Hvilke utfordringer kjennetegner etablering av teknologiselskaper?

Å være en tech-gründer gir noen utfordringer sammenlignet med andre typer selskapsetableringer.

Er du gründer av en teknologi bedrift må du forvente ekstra utfordringer i etableringsfasen.

Her er noen forhold ved etablering av teknologiselskaper som skiller seg fra andre selskapsetableringer:  

 • Teknisk kompetanse

Grunnleggerne av et teknologiselskap må ofte ha sterk teknisk kompetanse, enten det er innen programmering, maskinlæring, kunstig intelligens, dataanalyse, eller annen relevant ferdighet. Hvis grunnleggerne selv ikke har disse ferdighetene, er det viktig at de kan tiltrekke seg medarbeidere som har det.

 • Skalerbarhet

Teknologiselskaper har ofte mulighet for stor skalerbarhet. En app eller en nettbasert tjeneste kan nå millioner av brukere med relativt liten ekstra kostnad per bruker. Dette krever dog en solid infrastruktur og en god plan for å håndtere veksten.

 • Kapitalintensiv

Utvikling av teknologi kan være kostbart, spesielt i oppstartsfasen. Dette kan innebære en betydelig investering i forskning og utvikling.

Arbeidsmarkedet er stramt og det er stor konkurranse om de beste teknologene. I en vekst fase vil det være utfordrende å finne gode teknologi medarbeidere. Man må forvente et høyt lønnsnivå for å ansette kompetente personell. Ofte går en eller noen tech-gründere sammen om en god ide og starter et tech-prosjekt. Veksten videre fra gründerstadiet til en bedrift med flere medarbeidere har vist seg å være en utfordring.    

 • Innovasjon og hurtig endring

Teknologibransjen er kjent for rask forandring og konstant innovasjon. Teknologiselskaper må være forberedt på å hele tiden tilpasse seg og oppdatere produktene sine for å holde tritt med utviklingen.

 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter

For mange teknologiselskaper er deres immaterielle rettigheter, som patenter, copyright, og varemerker, blant deres mest verdifulle eiendeler. Det er viktig å ha en strategi for å beskytte disse rettighetene.

 • Finansiering

I motsetning til mange andre typer selskaper, kan det være vanligere for teknologiselskaper å søke finansiering fra venturekapitalister eller gjennom såkalt ‘crowdfunding’. Raskt vekst krever kapital og selv lønnsomme bedrifter kan risikere å gå konkurs pga. manglende kapital til å tåle veksten.

 • Regelverk

Noen teknologiselskaper, spesielt de som håndterer personlige data, må forholde seg til personvernlovgivning. Det er viktig å forstå og overholde disse for å unngå potensielle bøter og rettssaker. Arbeidet med personvern kan involvere bruk av kostbar advokatbistand.

Hvordan skal gründeren løse utfordringer med teknologiselskaper i etaberingsfasen?

 • Unngå å være døgnflue – tenk gjennom en solid forretningsplan

I tech-bransjen er det spesielt viktig å tenke gjennom og utarbeide en grundig forretningsplan. Bransjen er preget av døgnfluer fordi mange tech-gründere ikke har tenkt godt nok gjennom den kommersielle delen av tech-ideen. I forretningsplanen definerer gründeren selskapets mål, markedsundersøkelser, konkurrentanalyse, forretningsmodell, og finansieringsbehov. En klar og konkret plan vil hjelpe til med å rettlede tech-selskapet gjennom usikre tider.  

 • Sikre deg teknisk ekspertise og team

Sikre at du har riktig teknisk ekspertise i gründer prosjektet ditt. I et stramt arbeidsmarked er det viktig å skille seg ut og ha noe ekstra å tilby nye medarbeidere. Vurderingene rundt å gjennomføre den vanskelige første ansettelsen eller å leie inn ekstern hjelp kan være avgjørende i en første fase. 

Teknisk ekspertise springer ofte ut fra et etablert teknisk fagmiljø eller en utdanningsinstitusjon. Det å tilhøre et nettverk med teknisk kompetanse kan være fordelaktig.      

 • Test ut kjernefunksjonalitet på virkelige kunder

I teknologiselskaper er det ofte en god tilnærming å utvikle en grunnleggende versjon av produktet som dekker kjernefunksjonaliteten. Dette lar deg teste konseptet og samle tilbakemeldinger fra potensielle brukere før du investerer for mye tid og ressurser.

 • Start tidlig med en finansieringsstrategi

Vær bevisst på at teknologi krever kapital for både å utvikle og få ut i markedet. Start tidlig med å planlegge hvor pengene til utvikling og kommersialisering skal komme fra slik at prosjektet ikke stopper opp på grunn for dårlig finansiering. «Hvordan finansiere en startup» blir et sentralt spørsmål for tech-selskapet.

 • Fokuser på markedsføring og kundetilfredshet

Markedsføring og kundetilfredshet er avgjørende for å bygge et solid omdømme og tiltrekke seg kunder. Bruk digitale markedsføringsstrategier, sosiale medier og nettverksmuligheter for å nå ut til målgruppen din. Å starte en firmablogg kan være en smart medieplattform for innhold om teknologien som kan lenkes ut til andre sosiale medier og markedsføres til kundemarkedet.

 • Vær endringsvillig

Teknologibransjen er dynamisk og endrer seg raskt. Vær villig til å tilpasse deg endrede forhold, teknologiske trender og kundebehov for å sikre at selskapet ditt forblir relevant.

 • Få inspirasjon fra omverden

Bygg partnerskap og utvid nettverket ditt. Samarbeid med andre selskaper, inkubatorer, akseleratorer, bransjeeksperter og mentorer for å få verdifulle råd og muligheter. Men glem heller ikke å stole på din egen magefølelse. 

 • Ha fokus på kvalitet og sikkerhet

I teknologibransjen er kvalitet og datasikkerhet viktige faktorer. Sørg for at produktet ditt er robust og sikkert for å bygge tillit hos kundene.

 • Tålmodighet og utholdenhet i  starten – ta vare på seg selv når veksten kommer

Å starte et teknologiselskap kan være utfordrende, og suksessen kommer ikke alltid raskt i startfasen. Vær tålmodig og utholdende mens du jobber mot målene dine. Noen gründere trenger tilleggsinntekt i en startfase for å klare seg økonomisk.

Når teknologien endelig blir kjent og akseptert av kunder kan imidlertid veksten skje veldig raskt. I en rask vekstfase må gründer være spesielt varsom med å ta vare på seg selv. Å få det for travelt som daglig leder av et tech selskap er en kjent utfordring, husk å tenke på egen helse og skynd deg langsomt. 

 

 • Evaluer målene dine og juster brukervennlighet hvis nødvendig

Veien blir til mens går – så også i tech-prosjekter. Ofte er det slik at tech gründer må justere seg for å få et salgbart produkt eller tjeneste. Juster mål og teknologi etter hvordan du ser at kommersielle kunder mottar teknologien. Det er ikke alltid slik at nyskapende og spennende teknologi er salgbart – teknologien må være tilstrekkelig brukervennlig slik at sluttkunden tar i bruk teknologien.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar