Starte bedrift:

Hvordan sette opp en enkel forretningsplan?

Enkel forretningsplan for startups

Enkel forretningsplan er første skritt på veien til et nytt prosjekt og virkeliggjøring av en forretningside. Men ikke alle gründere trenger å sette opp den mest kompliserte og omfattende forretningsplanen. Skal du for eksempel finansiere oppstarten selv og prosjektet har lav økonomisk risiko kan en gjennomgang av hovedpunktene være tilstrekkelig. 

…så du får gjort en egensjekk på om forretningsideen din er brukbar.

Når du skal i gang med ny virksomhet er det en del forhold som er greit å tenke gjennom på forhånd, så du får gjort en egensjekk på om forretningsideen din er brukbar.

Ikke alle nyetablerere trenger den mest omfattende forretningsplanen. Hvis du ikke skal søke om offentlig støtte fra Innovasjon Norge, gå i banken eller be investorer om penger kan en enkel forretningsplan være tilstrekkelig.

Enkel forretningsplan  – hvordan gå frem?

Selv om du vil finansiere forretningsideen din med egne midler, bør du gjøre opp en enkel status på om ideen din er realiserbar og lønnsom. Dette innlegget handler om en slik en enkel praktisk forretningsplan.

Kanskje du vil skrive ned noen av tankene og ta med en enkel foreretningsplan til en god venn i næringslivet du stoler på, gjerne en daglig leder eller en styreleder som er vant til å tenke gjennom kommersielle forhold, en rådgiver på regnskapskontoret eller andre personer du mener er skikket til å vurdere forretningsideen sammen med deg.

Les også: Rådgivningstjenester fra Devold Consulting.

Langt fra alle gründere har laget en formell forretningsplan. Mange suksessrike gründere har startet helt uten et formelt plandokument. Men de fleste har nok tenkt godt gjennom om ideen har livets rett og ved å skrive ned gründertankene dine strukturerer du ideen bedre og vil tidligere kunne luke ut oppstartstabber.

Beskrivelsen under får deg i alle fall inn på sporet av de nyttige vurderinger du bør gjøre i forhold til en enkel forretningsplan før du bruker tid og penger på å sette ideen ut i livet.

Forretningsideen

Prøv å beskrive ideen din med noen få gode setninger.

Prøv å beskrive ideen din med noen få gode setninger. Du skal gjenta ideen din til mange mennesker frem til veien mot lansering av varen eller tjenesten.

Det er derfor viktig at folk forstår hva det er du vil selge. Er det produksjon basert på en eller flere råvarer, bearbeiding av halvfabrikata, en ren tjenesteleveranse, et konsept med salg av ferdige innkjøpte varer?

 
Poenget er at du finner en tydelig og rett frem måte å fortelle dine fremtidige forretningsforbindelser hvorfor de skal ha tro på deg og din forretningside.

Vurdering av markedet

Sett deg noen salgsmål og regn på hvor stort markedet er for ideen din.

Så må du ha gjort deg noen tanker om hvem som er målgruppen din og hvorfor denne målgruppen skal ha et behov for akkurat ditt produkt. Ideen din må være en vare eller tjeneste som et stort nok antall mennesker vil ønske å kjøpe. Her kan du tenke nokså praktisk og regne litt på dette.

Det finnes demografiske statistikker hos Statistisk Sentralbyrå som sier noe om hvor antall mennesker og alderssammensetning på disse i forhold til om de bor i distrikter, byer, fylker og på nasjonal basis.

Du skal selge kule smykker til ungdommen. Hvor mange ungdommer bor på ditt sted? Hvor stor andel kommer til å kjøpe ditt produkt? Må du å reise ut av ditt distrikt eller opprette nettbutikk for å nå mange nok kunder? Sett deg noen salgsmål og regn på hvor stort markedet er for ideen din og noter det inn på enkel forretningsplan.

Klar for nye utfordringer? La oss hjelpe deg med selskapsetablering.

 
Har du noen konkurrenter i markedet? Dekker denne konkurrenten allerede hele det markedet du ønsker deg inn på? Hvis det er godt etablerte konkurrenter bør du tenke gjennom om du tilfører noe nytt som kunden vil verdsette mer enn konkurrentens produkt eller tjeneste. Det kan f.eks. være at du har et bedre design eller en raskere måte å levere varen på.

Er markedet modent? Tilbyr du et produkt som kun få kunder foreløpig etterspør, er markedet inne i en salgstopp for akkurat dette produktet eller har kundene allerede gått lei av dette produktet? Her må du justere antall potensielle kunder opp eller ned alt etter hvor modent markedet er.

Beskrivelse av produktet i en enkel forretningsplan

Å virkeliggjøre en gründeride handler mye om kommunikasjon.

Å virkeliggjøre en gründeride handler mye om kommunikasjon. Du må fortelle verden hvilken vare eller tjeneste du skal selge. Du må gjerne skille mellom en mer detaljert teknisk beskrivelse og en produktbeskrivelse som kan brukes i markedsføring.

 
I den tekniske produktbeskrivelsen bør du ha fokus på å sjekke gjennom at produktet er beskrevet på måte slik at du kan forklare en leverandør eller annen spesialist hva produktet er i detalj. I produktbeskrivelsen til kunder er det viktigste å fortelle kunden hvilket behov produktet skal dekke.

Ønsker du for eksempel å starte et bakeri vil du ønske å ha detaljerte produktoppskrifter som du kan handle inn råvarer etter og som beskriver bakeprosessen. Overfor kunden vil du ønske å ha en salgbar produktbeskrivelse som forteller om smaksopplevelsen og om det er fest- eller hverdagsmat.

…som regel endrer beskrivelsen seg mange ganger før lansering.

Enten du skal selge en vare eller en tjeneste vil det alltid være viktig å kontinuerlig forbedre seg. Produktbeskrivelser er derfor ikke en beskrivelse som er opplest og vedtatt for alltid. Du vil ønske å kunne tilby nye versjoner av produktet og nye rutiner for tjenesten, som regel endrer beskrivelsen seg mange ganger før lansering.

Din online regnskapsfører – les mer om våre økonomisystemer.

Forretningsmodell og forretningsstrategi

De fleste har tenkt gjennom forretningsmodellen, men ikke alle har tenkt på forretningsstrategien.

Du har en god forretningside og du beskriver hvordan ideen din er – flott. Men hvordan skal bedriften gjennomføre ideen i praksis? Det er forretningsmodellen, den beskriver hvordan du driver forretningen din.

De fleste har tenkt gjennom forretningsmodellen, men ikke alle har tenkt på forretningsstrategien. Hvilken strategi skal jeg velge som gjør at kundene velger mitt produkt fremfor konkurrentens? Hvordan skal jeg klare å gjøre driften på annen måte slik at min posisjon i markedet skiller seg ut? Selv i en enkel forretningsplan er dette momenter som er verdt å ta med.

 
Forretningsmodell og forretningsstrategi viktig, likevel tar få småbedrifter klare og tydelige valg på disse punktene. Ved å være noe mer bevisst i starten på disse veivalgene kan det være lagt et tryggere grunnlag for lønnsom drift.

Når er det på tide å ansette medarbeidere? – den vanskelige første ansettelsen – les blogginnleget til Arne.

Priser, budsjett og økonomi i en enkel forretningsplan

Når du har tenkt gjennom det overordnede er det på tide å se litt mer på detaljene. Ved å sette opp noen enkle salgs-, likviditets- og driftsbudsjett vil du kunne begynne å tenke på hvordan økonomien i bedriften din kan bli.

 
Vi skal ikke gå inn i detaljene på de ulike budsjettypene her, men bare konstatere at budsjettarbeidet ikke er så komplisert når man først vet hvilke poster som er naturlig å ta med, hør gjerne med regnskapsføreren på dette punktet.

Kort fortalt skal budsjettene hjelpe deg å planlegge slik at du ikke går med driftsunderskudd på lang sikt og at du forsøker å beregne slik at du kan klare å betale for de løpende innkjøp og de eventuelle øvrige kostnader som vi påløpe. I denne type budsjetter er det mange typer usikkerhet og budsjettene fungerer like mye som et sammenligningsgrunnlag til å vurdere opp mot de reelle resultatene du oppnår.

Hva er markedspris for akkurat din vare eller tjeneste?

Et viktig spørsmål som vil dukke opp er å sette en riktig pris på produktet. Hva er markedspris for akkurat din vare eller tjeneste? Noen ganger har du andre produkter å sammenligne med og prisen er mer en justering opp eller ned i forhold til din vurdering av produktets kvalitet.

Andre ganger må du vurdere pris ut i fra baklengs regning; summere produktets kostnader pluss en gitt fortjeneste og det finnes mange andre prismodeller. I en enkel forretningsplan er dette et av de viktigste punktene som bør være med. 

Hvilken pris skal jeg ta? Lag en priskalkyle. Les blogginnlegget om den viktige prissettingen.

Uansett prismodell vil du ønske å ettersjekke de ulike budsjettene med å sette inn «pris» x «antall estimerte solgte produkter» som et omsetningstall. Da har du en start på budsjettet ved at du har gjettet på hvor stor inntekten din blir før kostnader er trukket fra.

Ansvar- og fremdriftsplan

Til slutt er det praktisk å tenke gjennom hvem som utfører hva og til hvilket tidspunkt de ulike oppgavene skal gjennomføres. En slik enkel fremdriftsplan skal sikre at du har tid til å gjennomføre egne aktiviteter og at du har sikret at du har mennesker med ledig kapasitet som kan hjelpe deg med de oppgaver du ikke planlegger å gjøre selv.

Generelt erfarer nok de fleste nyetablerere at man ved første gangs oppstart gjør for mye av jobben selv.

Generelt erfarer nok de fleste nyetablerere at man ved første gangs oppstart gjør for mye av jobben selv. Det skyldes ofte trang økonomi. Men er du en dyktig forhandler kan du klare å få med deg risiko villige leverandører og hjelpere som har vilje til å satse. Det er en god porsjon velvilje i næringslivet overfor gründere.

Kan man drive firma uten å være opptatt av business?

Ved annen gangs oppstart har mange noe mer kapital og innser at arbeidet som ble lagt ned ved første gangsoppstart var overveldende og at det er fornuftig å delegere oppstartsarbeidet mer. 

En plan gir en retning og gjetning om veien videre – resten er opp til deg!

Du finner ferdig detaljert mal for forretningsplanen for eksempel fra Altinn samt masse mer info om enda flere aktuelle punkter å tenke gjennom. Felles for malene du finner er at alle setter i gang viktige tankeprosesser hos deg som gründer og tvinger deg til å tenke gjennom om forretningsideen har livets rett.

Noe sikkert svar på om etableringen vil bli en suksess eller ikke vil ikke en enkel forretningsplan gi. Planen kan virke solid gjennomtenkt og godt dokumentert, men det meste avhenger likevel av menneskene som skal sette planen ut i livet og evnen til å håndtere de uforutsette hendelsene som vil dukke opp på veien. En enkel forretningsplan gir en retning og gjetning om veien videre – resten er opp til deg!

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Skrevet av Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar