Hva er minimumskrav til vedtekter i et aksjeselskap?

 

Vedtekter i et aksjeselskap kan defineres som «et sett med regler for hvordan bedriften skal drives».

Eierne av aksjeselskapet må bli enige om vedtektene når de gjennomfører en stiftelse av et aksjeselskap og utarbeider stiftelsesdokumentet. 

Kravene til vedtektenes innhold har blitt redusert for å gjøre stiftelsesprosessen enklest mulig. Det gjenstår nå kun 4 innholdskriterier som må følges. 

Hva må vedtektene i aksjeselskap inneholde? 

Ifølge lov om aksjeselskaper er det noen obligatoriske opplysninger som må inkluderes i vedtektene for et aksjeselskap:

  1. Selskapets foretaksnavn.

  2. Selskapets formålet med selskapet.

  3. Aksjekapitalens størrelse

  4. Aksjenes pålydende

Ut over disse minstekravene setter ikke aksjeloven begrensninger i hva vedtektene må inneholde. 

Mer om navneregler finner du på Brønnøysundregistrenes hjemmeside.

Formålet med virksomheten er en nærmere beskrivelse av næringsaktiviteten. Her forteller du hvilke(n) aktiviteter selskapet skal drive.

Aksjekapitalens størrelse er ofte en minimumskapital på kr 30.000, men den kan også være høyere.

Aksjenes pålydende er beløpet du får når du deler aksjekapitalen på antall aksjer i selskapet. 

Eksempel mal på minimum vedtekter 

Ut i fra minimumskravene nevnt over kan et eksempel på minimums vedtekter i et aksjeselskap se slik ut:

Vedtekter for Eksempelbedriften AS

  1. Selskapets foretaksnavn er Eksempelbedriften AS.

  2. Selskapets formålet er elektroinstallasjon og annet arbeid som naturlig hører inn under dette.

  3. Aksjekapitalens størrelse er kr 30.000.

  4. Aksjenes pålydende er kr 30 pr aksje.

Kan vedtekter i et aksjeselskap endres?

Ja – selskapets vedtekter kan endres.

Det er selskapets generalforsamling (aksjonærene) som kan endre vedtekter med 2/3 flertall av stemmene på generalforsamlingen. 

Styret i selskapet kan foreslå endringer i vedtekter overfor generalforsamlingen, men styret kan ikke på egenhånd endre vedtekter. 

 

 

 

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar