Hvordan drive bedre – 10 tips til småbedrifter

Drive-bedre

«Hvordan drive bedre – 10 tips til småbedrifter» er en samling erfaringsbaserte og praktiske råd fra regnskapsfører og bedriftsrådgiver Arne Devold.  Her presenteres 10 tips og råd på hvordan drive bedre firma til hjelp for gründere, daglig ledere og eiere av småbedrifter. Det er skrevet mye om suksesskriterier for store bedrifter, men langt mindre om småbedriftene. For småbedriftene gjelder praktisk gjennomføringsevne av arbeidsoppgaver, enkelhet, å se hver enkelt kunde og være raus med sine omgivelser.  

Hvordan drive bedre – se mulighetene her og nå

«Carpe diem» gjelder også i næringslivet!

«Carpe diem» gjelder også i næringslivet! Gjør det beste ut av dagen i dag – nyt arbeidsgleden – gled deg over å være til nytte for andre – som småbedriftseier! 

Det gjelder å gripe dagen og glede seg over å kunne være så heldig å få kunne være arbeidsfør og gjøre en innsats som er bra nok for din kunde.

I en liten bedrift har du mulighet til å kjenne på den gode følelsen ved å kunne tilpasse deg og bidra til å dekke kundens behov. Med en verden i stadig endring er du som småbedriftseier spesielt tilpasningsdyktig til nye markeder og nye kundegrupper.

Veien blir til mens man går i småbedriftsverden

…veien blir til mens man går for de små bedriftene…

I løpet av mine mange samtaler med bedriftseiere og -ledere har jeg lært meg at veien blir til mens man går for de små bedriftene. Man kan planlegge, budsjettere og legge planer på kort og lang sikt, men virkeligheten blir alltid noe annerledes – noen ganger store avvik og andre ganger mindre avvik – akkurat som i livet ellers.

Selvfølgelig skal man planlegge – det er ikke det jeg mener – men hensikten med å planlegge er like mye de tiltakene som blir til mens man stopper opp, tenker seg om, gjør endringer og justerer underveis – som selve planen. Og endringene kommer løpende hele tiden. Her har du som småbedrift både en utfordring og et stort konkurransefortrinn foran de større bedriftene.

For større bedrifter er dette litt annerledes. Jo større bedriften blir, desto større kunder og mer langsiktig arbeid og fast strategi trenger man. Som liten bedrift har du et konkurransefortrinn i forhold til store bedrifter – du er fleksibel og kan snu virksomheten din fort når det skjer endringer. 

…gjennomføringsevnen er viktigere enn innpakning.

Noen av tipsene under gjelder spesielt småbedrifter. Småbedriftskulturen er mer direkte, du må gjøre flere oppgaver selv, gjennomføringsevnen er viktigere enn innpakning og den viktige lønnsomheten avhenger i større grad av at du selv er produktiv og bruker mindre tid på administrasjon.

«Hvordan drive bedre – 10 tips til småbedrifter » er basert på praktiske enkle tiltak man kan gjøre på egenhånd her og nå.

«Hvordan drive bedre – 10 tips til småbedrifter» – her er rådene:

1. Lev i tråd med dine egne verdier

Lag deg en liste med hvilke generelle verdier du ønsker å verdsette – hva som er viktig for deg. Lev etter disse også i næringslivet. Dine forretningspartnere ser etter leverandører som de kan ha tillit til og som verdsetter gode sunne verdivalg innenfor både etiske retningslinjer, miljø, sosiale verdier, samfunnsbidrag osv.

Du vil ikke lykkes ved bare å tenke på penger.

Du vil ikke lykkes med å drive bedre småbedrift ved bare å tenke på penger. Suksessene til småbedrifter skjer når gründeren er genuint opptatt av å hjelpe kunden på en god måte. Velg hvilke verdier du vil drive etter og gjennomfør disse slik at du gjør en forskjell.

Les også: Våre verdier i Devold Consulting

2. Snakk med kunden – ikke glem markedsføringen

…kunden vil alltid ønske å bli sett, lyttet til og hørt.

I en stadig mer digitalisert verden er det blitt mange måter å snakke med kunden på, men kunden vil alltid ønske å bli sett, lyttet til og hørt. Er du eksempelvis en mobilkunde i et stort teleselskap kan du ikke lenger forvente løpende personlig service.  Chat roboter, epost support, telefonkøer med og uten tilbakering er blitt en del av kundehverdagen hos storbedriftene. 

For småbedrift er virkeligheten oftest stikk motsatt. Kundens mulighet til direkte samtale med øverste beslutningstager i bedriften  er ofte årsaken til at kunden oppsøker deg. Du må forholde deg til kunden personlig – du må være tilstede og tilgjengelig.

Kan innholdsmarkedsføring være noe for din bedrift?

…ikke glem å snakke med kunden.

Du må selv finne de kommunikasjonsveier og den markedsføring som fungerer for deg og dine kunder, men ikke glem å snakke med kunden. Ingen kunder av småbedrifter liker å ende i en lang telefonkø eller i et epostskjema som ikke besvares før om 3 dager.

3. Unngå å bli utbrent

I småbedrift er din egen helse vesentlig mer avgjørende for bedriftens eksistens enn i en stor bedrift.

Det hjelper lite å jobbe dag og natt for å komme i mål med et prosjekt hvis du ødelegger helsen på veien. Skal du drive bedre i en småbedrift er din egen helse vesentlig mer avgjørende for bedriftens eksistens enn i en stor bedrift.

Lytt til kroppen; tilpass dine jobbmessige ambisjoner og mål etter hva familieliv og din egen helse tåler. Finn balansen mellom et godt privatliv og et godt arbeidsliv. Skynd deg heller langsomt og finn alternativ sideinntekt om du trenger mer tid for å få lønnsom drift på bena.

4. Vær deg selv

Du har ingen å skjule deg bak i en liten bedrift.

I møte med kunder og forretningspartnere er det aller viktigste å være seg selv. Du har ingen å skjule deg bak i en liten bedrift.

Det å stille til et møte som et genuint interessert menneske med gode løsninger til den oppgaven du er ment å løse er det vesentligste – innpakningen har mindre betydning i småbedriftsverden.

Det er selvfølgelig flott om du fremstår ryddig og presentabel, men for å drive bedre bedrift er din kunde langt mer interessert i å høre om du klarer å løse oppgaven til riktig tid og til riktig kostnad. Ikke skjul dine svakheter og styrker, vær tydelig på hva du kan utføre av arbeid – men husk samtidig at du kan lære på veien og kommuniser til kunde om du er av typen som enkelt løser nye oppgaver.

Har du møtt utfordringer underveis eller på annen måte opplevd noe som gjør at du føler du skiller deg ut – stol på deg selv – vi er alle forskjellige og forskjeller gir karakter og styrke. Finne dine unike kvaliteter. Bruk din livserfaring i omgang med kunder og leverandører og lytt til deres erfaringer, du har en unik mulighet til møte spennende mennesker. 

Unike butikk konsepter – våg å være annerledes.

De mest interessante forretningssamtalene jeg har hatt er med næringsdrivende som har møtt personlige utfordringer og overvunnet dem…

De mest interessante forretningssamtalene jeg har hatt er med næringsdrivende som har klart å drive bedre sin egen næringsdrift pga.  personlige utfordringer, overvunnet dem og funnet løsninger til tross for sine utfordringer – de som har måttet ta noen tøffe valg, prioritere og likevel har klart å finne selvtillit og måter å livnære seg og sin familie på.

5. Tør å stole på andre

Det skal ikke mye arbeid til før arbeidsoppgavene er såpass store, faglig krevende eller tidsmessig på kollisjonskurs med andre oppgaver at man må tørre å stole på at andre kan gjøre deler av jobben.

Finn dyktige ansatte og underleverandører – gjerne bedre enn deg selv.

Finn dyktige ansatte og underleverandører – gjerne bedre enn deg selv – og bli positivt overrasket over hvordan ansvarsfølelse bringer frem gode resultater. Gjennom å bli sett og verdsatt øker arbeidsglede og -evne. Bruk heller overordnede kvalitetssikringsrutiner fremfor detaljstyring på veien til å drive bedre bedrift.

Når er det på tide å ansette medarbeidere? – den viktige første ansettelsen.

6. Vær åpen for læring hele livet – ikke fremstå som verdensmester

Alle feiler, ingen er perfekt. Ved å lære av sine feil og være nysgjerrig på endringer vil man drive bedre innenfor sitt fag. Å innarbeide en bedriftskultur med å lytte og lære er en holdning til arbeidet som gjør deg attraktiv som leverandør.

Samfunn, teknologi og folk endrer seg hele tiden.

Å fremstå som verdensmester i sitt fag blir i beste fall oppfattet som arrogant. Alle kan bli bedre og nye metoder og løsninger dukker opp hele tiden. Samfunn, teknologi og folk endrer seg hele tiden. Dette vet kunden – ikke undervurder ham eller henne.

Hvordan starte nettbutikk?

7. Hold orden i sysakene – driv lønnsomt – gjør det enkelt

Et av de viktigste punktene for å drive bedre næring er å ha systemer for å holde orden i avtaler og møter, oppstart på arbeid, endringsmeldinger, kommunikasjon, regnskap og betalinger osv. Det er langt bedre å løpende levere god nok kvalitet til avtalt tid og kostnad – enn verdensmester kvalitet forsinket og til høyere kostnad enn kunden har sett for seg.

…ha respekt og ydmykhet overfor bruk av andres tid.

Både din egen og dine kunders tid er verdifull. Ha respekt og ydmykhet overfor bruk av andres tid. Kan du jobbe selvstendig, gjør det. Kan du med enkle grep spare andre for tid uten at det går ut over egen kalkyle, gjør det.

Veldig mye er gjort med oppgaven å drive bedre næringsvirksomhet ved å opptre ryddig og levere som lovet. Du trenger ikke være verdensmester i ditt fag, men du må drive lønnsomt og det hjelper på markedsføring at du synliggjør de fordeler du har bidratt med overfor kunden.

Få hjelp fra en profesjonell regnskapsfører dersom du selv ikke er glad regelverk, skjemaer og tall til å holde orden i regnskap og innberetninger til det offentlige.

I småbedrift må du finne enkle rutiner og bruke standardiserte IT-systemer og løsninger. Du har ikke tid til å vedlikeholde «skreddersydde» løsninger – styr unna alt av spesialprogammerte IT-løsninger med mindre du selv er IT-utdannet. 

Bedre rutiner og oversikt over regelverk og regnskap? Les mer om Sticos oppslagsverktøy. 

Velg løsninger som har en god mix av akseptabel kostnad og blant de beste løsningene i markedet. Bruk hele tiden standard løsninger som mange forhandlere og leverandører kan supportere deg på slik at du ikke blir avhengig og sårbar overfor en enkelt leverandør.   

8. Vær raus

Privat næringsdrift er basert på lønnsom drift og likviditet. Uten disse faktorene går bedriften til slutt konkurs. Men det betyr ikke at du skal være gjerrigknark.

I en oppstart vil de fleste småbedrifter ha utfordringer med lønnsomhet og likviditet. Det tar tid å komme i gang. Kjenner du bedrifter i oppstart – vær raus. Du har selv vært i oppstart og kjenner utfordringene – det kan være dine fremtidige kunder.

har du råd til å være raus, gjør det…selv mot dine nabo konkurrenter…

Likeens når du selv driver godt – har du råd til å være raus, gjør det. Et godt tips er å være raus selv mot dine nabo konkurrenter. Se på dem som dine kollegaer og by på din tid og kompetanse. 

Søk samarbeid og gjør hverandre gode.

Jeg mener ikke at du skal avdekke dine innerste tanker om dine konkurransefortrinn og smarte forretningsmetoder, men som man sår høster man – det kan fort bli vinn-vinn for begge parter med kommunikasjon, søke samarbeid og gjøre hverandre gode.

Kan man drive firma uten å være opptatt av business?

Det kan bety kroken på døren for småbedrifter både å ha for mye og for lite å gjøre. Mengden arbeid må passe med ledig kapasitet – kanskje samarbeid med nabobedriften kan være positivt for begge to?

Dere har garantert forskjeller som kunder verdsetter og sammen gir dere kundene et bedre tilbud. Bedre drift for småbedrifter handler om å finne løsninger, din nabokonkurrent kan fort bli redningen om du selv ikke har kapasitet til å gjøre avtalt arbeid. 

Er nabolaget for liten for begge to så utvid din kundekrets.

Er nabolaget for liten for begge to så utvid din kundekrets – du er liten og har fordelen av å raskt kunne snu driften og målgruppen din. I småbedriftsverden er det helt andre aktører enn den lille nabobedriften som er den virkelige konkurrenten.

…opp til deg som småbedrift å klare å vise de konkurransefortrinn du har.

Det er de store aktørene som du må være obs på. Du må klare å synliggjøre overfor kunden de småbedriftsfordeler du representerer. I noen markeder har store aktører tatt over – men det er ikke bare de store aktørenes gevinst – det er også opp til deg som småbedrift å klare å vise de konkurransefortrinn du har. 

9. La deg utfordre – men husk å spre risiko

Joda, visst kan man vinne i lotto – så også i næringslivet. Ved å påta deg stor risiko kan du oppnå store gevinster. Satser du alt på et døgnflueprodukt eller eller en svært spesialisert tjeneste kan du gjøre det godt inneværende sesong, men sannsynligheten er stor for at du er utdatert neste sesong. 

Økt risiko er ikke løsningen til bedre drift for den gjennomsnittlige småbedriftseieren.

…sunn miks av jobber du kan fra før og nye utfordrende jobber.

Å la seg utfordre til nye typer oppdrag er å si ja til økt kompetanse i bedriften, men pass på å ha en sunn miks med jobber du kan fra før så ikke mengden arbeid sprenger arbeidskapasitet og læringskurven. 

Hvordan komme igang med regnskapsoppdrag?

Er du en liten bedrift er du sårbar om du kun har en eller et par store kunder. Ved å spre kundemassen på flere små kunder reduserer du faren for store tap og du kan finne den blandingen av utfordrende og ikke utfordrende jobber som passer deg.

10. Tenk kontinuerlig kundeservice

En privat småbedrift lever fordi kunden ønsker det du kan levere. Uten kundens ønske om bedriftens varer eller tjenester har ikke bedriften livets rett.

…driver du frisørsalong, ha frisørstoler som kunden sitter godt i.

Ønsker du å drive bedre kafé; sørg for å holde bordene ryddet og rene så gjestene føler seg velkommen. Driver du veterinærpraksis; sørg for å ha ansatte som elsker både kjæledyr og folk. Driver du butikk; lær deg produktene og by på din kunnskap. Driver du frisørsalong; ha frisørstoler som både lave og høye kunder sitter godt i. 

Kundeservice er så mangt. Det viktige er å ta på seg kundens «briller» og se hva som er viktig for kunden. Klarer du det ikke selv, få hjelp eller spør kundene løpende, du kan ikke drive privat næringsvirksomhet på en god måte uten å vite hva kunden ser etter.

Som bedriftsrådgiver hadde jeg et fantastisk kundeservice øyeblikk på bussen forleden dag. Bussjåføren tok opp mikrofonen på vei ut fra Bryggen i Bergen og ønsket velkommen, orienterte om ruten og gav uttrykk for hvor mye det betydde at passasjerene kjørte bussen med henne denne dagen. Jeg tenkte på episoden etterpå – det er neppe standard rutine. Jeg kjører buss sjelden, men for en fantastisk kundeservice og omtanke for sine passasjerer. Kanskje du kan la deg inspirere og tenke litt utenfor boksen. Se godt etter hva din kunde trenger akkurat i dag og overrask med ekstra god kundeservice.

Å forbedre sin egen drift i en liten bedrift handler om å utnytte småbedriftsfordelene. Den ansvarsfølelse og beslutningsevne du kan vise som aktiv eier i egen småbedrift kan ingen store selskaper måle seg med.

Småbedriftsledelse er empati.

Din personlige oppfølging og direkte styringsmulighet og kontakt med kunden gjør at du fanger opp endringer og tilpassede deg endrede markedsforhold. Du kan enkelt og på kort varsel justere rutiner, systemer, verktøy, teknologi til de løsninger som passer best for deg og dine kunder. 

Utnytt dine småbedriftsfordeler.

Utnytt dine småbedriftsfordeler og tilpass deg stadig endrede behov og ønsker fra kundene. Vi lever i en verden i endring – der du som småbedriftseier kan finne din berettigede plass!

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Ønsker du å forbedre din næringsvirksomhet – ta kontakt med våre rådgivere.

Skrevet av Arne Devold.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar