Hvordan finansiere en startup?

Å finansiere en startup kan være en av de største utfordringene for en gründer.

Det finnes flere måter å skaffe kapital på, og her er noen av de mest populære alternativene:

Egenkapital

Investere dine egne penger, sparepenger, eller salg av eiendeler kan være en måte å finansiere oppstarten din på. Dette viser også engasjement og selvtillit i din egen idé.

Familie og venner

Be om økonomisk støtte fra familie og venner som har tro på deg og din forretningsidé. Det kan være nyttig å presentere dem en enkel forretningsplan.

Folkefinansiering/Crowdfunding

I Norge finnes det flere folkefinansieringsplattformer som kan hjelpe gründere og småbedrifter med å samle inn penger. Her er noen av de mest populære:

 • Kameo: Kameo er en folkefinansieringsplattform som fokuserer på lån til små og mellomstore bedrifter. De tilbyr både lån fra privatpersoner og institusjonelle investorer.
 • Folkeinvest: Folkeinvest er en norsk folkefinansieringsplattform som fokuserer på egenkapitalfinansiering og lånefinansiering. De hjelper gründere med å samle inn kapital ved å tilby eierandeler til investorer.
 • Startskudd: Startskudd er en crowdfunding-plattform drevet av Sparebankstiftelsen DNB. De fokuserer primært på samfunnsnyttige og kreative prosjekter i Norge.
 • Monner: Monner er en norsk plattform som tilbyr lån til små og mellomstore bedrifter. De kobler bedrifter med private investorer som er villige til å låne ut penger.
 • Bidra.no: Bidra.no er en norsk crowdfunding-plattform som fokuserer på donasjonsbasert finansiering. De hjelper gründere, frivillige organisasjoner og andre prosjekter med å samle inn penger fra støttespillere.

Engleinvestorer

Engleinvestorer er velstående enkeltpersoner som investerer i oppstartsselskaper i bytte for eierandeler. De kan også gi råd og veiledning basert på sin erfaring og nettverk.

 • Trond Riiber Knudsen: Trond Riiber Knudsen er en tidligere seniorpartner i McKinsey & Company og grunnlegger av Trond Riiber Knudsen Group (TRK Group). Han investerer i og gir råd til oppstartsselskaper innen teknologi, medier og telekommunikasjon.
 • Tharald Nustad: Tharald Nustad er en norsk teknologiinvestor og grunnlegger av Katapult, et investeringsselskap og akseleratorprogram som fokuserer på teknologi og samfunnsinnovasjon.
 • Arne Blix: Arne Blix er en norsk seriegründer og engleinvestor som blant annet var medgrunnlegger av Funcom, et internasjonalt spillutviklingsselskap. Han har investert i flere oppstartsselskaper og sitter i styret i flere selskaper.
 • Johan Brand: Johan Brand er medgrunnlegger og tidligere CEO i Kahoot!, et globalt læringsspill-selskap. Han er aktiv som engleinvestor og støtter oppstartsselskaper i Norge og internasjonalt.
 • Tellef Thorleifsson: Tellef Thorleifsson er en norsk investor og administrerende direktør i Northzone, et ledende europeisk venturekapitalfirma. Han er kjent for å ha investert i flere norske og internasjonale oppstartsselskaper.
 • Silvija Seres: Silvija Seres er en norsk teknologiinvestor, matematiker og tidligere direktør i Microsoft. Hun investerer i og gir råd til oppstartsselskaper innen teknologi og innovasjon.

Venturekapital

I Norge finnes det flere venturekapitalfirmaer (VC) som investerer i oppstartsselskaper og vekstbedrifter. Her er noen av de mest kjente og aktive venturekapitalistene i landet:

 • Northzone: Northzone er et ledende europeisk venturekapitalfirma med kontorer i Norge, Sverige og London. De har investert i norske selskaper som for eksempel Kolonial.no (nå Oda) og Spacemaker.
 • Alliance Venture: Alliance Venture er et norsk venturekapitalfirma som investerer i teknologibaserte oppstartsselskaper i tidlig fase, primært i Norden.
 • Investinor: Investinor er et statlig eid investeringsselskap som investerer direkte i norske oppstartsselskaper og samarbeider med private investorer. De fokuserer på teknologi og innovasjon.
 • SNÖ Ventures: SNÖ Ventures er et venturekapitalfirma med fokus på tidligfase teknologiinvesteringer i Norge og Norden. De støtter gründere og hjelper med å skalere selskaper internasjonalt.
 • Viking Venture: Viking Venture er et norsk venturekapitalfirma som investerer i teknologiselskaper i tidlig vekstfase, primært i Norden. De fokuserer på B2B-programvareselskaper.
 • Skagerak Maturo: Skagerak Maturo er et venturekapitalfirma som investerer i oppstartsselskaper innen teknologi, helse og energi i Norge og Norden.
 • Sarsia Seed: Sarsia Seed er et norsk venturekapitalfirma som investerer i oppstartsselskaper innen life science, helse og teknologi i tidlig fase, primært i Norge og Norden.

Inkubatorer og akseleratorer

Disse programmene tilbyr ofte finansiering, mentorstøtte, ressurser og arbeidsplasser til oppstartsselskaper  – noen ganger i bytte for en liten eierandel. Her er noen eksempler på norske aktører: 

 • StartupLab: StartupLab er en av Norges ledende inkubatorer og akseleratorer, med fokus på teknologi- og oppstartsselskaper. De tilbyr kontorplass, mentorprogram, nettverk og investeringsmuligheter.
 • Aleap: Aleap er en inkubator som spesialiserer seg på helse- og bioteknologibedrifter. De tilbyr kontorplass, laboratoriefasiliteter, veiledning og nettverksmuligheter.
 • Fintech Mundi: Fintech Mundi er en inkubator og akselerator som fokuserer på fintech-selskaper. De tilbyr mentorprogram, nettverksmuligheter og støtte til vekst og internasjonalisering.
 • Kjeller Innovasjon: Kjeller Innovasjon er en inkubator og innovasjonssenter som hjelper teknologibaserte oppstartsselskaper med å vokse og kommersialisere sine ideer. De tilbyr kontorplass, veiledning, nettverk og finansieringsmuligheter.
 • VIS Innovasjon (tidligere Bergen Teknologioverføring): VIS Innovasjon er en inkubator som støtter oppstartsselskaper og forskningsprosjekter innen teknologi, helse og samfunnsinnovasjon. De tilbyr veiledning, kontorplass, nettverk og finansieringsmuligheter.
 • Grundergarasjen: Grundergarasjen er en inkubator og co-working space som fokuserer på oppstartsselskaper innen teknologi og innovasjon. De tilbyr kontorplass, mentorprogram og nettverksmuligheter.

Offentlige tilskudd og støtteordninger

Norge har flere offentlige tilskudd og støtteordninger som kan hjelpe gründere og oppstartsselskaper. Her er noen av de mest relevante:

 • Innovasjon Norge: Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester og finansieringsmuligheter for oppstartsselskaper, inkludert etablerertilskudd, vekstgaranti, og innovasjonslån. De gir også rådgivning, kompetanseutvikling og nettverksbygging.
 • Forskningsrådet: Forskningsrådet støtter forskning og innovasjon gjennom ulike tilskuddsordninger, som for eksempel BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena) og SkatteFUNN. De tilbyr også veiledning og hjelp til søknadsprosessen.
 • Gründertilskudd fra fylkeskommunen: Flere fylkeskommuner i Norge tilbyr gründertilskudd for å støtte nyetableringer og forretningsutvikling. Sjekk fylkeskommunens nettsider for informasjon om tilskudd og søknadsprosedyrer.
 • Doga: Doga (Design og Arkitektur Norge) tilbyr støtte og tilskudd til prosjekter som involverer design, arkitektur og kreative næringer. De har en rekke støtteordninger for oppstartsselskaper og etablerte bedrifter.
 • Kulturrom: Kulturrom tilbyr støtte til kulturelle prosjekter og kreative næringer. De tilbyr blant annet støtte til oppstartsselskaper innen kultur, kreativ næring og teknologi.
 • ENOVA: ENOVA støtter prosjekter innen energi, miljø og teknologi. De tilbyr finansiering og støtte til innovasjon og bærekraftige løsninger, som kan være relevant for oppstartsselskaper innenfor disse feltene.
 • VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon): VRI er en samarbeidsplattform mellom fylkeskommuner, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. De tilbyr støtte og finansiering til regionale innovasjonsprosjekter, inkludert oppstartsselskaper og nyetableringer.

Banklån og finansielle institusjoner

Banker og andre finansielle institusjoner tilbyr lån til småbedrifter og oppstartsselskaper. Det kan være lurt å undersøke ulike typer lån og sammenligne renter og betingelser. Du m,å påregne å måtte stille en form for garanti og sikkerhet.

Flere banker i Norge tilbyr spesialtilpassede tjenester og hjelp til startups og småbedrifter. Her er noen av de mest populære bankene som tilbyr støtte til gründere:

 • DNB: DNB tilbyr en rekke tjenester for startups, inkludert lån, kredittkort, betalingsløsninger og rådgivning. DNB har også et eget oppstartsteam som kan hjelpe gründere med finansiering og nettverksbygging.
 • Sparebanken Vest: Tilbyr komplette banktjenester, støtte og finansiering for startups og bedrifter, inkludert autofinasieringstjenesten Buffer.
 • Nordea: Nordea tilbyr banktjenester tilpasset startups og småbedrifter, inkludert lån, kontoer, betalingsløsninger og rådgivning. Nordea har også et program kalt Nordea Startup & Growth, som fokuserer på å hjelpe gründere og vekstbedrifter.
 • SpareBank 1: SpareBank 1 tilbyr banktjenester og finansieringsløsninger for startups og småbedrifter, inkludert lån, kontoer, betalingsløsninger og forsikringer. De har også et nettverk av bedriftsrådgivere som kan hjelpe gründere med veiledning og støtte.
 • Handelsbanken: Handelsbanken tilbyr banktjenester og finansieringsløsninger for startups og småbedrifter, inkludert lån, kontoer, betalingsløsninger og forsikringer. De legger vekt på personlig rådgivning og tilpassede løsninger for gründere.
 • Danske Bank: Danske Bank tilbyr en rekke tjenester for startups og småbedrifter, inkludert lån, kontoer, betalingsløsninger og rådgivning. De har også et program kalt Danske Bank Growth, som fokuserer på å hjelpe gründere og vekstbedrifter.

Leverandørkreditt og kundefinansiering

Du kan også få finansiering gjennom å forhandle betalingsbetingelser med leverandører, slik at du kan betale dem senere. Kundefinansiering innebærer at kundene betaler på forskudd eller inngår langsiktige kontrakter.

Konkurranser og priser

Deltakelse i entreprenørskapskonkurranser og søke om priser kan gi deg både finansiering og oppmerksomhet rundt din startup. Her er noen eksempler: 

 • 100 Pitches: 100 Pitches er en konkurranse der startups pitcher sine ideer under Oslo Innovation Week. Vinnerne får eksponering og muligheter for nettverksbygging, samt pengepremier og rådgivningstjenester.
 • EY Entrepreneur of the Year: EY Entrepreneur of the Year er en global konkurranse som anerkjenner gründere og deres prestasjoner. Norske finalister konkurrerer først nasjonalt og deretter internasjonalt.
 • Nordic Startup Awards: Nordic Startup Awards er en regional konkurranse som anerkjenner og feirer de mest innovative og inspirerende startups, gründere og investorer i Norden. Norske startups konkurrerer først på nasjonalt nivå og deretter regionalt.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar