Hvordan kan jeg forbedre likviditeten i bedriften min?

En bedrifts evne til å overleve avhenger av likviditet – dvs. evnen til å betale løpende kostnader og offentlige skatter og avgifter. 

Svak likviditet i bedriften fører til redusert tillit hos kunder, leverandører, banker m.fl. fordi det hersker usikkerhet om bedriften vil klare å overleve i fremtiden.

Å sikre god likviditet er derfor en av ledelsens viktigste oppgaver.

Her er 10 tips til å forbedre bedriftens likviditet:

1. Redusere kostnadene

Gjennomgang av utgifter og finn områder der kostnader kan reduseres uten at det går utover kvaliteten på produktene eller tjenestene.

2. Forbedre betalingsvilkårene

Prøv å få kundene til å betale for produktene eller tjenestene raskere ved å gi rabatter eller belønninger for tidlig betaling.

3. Følg opp faktureringen

Sørg for å sende fakturaer så snart som mulig og følg opp betalingsfrister. Automatisering av faktureringsprosessen kan bidra til å effektivisere dette.

4. Optimaliser varelageret

Unngå å holde for mye varelager, og hold oversikt over varene som selger sakte eller ikke i det hele tatt. Selg disse varene til en lavere pris for å frigjøre kapital.

5. Reduser gjeldsbyrden

Vurdere refinansiering av eksisterende gjeld for å få lavere rentekostnader og bedre betalingsvilkår.

6. Forbedre inntjeningen

Identifiser nye muligheter for å øke inntektene, for eksempel å utvide produkt- og tjenestetilbudet eller øke salgsvolumet.

7. Hold oversikt over kontantstrømmen

Overvåk kontantstrømmen nøye og ha en god forståelse av inngående og utgående betalinger.

8. Innhent finansiering

Vurder muligheten for å innhente finansiering fra forskjellige kilder, som en kortsiktig lån eller fakturabelåning, for å forbedre likviditeten midlertidig.

9. Bruk teknologi

Implementer programvare som kan bidra til å automatisere og effektivisere regnskaps- og betalingsprosesser.

10. Planlegg for fremtiden

Lag en langsiktig plan for å forbedre bedriftens økonomiske situasjon og likviditet, og ta skrittene som er nødvendige for å oppnå disse målene.

Vær oppmerksom på at likviditet ikke er det samme som lønnsomhet. Bedriftens lønnsomhet måles etter om inntektne overstiger kostnadene. Selv om bedriften har god lønnsomhet kan man likevel risikere dårlig likviditet og konkurs, typisk for bedrifter i rask vekst som krever mye kapital. 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar