Dekker bilgodtgjørelse driftskostnadene ved bilholdet?

Bilgodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon som ytes fra arbeidsgiver til ansatte som bruker privatbil i jobbsammenheng. 

Som eier av privatbilen har du kostnader ved å benytte bilen i jobb – du skal betale bl.a. drivstoff, vedlikehold av bil med service/reparasjoner, renhold, dekkskift, årsavgift og forsikring.

I tillegg har du også «skjulte» kostnader som verditap på bilen og rentekostnader dersom du har billån.

Gir bilgodtgjørelse tilstrekkelig dekning for dine private bilkostnader? 

Svaret på dette vil avhenge av flere faktorer:

  • Kjørelengde: For de som kjører mye vil både bilgodtgjørelse og kostnader øke, men ikke nødvendigvis beløpsmessig samsvarende
  • Bilens driftskostnader: Nyere biler har lavere vedlikeholdskostnader, men samtidig høyere verditap. Eldre biler har høyere vedlikeholdskostnader og lavere verditap. 
  • Spesielt om drivstoffbruk: Drivstoff forbruket varierer mye fra biler med energieffektive motorer til mindre effektive moterer, fra el.bil til dieselbil og ikke minst varierer drivstoffprisene fra periode til periode.
  • Satsen for bilgodtgjørelse: Den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse er lavere enn statens satser.

Hvor mye koster bilholdet pr kilometer?

Du finner ulike bilholdskalkulatorer på nett som f.eks. Smarte Penger sin bilholdskalkulator og artikler som eksempelvis OVF sin bilholdsoversikt.

Bilkostnader pr kjørte kilometer i slike beregninger varierer i størrelsesorden fra ca. kr 5 for el.bil og ca kr 7 for diesel bil og oppover.     

Bilgodtgjørelse dekker ikke alle bilkostnader

Den skattefrie og statens bilgodtgjørelse sats dekker dermed ikke kostnadene for det totale bilholdet.

Dette betyr med andre ord at dersom du benytter privat bil i jobb «sponser» du arbeidsgivers bilhold fra din private økonomi.

 

 

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar