Stifte selskap

Stiftelsesmøte og registrere virksomheten i Brønnøysundregistrene

Stiftelsen danner grunnlaget for trygg næringsdrift

Allerede i stiftelsen av selskapet settes viktige rammevilkår for driften av selskapet. Du beskriver bl.a. om hvor virksomheten skal drives, hvilket formål virksomheten skal ha og hvem som skal eie og hvem som skal utføre daglig drift av selskapet.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Våre rådgivere hjelper deg gjennom stiftelsen av din virksomhet. I stiftelsesmøte signerer stifterne av virksomheten på at bedriften startes.

Stiftelsen kan gjøres enkel eller mer komplisert ut ifra stifternes behov for senere styring og kontroll med virksomheten. Stiftelsesdokumentet kan følges opp med utvidede vedtekter og aksjonæravtaler dersom forholdene tilsier dette.

I stiftelsesdokumentet med vedtekter forteller man navnet på selskapet, hvem stifterne er og formålet med virksomheten. For aksjeselskaper sier man noe om oppstartskapitalen – den såkalte aksjekapitalen. Både hvor mange aksjer og hvor mye hver aksje er pålydende. Stifterne velger også et styre og om selskapet skal ha en revisor.

 

Vil du vite mer? Spør en rådgiver