Hva er en firmaattest og hvor finner jeg den?

En firmaattest er et offisielt dokument som bekrefter et selskaps juridiske status, identitet og registreringsdetaljer.

Den blir utstedt av Brønnøysundregistrene via nettportalen Altinn eller du kan kontakte Brønnøysundregistrene direkte.

En firmaattest inneholder viktig informasjon om selskapet:

 • Firmaets navn

Navnet på selskapet eller firmaet slik det er registrert.

 • Organisasjonsnummer

Et unikt identifikasjonsnummer som tildeles selskapet av det offentlige registeret. Dette nummeret brukes til å identifisere selskapet i offentlige registre og dokumenter.

 • Registrert adresse og kontaktopplysninger

Den offisielle adressen der selskapet er registrert eller har sitt hovedkontor.

 • Organisasjonsform

Angir den juridiske strukturen til selskapet, for eksempel aksjeselskap (AS), enkeltmannsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS), eller andre selskapsformer.

 • Aksjekapital

Hvis det er relevant for selskapsformen, kan firmaattesten vise selskapets aksjekapital eller aksjeeierstruktur.

 • Styremedlemmer og ledere

Oversikt over personer som er registrert som styremedlem eller ledere for selskapet.

 • Signatur

Hvem som kan signere på vegne av selskapet.

 • Registreringsdato

Datoen da selskapet ble registrert i det offentlige registeret.

 • Regnskapsfører og revisor

Hvem som eventuelt er regnskapsfører og revisor for selskapet. 

 • Formål 

Vedtektsfestet formål for organisasjonen.

Hvem kan få bruk for firmaattesten?

Firmaattester er vanligvis tilgjengelige for offentligheten og kan bli brukt av ulike parter som trenger å bekrefte en bedrifts juridiske status og informasjon.

Typiske brukere av firmaattester kan være:

 • Forretningspartnere

Andre bedrifter eller organisasjoner som ønsker å bekrefte opplysninger om et selskap før de inngår avtaler, samarbeid eller forretningsforbindelser.

 • Finansinstitusjoner

Banker, kreditorer eller investorer som krever dokumentasjon på selskapets registreringsstatus og informasjon for å vurdere lånesøknader, kredittvurdering eller investeringsbeslutninger.

 • Offentlige myndigheter

Skatteetaten, tollmyndigheter eller andre offentlige institusjoner kan kreve firmaattester som en del av administrative prosesser eller for å sikre at et selskap overholder relevante regler og forskrifter.

 • Potensielle ansatte

Jobbsøkere kan be om å se en firmaattest for å bekrefte eksistensen av en bedrift og dens legitimitet før de aksepterer eller søker jobber.

 • Generell offentlighet

Enhver person kan vanligvis be om å få se en firmaattest for å få informasjon om et selskap av interesse, for eksempel konkurrenter, forskere eller journalister.

Er det lang bestillingstid på en firmaattest?

Firmaattesten kan du få levert digitalt omgående via Altinn dersom det er din egen organisasjon du trenger attest på.

Slik bestiller du firmaattest:

Du bestiller firmaattest for egen organisasjon på følgende måte:

 • Gå til www.altinn.no
 • Sjekk at du representerer organisasjonen (øverst i høyre hjørne)
 • Klikk på «alle skjema» og «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» 
 • Klikk på «Start tjeneste»
 • Sjekk at din organisasjon er listet opp i feltet «Velg aktør» – trykk «Fortsett»
 • Huk av «Firmaattest» under fanen «Gratis produkter fra Brønnøysundregistrene» – klikk på «Bestill»
 • Firmaattesten vises nå som nedlastbart pdf-dokument via lenke med filnavn «Firmattest, (organisasjonsnavn)»

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar