Kan jeg be om en kvalitetskontroll fra regnskapsfører dersom jeg bokfører regnskapet selv?

Vi bistår gjerne med opplæring og veiledning til klienter som bokfører regnskapet selv.

Regnskapsfører må følge God Regnskapsføringsskikk

Det er viktige forutsetninger for å påta seg et regnskapsoppdrag. Når vi skal stå ansvarlig og signere regnskapet må vi forholde oss til et strengt regelverk og følge God Regnskapsføringsskikk. Kunder kan gjøre mye av oppdraget selv og vi vil etterkontrollere og sjekke at vi kan stå inne for de faglige vurderinger som er gjort i regnskapet. Skulle noe gå galt i regnskapet kan du som kunde holde oss ansvarlig.

Stå ansvarlig for regnskapet selv?

Ønsker du derimot å stå ansvarlig for regnskapet selv, signere selv og ellers utføre regnskapet på egen hånd kan vi bistå med teknisk opplæring, råd og tips til egenkontroll. Men vi kan ikke signere, bokføre eller utføre oppgaver som kan sette oss i ansvar uten et fullt ansvarlig regnskapsføreroppdrag. Vi kan ikke ta på oss ansvar for kvalitetskontroll basert på veiledning i korte økter.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar