjon.

Personlig økonomisk situasjon

Din personlige økonomiske situasjon kan også påvirke valget mellom lønn og utbytte. Hvis du trenger fast månedlig inntekt, kan lønn være det beste alternativet. Hvis du imidlertid ikke trenger inntekt hver måned, kan utbytte være mer passende.

Virksomhetens økonomi

Det er viktig å vurdere virksomhetens økonomi når du tar ut lønn eller utbytte. Hvis virksomheten din er i en vekstfase og trenger penger til investeringer eller utvidelse, kan det være mer hensiktsmessig å ta ut mindre utbytter og heller reinvestere overskuddet i virksomheten.

Planlegging av pensjon og trygd

Valget mellom lønn og utbytte kan også påvirke pensjons- og trygdefordeler. Hvis du tar ut lønn, vil det gi deg grunnlag for trygdefordeler som arbeidsledighetstrygd og pensjonspoeng. Hvis du imidlertid tar ut utbytte, vil du ikke motta disse trygde- og pensjonsfordelene.

Skatt på lønn

Lønn blir beskattet som personlig inntekt, og skattesatsen avhenger av hvor mye inntekt du har. I Norge har vi et progressivt skattesystem, der skattesatsen øker med inntekten. Det betyr at jo høyere lønn du har, desto høyere skattesats vil du betale. Arbeidsgiver trekker normalt skatt på lønnen din og overfører det til Skatteetaten. Marginalskatt på lønn opp til 926.800 er for eksempel på 43,4%.

Skatt på utbytte

For personlig aksjonær er utbytte skattepliktig med den andel av utbytte som overstiger skjermingsfradraget. Den skattepliktige andelen multipliseres opp med en faktor på 1,72 for år 2023 og effektiv skattesats blir kapitalskatt 22% x 1,72 = effektiv skattesats 37,84%.  

For selskapsaksjonærer gjelder som hovedregel den såkalte fritaksmetoden og utbytte som er lovlig utdelt er skattefritt. 3% av utbytte kommer likevel til beskatning.  

Skatt på utbytte og selskap samlet 

Samlet utbytte- og selskapsskatt utgjør følgende (eksklusiv skjermingsfradraget): Selskapskatt 100 x 22% + aksjonærskatt (100-22) x 1,72 x 22% = 51,52%.

Det kan være lurt å konsultere med en regnskapsfører for å bestemme hvilken uttaksmetode som er mest gunstig for din personlige økonomiske situasjon og virksomheten din. Vi kan gi deg råd om skatteplanlegging og hvordan du kan maksimere skattefordeler ved å ta ut lønn eller utbytte.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar