Fradrag for el-sykkel til ansatte?

El-sykkel til  ansatte er blitt et populært tiltak for å bidra til et bedre klima og miljø. Bruken av syklene avgjør om det påløper skattefradrag for bedriften og eventuelt om de ansatte skal fordelsbeskattes for privat bruk. 

Kun skattefradrag for el-sykkel dersom minst halvparten av bruken er i næring

El-sykkelen vil være skattemessig fradragsberettiget i virksomheten såfremt næringsbruken er høyere enn privat bruk.

Dersom el-sykkelen har en varig verdi – dvs. at den koster mer enn kr 15.000 og varer i mer enn 3 år – så kan el-sykkelen oppføres som et driftsmiddel i regnskapets balanse og avskrives skattemessig. Er det en rimeligere el-sykkel med begrenset varighet skal sykkelen kostnadsføres direkte i resultatet.  

Privat bruk av el-sykkel skal fordelsbeskattes

Dersom el-sykkelen kun brukes i næring skal det ikke foretas skattepliktig fordel for ansatt.  Men dersom el-sykkelen både brukes i jobben og privat skal den private bruken fordelsbeskattes. 

Den private fordelen innberettes på den ansatte via A-meldingen. Fordelen verdsettes til privat forholdsmessig andel av sykkelens verdireduksjon og vedlikeholdskostnader for den aktuelle perioden.    

El-sykler kjøpt av virksomheten til utelukkende privat bruk

Har virksomheten i praksis gitt bort sykkel til ansatt –  dvs. kjøpt el-sykler til ansatte kun for privat bruk, inklusiv sykling mellom hjem og arbeid – blir hele verdien av sykkelen regnet som skattepliktig fordel.

Dersom arbeidsgiver selger sykkel til ansatt til subsidiert pris blir fordelen forskjellen mellom innkjøpspris og subisdiert pris.

Privat bruk av el-sykkel gir ikke fradragsrett for merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift av den private bruken av el-sykkel.

Næringsmessig bruk av el-sykkel kan gi fradragsrett for merverdiavgift

El-sykkel regnes ikke som personkjøretøy. Dermed kan det være fradragsrett for merverdiavgift på den næringsmessige bruken såfremt bruken gjelder avgiftspliktig virksomhet.

Er det delt næringsmessig og privat bruk skal fradragsretten av merverdiavgiften fordeles forholdsmessig. Dette vil også gjelde vedlikeholdskostnader av sykkelen.   

Merk at tråsykkel regnes som personkjøretøy og medførerer ikke sfradragsrett for merverdiavgift, selv ikke med næringsmessig bruk.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar