Har regnskapsfører taushetsplikt?

Ja, det følger av Lov om autorisasjon av regnskapsførere at regnskapsfører har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet.

Unntak fra taushetsplikt overfor Domstol og Politiet

Taushetsplikten er opphevet overfor domstol. Likeledes er den opphevet overfor politi når det er åpnet etterforskning i en straffesak.

Ved overgang mellom gammel og ny regnskapsfører kan det også gis opplysninger og dokumentasjon til ny regnskapsfører når denne regnskapsføreren ber om dette og dette har betydning for regnskapsføreroppdraget. Det er god regnskapsførerskikk at ny regnskapsfører ber gammel regnskapsfører om en uttalelse omkring oppdraget.

Meldeplikt til Økokrim

Regnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Det betyr at dersom regnskapsfører oppdager bruk av midler fra straffbare handlinger som eksempelvis tyveri, underslag, bedrageri, økonomisk utroskap, korrupsjon, arbeidslivskriminalitet eller skatte- og avgiftsunndragelser påføres en meldeplikt til Økokrim. Regnskapsfører kan ikke velge bort denne meldeplikten. 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar