Får man fradrag for styremiddag?

Bedriftens styre har behov for å møtes og diskutere selskapets ledelsesoppgaver.

Møtene kan bli lange og foregår ofte etter ordinær arbeidstid. Kan man fradragsføre middagen som gjerne følger med på møtet?

Fradrag hvis kostnadene anses som rimelige og ikke har karakter av selskapelighet 

Styremiddag gir skattefradrag i bedriften såfremt kostnadene ved måltidet anses som rimelige og middagen ikke har karakter av selskapelighet.

Fradraget føres på kontoen 7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter.

Husk å dokumentere kostnaden:

  • Kvittering eller faktura
  • Merking av bilaget:
    • Hvilket selskap bilaget gjelder
    • Hvem som har mottatt bevertningen
    • At formålet er styremiddag

Styremiddag gir ikke refusjon for inngående merverdiavgift

Merk at det kun er skattefradraget som kan fradragsføres, det gis ikke refusjon for inngående merverdiavgift på serveringskostnader.

Kun fradrag for normal mengde alkohol tilhørende måltidet. 

Det gis kun skattemessig fradrag for normal mengde alkohol tilhørende måltidet. Serveres det alkohol ettermåltidet eller mengde ut over normal mengde tilhørende måltid – blir kostnaden å anse som en privat utgift.

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar