Hva er avstemming av regnskapet?

Regnskapsfører snakker ofte om viktigheten av å avstemme regnskapet. Hva betyr avstemming?

Avstemming er å sammenligne regnskapet med andre rapporter og eksterne kilder

Avstemming betyr å etterkontrollere at det bokførte regnskapet stemmer med virkeligheten. Ved å sammenligne tallene i regnskapet med andre rapporter og eksterne kilder sjekker man at tallene i regnskapet stemmer.

Man sjekker at bokførte tall er:

 1. Fullstendige – at bokføringene inneholder komplette tall for den aktuelle kontoen
 2. Relevante – at det ikke er tatt med bokførte tall som ikke tilhører regnskapet
 3. Riktig vurdert – at bokførte tall har riktid verdi i.h.h.t. regnskapsmessige og skattemessige regler

Hva er de viktigste avstemminger?

Hvilke avstemminger som er viktigst kommer an på hvem man spør.

Myndighetenes lovpålagte avstemminger for autoriserte regnskapsførere

De lovpliktige avstemminger for regnskapsførere omhandler ofte regnskapskontoer som har med offentlige skatter og avgifter å gjøre. På denne måten sikrer myndighetene at selskapet har beregnet, innberettet og betalt korrekte pengebeløp til staten.

For selskapet selv er det også andre avstemminger som er viktige. Selskapet ønsker å kunne stole på tall i regnskapet som har med lønnsomhet, likviditet og soliditet å gjøre. Slik at man kan analysere regnskapet og treffe riktige økonmiske beslutninger basert på tallene.  

De viktigste avstemmingene er:

 1. Eiendeler og avskrivninger
 2. Andre fordringer/utlån
 3. Varelager
 4. Kundefordringer
 5. Aksjer og investeringer
 6. Kasse
 7. Bankkonto innskudd
 8. Egenkapital
 9. Bank gjeld
 10. Annen kortsiktig og langsiktig gjeld
 11. Leverandørgjeld
 12. Skatter
 13. Forskuddstrekk
 14. Arbeidsgiveravgift
 15. Merverdiavgift
 16. Mellomregninger
 17. Omsetning og salg
 18. Periodiske kostnader med fast frekvens som f.eks. husleie 
 19. Innberetningspliktige ytelser som telefon, bilgodtgjørelse m.m.

Avstemmingssystemer gjør avstemming raskere og enklere

Mange økonomisystemer inkluderer automatisert bankavstemming. 

I tillegg finnes det ulike periodiske og årlige avstemmingssystemer som kan hjelpe til med en raskere avstemming av regnskapet.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar