Hvilke regnskaps- og økonomioppgaver kan jeg gjøre selv for å spare honorar?

Vi anbefaler regnskapskunder som har tid, kompetanse og interesse til å vurdere å gjøre følgende regnskaps- og økonomi selv.

Hvilke regnskapsoppgaver kan det være fornuftig for klient å bidra med?

I utgangspunktet er det få begrensninger på hvilke oppgaver klient kan utføre. Men så lenge klient bestiller et autorisert regnskapsføreroppdrag der regnskapsfører skal stå ansvarlig vil regnskapsfører måtte etterkontrollere regnskapet og utarbeide lovpålagt oppdrags- og avstemmingsdokumentasjon.   

Følgende oppgaver er de vanligste og mest praktiske at klient kan bidra med selv:

  • Følge med på resultat og likviditet i regnskaps- og banksystemer
  • Fakturere kunder
  • Purre ubetalte fakturaer
  • Administrere og registrere fakturaer i fakturamottaket
  • Påføre/godkjenne regnskapskode for regnskapsføreres etterkontroll
  • Betale fakturaer
  • Laste opp og ta bilder av andre bilag
  • Følge med på Altinn meldinger og evt mitt NAV med ansatte
  • Registrere timer og reiseregninger

Regnskapsførers etterkontroll viktig

Du må påregne at regnskapsfører kan bruke tid på å etterkontrollere oppgaver du gjør. Spesielt i starten av et oppdrag. Jo mer erfaring vi har med oppdraget ditt, desto sikrere blir vi på at du gjør jobben korrekt. På litt sikt kan vi vurdere stikkprøvebasert kontroll på noen av oppgavene.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar