Hva er en SAF-T fil?

Spørsmålet «Hva er en SAF-T fil?» dukker ofte opp i forbindelse med bokettersyn eller skifte av regnskapssystem. 

SAF-T er standardformat for utveksling av regnskapsdata 

SAF-T (Standard Audit File – Tax) er et standardisert format utviklet av Skatteetaten, bransjeorganisasjoner og systemleverandører.

Det er den internasonale organisasjonen for økonomisk samarbeid OECD som har anbefalt å utvikle formatet. 

Pliktig å kunne rapportere med SAF-T fil

Bokføringspliktige som benytter digitale systemer for bokføring har plikt til å kunne levere SAF-T fil.

Systemleverandørene har sikret at regnskapssystemene kan levere denne standardfilen. 

Bred misforståelse om innholdet i SAF-T fil

SAF-T fil inneholder ikke:

  • Bilagsdokumentasjon
  • Mva-koder

Ved oversendelse av SAF-T fil i forbindelse med bokettersyn må man i tillegg oversende bilagsdokumentasjonen. Selv om bilagsdokumentasjonen skulle være lagret digitalt i økonomisystemet inkluderes den ikke SAF-T filen.

Manglene får konsekvenser for bruk av SAF-T fil i forbindelse med overføring fra gammelt til nytt regnskapssystem. Sikring av historisk bilagsdokumentasjon utenom SAF-T filen samt sikring av korrekt overført merverdiavgiftsgrunnlag blir viktige tema.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar