Velge selskapsform

Hvilken selskapsform passer for meg?

Dette bestemmer valg av selskapsform

Valg av selskapsform er en viktig beslutning i oppstarten av virksomheten. De ulike selskapsformene gir fordeler og ulemper i din videre drift av selskapet. Dette er momentene som bør vurderes i beslutningen om valg av selskapsform.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Du har klar ideen for virksomheten din, du har utarbeidet eller tenkt gjennom en forretningsplan, du vet hvordan driften skal bli lønnsom – det er tid for å velge selskapsform.

Disse spørsmålene avgjør hvilken selskapsform du skal velge:

  • Ønsker du å være ansatt i virksomheten selv? Er sosiale ansattrettigheter viktig for deg?
  • Planlegger du raskt vekst og ønsker du å skape en stor virksomhet?
  • Hvor mange eiere skal virksomheten ha?
  • Er virksomheten risikabel? Må du ta opp store lån eller levere varer eller tjenester der du kan komme i økonomisk ansvar?
  • Ønsker du å gjøre avtaler mellom deg og virksomheten? 
  • Har du anledning til å betale inn kapital til virksomheten ved oppstarten av selskapet?

Hvilke selskapsformer støtter vi?

Aksjeselskap og enkeltpersonforettak er de mest populære selskapsformene i Norge.

Dersom virksomhetseier allerede er etablert med et utenlandsk selskap vil den norske delen av virksomheten registreres som et NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). For skattemessige forhold vil et NUF bli behandlet som et aksjeselskap i Norge. 

 

  Aksjeselskap Enkeltpersonforetak
Sosiale ansattrettigheter Ja Nei
Antall eiere 1 eller flere  1
Ansvarsforhold Begrenset ansvar Ubegrenset ansvar
Formaliteter Mange (bl.a. aksjeloven)
Kapital Ja – min 30.000 Nei

 

Vi har valgt å ikke støtte de øvrige selskapsformene.  For de fleste gründere vil ovennevnte selskapsformer være tilstrekkelig. Du kan også lese mer om å velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap i spørsmål og svar tjenesten vår. 

Ta kontakt med en av våre regnskapsførere for mer detaljert informasjon om valg av selskapsform.

 

Vil du vite mer? Spør en rådgiver