Er regnskapstallene mine offentlig tilgjengelig?

For regnskapspliktige selskaper er de formelle årsregnskapene offentlig.

Regnskapsplikten avhenger av selskapsform og bransje.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og dermed er regnskapene offentlig tilgjengelige.

Regnskapsplikten gjelder for enkelte bransjer uansett organisasjonsform

Noen bransjer har regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform, for eksempel regnskapsførere og revisorer. For disse bransjene er regnskapene dermed offentlige.

Forskjell på regnskapsplikt og bokføringsplikt

Det skilles mellom regnskapsplikt og bokføringsplikt. Noen selskaper har kun bokføringsplikt. Da slipper selskapet å utarbeide årsregnskap til Regnskapsregisteret og regnskapne blir dermed ikke offentlige. De må likevel bokføre et regnskap som danner grunnlag for skattemeldingen til Skatteetaten. Dette gjelder for eksempel de minste enkeltpersonforetakene.

Hvem offentliggjør regnskapstall?

Generelle selskapsopplysninger offentliggjøres hos bl.a. Brønnøysundregistrene – men du finner ikke selve regnskapstallene offentliggjort i de offentlige registrene. 

Regnskapene distribueres i stedet til private bedriftsbase aktører som f.eks. Proff, Regnskapstall, Purehelp. Her kan du søke på bedrifter og gjøre oppslag i historiske regnskapstall.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar