Gründer:

Senioretablereren – starte eget firma i alderdommen?

Senioretablerer eget firma i alderdommen lite bilde 2

Fordi du fremdeles er sprek nok, du sitter på uvurderlig kompetanse og du vet du kan bidra…

Ikke alle ønsker seg ut av arbeidslivet når pensjonistalderen nærmer seg. Noen rett frem gruer seg. Fordi du fremdeles er sprek nok, du sitter på uvurderlig kompetanse, du vet du kan bidra og gjøre livet enklere for andre, du kan spre arbeidsglede og utføre de arbeidsoppgaver du er flink til.

Nei, det er ikke slik at alle ser frem til lange dager med god tid til å gjøre «alle de tingene de ellers ikke har fått tid til som yrkesaktiv». Noen ser verdien i arbeidsgleden og det sosiale jobben bringer med seg. Enkelte vurderer jobben som et privilegium og har helse til å fortsette etter oppnådd pensjonistalder. Ikke alle kommende pensjonister tenker at sofaen der hjemme er fristende.

Les Arne sitt innlegg om hvordan drive bedre småbedrift.

…en ny generasjon søker alternativ og forlenget avslutning på sitt yrkesaktive liv

Som rådgiver for nyetablerere opplever vi oftere enn før at middelaldrende og eldre mennesker søker til oss for å starte næringsvirksomhet for første gang. Fremtidsutsiktene med økende antall eldre, relativt sett lavere alderspensjoner og god helse blant eldre – gjør at en ny generasjon søker alternativ og forlenget avslutning på sitt yrkesaktive liv.    

Ikke i andre sitt tempo – ikke med andre sine arbeidsmetoder – men som din egen sjef…

Fordelen ved å være senior etablerer er at du får muligheten til å gjøre de tingene du selv har lyst til. Du får endelig frie tøyler til å få løst arbeidsoppgavene på din måte – den måten du selv gjennom et langt arbeidsliv har erfart fungerer. Ikke i andre sitt tempo – ikke med andre sine arbeidsmetoder – men som din egen sjef og med styring av din egen arbeidshverdag.

Les mer om våre rådgivningstjenester.

Ikke det at det er negativt å ha en sjef over seg, men når man skal tilbringe de siste årene som yrkesaktiv kan det være befriende og motivere til ekstra innsats å få lov til å styre seg selv.

Nå er ikke dette et innlegg for å promotere at alle skal fortsette som selvstendige senior konsulenter etter endt yrkesperiode som lønnsmottager. Langt ifra. Er du sliten, har betydelige helsemessige utfordringer, har du mistet arbeidsgleden eller ønsker du rett og slett bare å prioritere tid til deg selv og familie – skal du gjøre det med verdens beste samvittighet.  

Les Ina sitt innlegg – kan man drive firma uten å være opptatt av business?

Men som en av dagens seniorer er du og din generasjon den sprekeste og mest kompetente seniorgenerasjonen hittil. Og for noen er yrkeslivet og menneskene du møter med jobben en inspirasjon i hverdagen både for deg selv og for de menneskene du møter. Du har kanskje annen inntekt eller trygd ved siden av næringsinntekten, du kan tillate deg å bruke noe mer tid og du kan unne deg å føle på ekte arbeidsglede fullt ut uten helt de samme bekymringer for kontinuerlig omsetning som yngre næringsdrivende må tåle.

Hva skjer for eksempel om du blir syk. Får du fremdeles sykepenger?

Skal du etablere næringsdrift som senior er det en del ting som er verdt å tenke på. Hva skjer for eksempel om du blir syk. Får du fremdeles sykepenger? Kan du regne med å opprettholde inntektsnivået dersom sykdom rammer deg?

Mottar du alderspensjon mellom 62 og 67 år har du rett til sykepenger etter alminnelige regler. Er du arbeidstaker mellom 67 og 70 år og mottar hel eller gradert alderspensjon har du fremdeles rett til sykepenger i inntil 60 dager dersom inntekten overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2017 kr 187 268 ). Arbeidstagere over 70 år mister all rett til sykepenger.

Les mer om våre verdier – verdiskapning og arbeidsplasser.

Hvordan arves næringsdriften din?

Hva skjer med næringsdriften om du skulle falle fra? Hvordan skal arvinger håndtere å arve næringsdriften din? Her er det selskapsformen som avgjør. Har du etablert enkeltpersonforetak er foretaket og deg samme juridiske person, alt i næringen av eiendeler, verdier og gjeld behandles som om det var private forhold. Egne uttaksregler kan komme til anvendelse f.eks. i forhold til skatt og merverdiavgift. Det er praktisk, men ingen plikt, å ha en regnskapsfører som kan bistå bobestyrer og arvinger.

Har du et aksjeselskap vil arvinger arve aksjene og må bestemme seg for hva de vil gjøre med sin eierpost i aksjeselskapet videre, enten avvikle, selge eller bistå med videre drift.  

Å være senior etablerer er sosialt, spennende og gir mulighet for å fortsette med de arbeidsoppgaver du er dyktig på.

Å være senior etablerer er sosialt, spennende og gir mulighet for å fortsette med de arbeidsoppgaver du er dyktig på. Med støtte fra en regnskapsfører reduserer du de praktiske arbeidsoppgavene i forhold til å oppfylle innberetningene til det offentlige, finne frem i paragrafjungelen for næringsdrivende og få oversikt over økonomien.  

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – «Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode»? Ta kontakt med Arne Devold.

Skrevet av Arne Devold.

Starte bedrift?

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Regnskap i bergen - møt teamet

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar