Hvordan omregner jeg fra månedslønn til timelønn?

For å regne fra månedslønn til timelønn, trenger du å vite antall arbeidstimer per måned. 

Antall arbeidstimer per måned finner du ved å multiplisere antall timer pr uke med antall uker i en måned.

Du kan bruke følgende formel for å omregne fra månedslønn til timelønn:

Timelønn = Månedslønn / (Antall arbeidstimer per uke * Antall uker per måned)

Eksempel for å illustere omregningen fra månedslønn til timelønn:

Anta at månedslønnen er 30 000 kroner, og du arbeider 37,5 timer per uke. Normalt er det 4,33 uker i en måned.

Timelønn = 30 000 / (37,5 * 4,33)

Timelønn = 30 000 / 162,375

Timelønn ≈ 184,69 kroner

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar