Fast autorisert regnskapsfører eller konsulent til regnskapet?

Det skjer en rivende utvikling i regnskapsbransjen med mer fokus på selvbetjente regnskapssystemer. Enkelte klienter ønsker å gjøre mer av regnskapsarbeidet selv.

Noen velger å ta steget helt ut med å påta seg hele ansvaret for regnskapet. Samtidig ønsker mange av disse konsulentbistand til regnskapet når behovet for hjelp oppstår.

Men hvor går grensene – hva kan en regnskapsfører hjelpe med når kunden velger konsulentbistand i stedet for et et fast autorisert regnskapsoppdrag? 

Hva er et autorisert regnskapsoppdrag?

Loven om regnskapsførere regulerer bl.a. forhold vedrørende krav til statsautorisert regnskapsførerers kvalifikasjoner, krav til organisering av ekstern regnskapsførervirksomhet og krav til gjennomføring av regnskapsoppdrag.

Statsautoriserte regnskapsførere har kompetansen som skal til for å håndtere utfordrende regnskapsspørsmål i små og store bedrifter, og kvalitetssikrer arbeidet som er gjort for at du som kunde skal ha trygghet for riktig regnskap.

Gjennomføringen av et autorisert regnskapsoppdrag er ytterligere beskrevet i standarden God regnskapsførerskikk . Som medlemmer av bransjeforeningen Regnskap Norge har vi forpliktet oss til å følge standarden. 

I praksis betyr dette at når våre klienter signerer en oppdragsavtale om et autorisert regnskapsoppdrag har vi en rekke oppgaver vi må utføre og følge for å oppfylle standarden. Oppdragsavtalen deles i ulike oppdragsområder som fakturering, lønn og personal, betaling, bokføring, årsoppgjør m.m. Hvert oppdragsområde har sin standard. 

Som statsautorisert regnskapsfører har vi ikke lov til å la kunden ensidig bestemme hvilke kontrolloppgaver vi skal utføre for klient. Lovverket og standarden skal sikre at en statsautorisert regnskapsfører utfører tilstrekkelig med kontrolloppgaver og utfører kvalitetsmessig arbeid. 

I et autorisert regnskapsoppdrag utfører vi en regnskapsleveranse der vi står faglig ansvarlig og gir tidsfrister på leveransen(e). 

Hva er konsulentbistand til regnskapet? 

Alternativet til et fullt autorisert regnskapsoppdrag kan være å avtale et oppdrag om konsulentbistand til regnskapet. I et konsulentbasert oppdrag kan vi bistå klient med f.eks. tekniske spørsmål i økonomisystemene og veilede med generelle spørsmål.  

Regelverket for statsautoriserte regnskapsførere setter imidlertid begrensninger for hvor fritt et eksternt regnskapskontor kan yte konsulentbasert hjelp til regnskapet. En ekstern regnskapsfører kan ikke utføre bokføring uten å ha tilstrekkelig etterkontroll og oppfylle øvrige krav til oppdragsdokumentasjon.

Våre konsulentbaserte tjenester med hjelp til regnskapet er derfor en opplærings- og veiledningtjeneste. Klienten må bokføre regnskapet selv og kan ikke overlate utførelsen eller vurdering av bokføringer til oss. Ansvaret ligger alltid uansett hos den bokføringspliktige. Dersom vi skal ta konkret stilling til bokføring av et bilag vi får se krever det et autorisert regnskapsføreroppdrag. 

I et konsulentoppdrag vil vi heller ikke påta oss selvstendig ansvar for avstemminger og kontroll av regnskapet. Vi kan i stedet veilede klient til å hjelpe seg selv og vise hvordan man best mulig kontrollerer og sjekker eget regnskap.     

Må jeg gjennom anti-hvitvaskingstiltak og vurdering i et konsulentoppdrag?

Inntil videre er det pålagt for en autorisert regnskapsfører å gå gjennom kundetiltak etter hvitvaskingsloven også i et konsulentoppdrag. Vi beregner 30 minutter honorerbar tid på denne jobben.

Skal jeg velge et autorisert regnskapsoppdrag eller konsulentbistand til regnskapet?

Dersom du ønsker å kjøpe deg tryggheten ved at en profesjonell regnskapsfører tar på seg det faglige ansvaret for regnskapet bør du velge et autorisert regnskapsoppdrag.

Er du villig til å påta deg den faglige risikoen (med påfølgende potensiell økonomisk risiko) ved å utføre regnskapet selv og trenger noen å støtte deg til for veiledning og opplæring – kan du vurdere konsulentbistand fra oss til regnskapet.

Merk at dette er to vidt forskjellige tjenester. Førstnevnte er en utførende regnskapstjenesteleveranse, mens sistnevnte er en konsulentbasert opplæringsleveranse. Som nevnt kan vi ikke utføre konkret bokføring i et konsulentoppdrag.

Er det avgjørende for valget hvor mye jeg velger å gjøre selv i økonomisystemet?

Nei, i begge leveranser kan du utføre så mye du ønsker av regnskapet selv.

Men i et autorisert regnskapsoppdrag vil statsautorisert regnskapsfører alltid måtte etterkontrollere regnskapet – vi etterkontrollerer også den bokføringen du gjør selv – og utarbeider avstemmingsdokumentasjon og tilstrekkelig oppdragsdokumentasjon for å kunne gå faglig god for regnskapet. 

Hva koster et autorisert regnskapsoppdrag vs. konsulentbistand?

Vi leverer våre tjenester i all hovedsak som timesoppdrag etter gjeldende timesatser. Vi gir ikke fastpris uten en prøveperiode.

Kan dere garantere ledig kapasitet til konsulentbistand? 

Nei, konsulentbistand bookes som enkelttimer og garanteres kun for en økt av gangen.

Foran viktige fristdatoer vil regnskapsfører ofte være fullt belagt med allerede avtalte autoriserte regnskapsoppdrag.

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar