Starte bedrift

Er du klar for nye
utfordringer?

Har du bestemt deg for å starte en ny bedrift?
Da har du en spennende periode av livet ditt foran deg.

Gründeren skal kjenne det litt i magen – forventningene – spenningen – nye mennesker, kontakter og nettverk – ny start og friske ark – mulighetene til å få til noe – til å lykkes og kjenne mestringsfølelse. Noen ganger blir det suksess – andre ganger ikke. Hvordan skal du lykkes?

Bedriftsrådgivning hos devold consulting

Starte bedrift – suksess i etableringfasen

Suksess i etableringsfasen handler om å gjøre de riktige tingene i rett rekkefølge. Ønsker du hjelp til å starte en bedrift bistår våre rådgivere med hvert trinn i prosessen. Vi har over 30 års erfaring med å se suksesskriteriene og bistå med startups.

Når man starter en bedrift er det mange utfordringer og oppgaver som skal utføres samtidig. Gründere har en felles utfordring – det er et omfattende og komplisert regelverk å forholde seg til. En nyetablerer har ofte mest fokus på sitt nye produkt eller nye tjeneste. Nødvendig papirarbeid vedrørende bedriftsetableringen blir ofte nedprioritert.

Enten man skal starte en bedrift ved å etablere et AS eller starte et enkeltpersonforetak gir vi deg komplett bistand til bedriftsetableringen, vi stifter selskapet – hjelper deg med å vurdere marked og lønnsomhet – produktkalkyler – alle de praktiske oppgavene og utfordringene nyetablereren møter – bistand med eventuell revisorkontakt og rutiner på hvordan du skal foreta innlevering regnskapsbilag og eventuelle oppgjør vedrørende dokumentasjon av omsetning.

Ikke minst følger vi deg tett opp med å finne et økonomisystem slik at du kan ha den meget viktige og nødvendige oversikten over økonomien i selskapet. Vi bistår deg med de viktige skatte- og avgiftsrutinene – slik at du ikke blir blant gründerne som snubler i formaliteter med det offentlige før du har kommet igang.

Hva er viktig når man
skal starte bedrift?

Å ha orden i formalitetene er viktig for å få en vellykket bedriftsetablering, men viktigst av alt er at etablereren har pågangsmot, er motivert og har tilstrekkelig tid og interesse for virksomheten.

For å starte egen bedrift er det avgjørende at gründeren har evne til å overbevise kunder, leverandører, ansatte, bank etc. om at bedriftsetableringen er sunn og levedyktig på lengre sikt.

Vi tilbyr følgende oppfølging
når du skal starte bedrift:

 • Etablere en forretningsplan
 • Valg av selskapsform,
  stifte AS, ENK, NUF eller andre selskapsformer?
 • Registrering av selskap i Brønnøysundregistrene
 • Krav til selskapsnavn – beskyttelse av selskapsnavn og varemerke
 • Kapitalbehov
 • Valg av økonomisystem
  og rutiner
 • Plikter vedr. skatt og avgifter
 • Regnskapsplikter og
  regnskapsrutiner
 • Andre innberetningsplikter
  til det offentlige
 • Plikter for aksjeselskap
  – styret og daglig leder
 • Plikter for arbeidsgivere
 • Registrere arbeidsgiver
  og arbeidstakere via A-melding
 • Registrering i
  merverdiavgiftsmantallet
 • Temaer vedr eksport
  og import
 • Tillatelser – autorisasjoner
  – fagbrev – godkjennelser

Inspirasjon til å starte bedrift (eiendomsbransjen):

Play Video