Regnskap og teknologi:

Småbedriftene går foran i teknologiutviklingen

Småbedrift teknologiutvikling

Arne Devold kommenterer teknologiutviklingen i regnskapsbransjen på Unimicro bloggen. Under følger et utdrag av teksten. Småbedriftene går foran i teknologiutviklingen med bruk av innovative økonomiløsninger. Større bedrifter reduserer teknologisk risiko ved å stille seg mer avventende og la teknologien modne mer. Der småbedriftene nyter godt av praktiske mobilapper og API-integrasjoner som i rekordfart integrerer stadig ny spennende tilleggsfunksjonalitet, anvender store bedrifter fortsatt gammeldags ASP-teknologi til å fjernstyre lokale økonomisystemer på dedikerte serverintallasjoner. Småbedriftene baner vei for storbedriftene, konkluderer Devold.  

Utdrag av kommentaren «Småbedriftene går foran i teknologiutviklingen». Les hele kommentaren på Unimiro bloggen.

Det som er spennende er at småbedriftene står fremst i køen til å ta i bruk de mest innovative løsningene innenfor økonomisystemer

– Trygg næringsdrift for småbedrifter har alltid vært hovedfokus for våre verdier, sier siviløkonom og autorisert regnskapsfører Arne Devold. Det som er spennende er at småbedriftene står fremst i køen til å ta i bruk de mest innovative løsningene innenfor økonomisystemer.

Send kjørebok rett fra app til regnskapet – historien om Travelogue.

– Det har utartet seg et teknologisk kappløp mellom leverandørene av økonomisystemer. Som regnskapsfører og rådgiver nyter vi godt av mer og mer brukervennlige systemer i regnskapsbransjen.
Devold kan fortelle at det er mange selskaper, mennesker, oppgaver og tall å forholde seg til for regnskapsførerne på et regnskapskontor. Devold Consulting er helt avhengig av gode tekniske løsninger for å klare dette.

Regnskapskontorene fremstår mer og mer som IT bedrifter.

– Hver minste oppgave legges inn i systemer der vi overvåker fremdrift, fordeler ansvar, setter frister og logger løpende hva vi gjør. I en hektisk hverdag hjelper maskinene oss med å lage de viktige arbeidslistene. Regnskapsførerkompetansen er uunnværlig på et regnskapskontor, men samtidig blir IT kompetanse stadig viktigere. Regnskapskontorene fremstår mer og mer som IT bedrifter.

Trenger du hjelp fra en mentor med bedriftsutvikling?

– Vi er blitt storkonsumenter av ulike typer økonomisystemer og kvalitetsstyringsprogramvare. I fremtiden er det rådgivning innenfor skatt, regnskap/økonomistyring, personal og IT-løsninger som blir satsningsområdet i tillegg til controller oppgaver av regnskapene. Vi ser også for oss at oppgaver med support, overvåkning, tilpasninger og justinger av IT-systemene vil øke.

Skybaserte økonomiløsninger har endret regnskapsrutinene for småbedriftene radikalt.

Devold sier at spesielt de siste 3-4 årene har tilbudet om ny teknologi eksplodert. Skybaserte økonomiløsninger har endret regnskapsrutinene for småbedriftene radikalt.

En digital hverdag – les blogginnlegget til June.

– Nå kan vi tilby bedriftene rimelig og tilgjengelig teknologi. Der vi tidligere var avhengig av dyr ASP-drift av servere kan vi nå tilby billige gode skybaserte økonomiløsninger. Systemutviklerne kan konsentrere seg om produktutvikling i stedet for problemløsning og drift av de mange tusener av servere som tidligere krevdes for å holde økonomisystemene i gang. Det betyr en fart og bredde på produktutviklingen innenfor økonomisystemer som vi tidligere ikke har sett maken til.

Småbedrifter (0-10 ansatte) utgjør hele 89,5% av antall bedrifter i Norge

Devold snakker varmt om småbedriftene. Småbedrifter (0-10 ansatte) utgjør hele 89,5% av antall bedrifter i Norge, tar man med de mellomstore bedriftene (11-20 ansatte) dekker SMB markedet hele 94,6 %, i følge virksomhetsstatistikken fra SSB. Devold viser til at det er de små og mellomstore bedriftene som sikrer underleveransene i norsk næringsliv.

Ønsker du å gjøre regnskapet selv? Support selvbetjent regnskap.

Det er småbedriftene som er fleksible og som raskest tester ut ny teknologi…

– De store bedriftene kunne ikke overlevd uten støttefunksjonene og innovative løsninger fra småbedriftene. Det er småbedriftene som er fleksible og som raskest tester ut ny teknologi innen økonomisystemer. De siste årene har innovasjonstakten vært høy og automatiseringen innenfor økonomiløsninger har gått i et tempo næringslivet ikke har sett før, sier Devold.

Endringsledelse – hvordan styre bedriften i en omstillingstid?

– Det er blitt stadig viktigere for regnskapsførere å kjenne fordeler og ulemper i de ulike økonomisystemene. Regnskapsførers kompetanse omkring valg av riktig systemteknologi er tid og penger spart for regnskapskundene. Automatiseringen gjennomføres på ulike måter i systemene og noen systemleverandører satser på spesielle bransjer og funksjonalitet. 

Les hele kommentaren på Unimicro bloggen.

Kontakt en regnskapsfører

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Regnskap i bergen - møt teamet

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar